สำคัญ

วันที่ 13-11-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

เมื่อข้าพระองค์ถูกสร้างอยู่ในที่ลับลี้…โครงร่างของข้าพระองค์ไม่ปิดบังไว้จากพระองค์ – สดุดี 139:15

อ่าน: สดุดี 139:1-16

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : บทเพลงคร่ำครวญ 1-2; ฮีบรู 10:1-18

ละครทีวีซิทคอม (ละครตลกหลายตอนและจบในตอน -ผู้แปล) ในสมัยก่อนเรื่องหนึ่งมีฉากหลักเป็นร้านที่มีลูกค้าหน้าเดิมๆ มาอุดหนุนเป็นประจำ แนวคิดก็คือที่ร้านนี้ยินดีต้อนรับและ “ทุกคนรู้จักชื่อของคุณ”

เราทุกคนล้วนต้องการเป็นที่ยอมรับหรือมีที่ที่เหมาะกับเรา แต่มีบางคนที่มักถูกมองว่าเป็นส่วนเกินของสังคม ทำให้พวกเขาไม่เห็นคุณค่า หรือความสำคัญของตนเอง และคิดว่าไม่มีใครสนใจ บางครั้งเด็กจะรู้สึกแบบนี้ เมื่อเขาตัวสูงเร็วกว่าเพื่อน อ้วนกว่าเด็กทั่วไป ฉลาดจนเพื่อนร่วมห้องคนอื่นๆตามไม่ทัน หรือ “ฉลาดน้อยเกินไป” เมื่อเทียบกับคนอื่นๆ เด็กที่แปลกแยกจากคนอื่นอาจถูกเพื่อนล้อและถูกแกล้ง ผู้คนอาจมองข้ามเขา ไม่มีใครให้ความสำคัญ แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่จนเขาหรือเธอรู้สึกราวกับไม่มีตัวตนอยู่ตรงนั้น

แต่ในสายพระเนตรของพระเจ้าเรามีความสำคัญอย่างยิ่ง! เรามีคุณค่ามากเสียจนพระเจ้าถึงกับส่งพระบุตรของพระองค์ ลงมาเพื่อไถ่เราจากความบาป และให้เรามีสัมพันธภาพกับพระองค์ เราถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้า (ปฐก.1:27) และพระองค์ทรงออกแบบเรา และทรงเกี่ยวข้องในทุกรายละเอียดในชีวิตของเราตั้งแต่ก่อนที่เราจะเกิดมาเสียอีก (สดด.139:1-16) พระบิดาทรงรักเรามากเหลือเกินไม่ว่าเราจะรู้สึกว่าตนเองสำคัญหรือไม่ก็ตาม – CHK

พระเจ้าผู้ทรงสร้างจักรวาล เป็นพระเจ้าผู้ทรงรักเรา

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เมื่อข้าพระองค์ถูกสร้างอยู่ในที่ลับลี้…โครงร่างของข้าพระองค์ไม่ปิดบังไว้จากพระองค์ – สดุดี 139:15

อ่าน: สดุดี 139:1-16

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : บทเพลงคร่ำครวญ 1-2; ฮีบรู 10:1-18

ละครทีวีซิทคอม (ละครตลกหลายตอนและจบในตอน -ผู้แปล) ในสมัยก่อนเรื่องหนึ่งมีฉากหลักเป็นร้านที่มีลูกค้าหน้าเดิมๆ มาอุดหนุนเป็นประจำ แนวคิดก็คือที่ร้านนี้ยินดีต้อนรับและ “ทุกคนรู้จักชื่อของคุณ”

เราทุกคนล้วนต้องการเป็นที่ยอมรับหรือมีที่ที่เหมาะกับเรา แต่มีบางคนที่มักถูกมองว่าเป็นส่วนเกินของสังคม ทำให้พวกเขาไม่เห็นคุณค่า หรือความสำคัญของตนเอง และคิดว่าไม่มีใครสนใจ บางครั้งเด็กจะรู้สึกแบบนี้ เมื่อเขาตัวสูงเร็วกว่าเพื่อน อ้วนกว่าเด็กทั่วไป ฉลาดจนเพื่อนร่วมห้องคนอื่นๆตามไม่ทัน หรือ “ฉลาดน้อยเกินไป” เมื่อเทียบกับคนอื่นๆ เด็กที่แปลกแยกจากคนอื่นอาจถูกเพื่อนล้อและถูกแกล้ง ผู้คนอาจมองข้ามเขา ไม่มีใครให้ความสำคัญ แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่จนเขาหรือเธอรู้สึกราวกับไม่มีตัวตนอยู่ตรงนั้น

แต่ในสายพระเนตรของพระเจ้าเรามีความสำคัญอย่างยิ่ง! เรามีคุณค่ามากเสียจนพระเจ้าถึงกับส่งพระบุตรของพระองค์ ลงมาเพื่อไถ่เราจากความบาป และให้เรามีสัมพันธภาพกับพระองค์ เราถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้า (ปฐก.1:27) และพระองค์ทรงออกแบบเรา และทรงเกี่ยวข้องในทุกรายละเอียดในชีวิตของเราตั้งแต่ก่อนที่เราจะเกิดมาเสียอีก (สดด.139:1-16) พระบิดาทรงรักเรามากเหลือเกินไม่ว่าเราจะรู้สึกว่าตนเองสำคัญหรือไม่ก็ตาม – CHK

พระเจ้าผู้ทรงสร้างจักรวาล เป็นพระเจ้าผู้ทรงรักเรา

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง