สวรรค์ของนักสะสม

วันที่ 28-11-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

อย่าส่ำสมทรัพย์สมบัติไว้ สำหรับตัวในโลก…แต่จงส่ำสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ – มัทธิว 6:19-20

อ่าน: มัทธิว 6:19-21

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เอเสเคียล 33-34 และ 1 เปโตร 5

คนชอบสะสมสิ่งของต่างๆ มีตั้งแต่การ์ด เบสบอล แสตมป์ ไปจนถึงเหรียญ การสะสมอาจเป็นกิจกรรมยามว่างที่สนุก แต่อาจจะไม่สนุก เมื่อเราคิดได้ว่าทันทีที่เราจากโลกนี้ไป ทุกสิ่งที่เป็นของเราจะตกไปเป็นสมบัติของคนอื่น จะมีค่าอะไรหากเราสะสมสิ่งของมากมายในโลกนี้ แต่กลับไม่มีคุณค่าหรือมีคุณค่าน้อยมากต่อนิรันดร์กาล

พระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า “จงส่ำสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ ที่ไม่มีแมลงจะกินและไม่มีสนิมจะกัด และที่ไม่มีขโมยขุดช่องลักเอาไปได้” (มธ.6:20)

คุณค่าของทรัพย์สมบัตินิรันดร์ไม่มีวันลดลง และทรัพย์สมบัติเหล่านี้ก็ไม่มีวันถูกทำลายหรือ ถูกขโมยไปได้ แล้วเราจะเก็บสะสมสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร? ก็โดยการปรนนิบัติรับใช้ การนำผู้อื่นมาถึงพระเยซู การมีใจเมตตาสงสารต่อผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ การมีชีวิตตามน้ำพระทัยและวิถีทางของพระเยซู ในพระกิตติคุณมาระโก เราพบว่าพระเยซูทรงทดสอบจิตใจของเศรษฐีหนุ่ม โดยทรงบอกให้เขาไปขายทุกสิ่งที่มีอยู่ ไปแจกจ่ายให้แก่คนอนาถา และตามพระองค์มา คำตอบของเขาแสดงให้เห็นว่าแท้จริงแล้วเขาให้คุณค่ากับสิ่งใด (มก.10:21-22)

เราตกหลุมรักสิ่งของในโลกได้ไม่ยากนัก แต่เมื่อตัดสินใจที่จะติดตามพระเยซู พระองค์จะสำแดงให้เราเห็นความชื่นชมยินดีของการสะสมทรัพย์สมบัติ ที่เป็นนิรันดร์ ซึ่งไม่มีสิ่งใดในโลกที่จะมาเทียบได้! – JS

จงยึดสิ่งที่เป็นนิรันดร์ไว้ให้มั่น และจับสิ่งที่เป็นของชั่วคราวไว้หลวมๆ

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

อย่าส่ำสมทรัพย์สมบัติไว้ สำหรับตัวในโลก…แต่จงส่ำสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ -มัทธิว 6:19-20

อ่าน: มัทธิว 6:19-21

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เอเสเคียล 33-34; 1 เปโตร 5

คนชอบสะสมสิ่งของต่างๆ มีตั้งแต่การ์ด เบสบอล แสตมป์ ไปจนถึงเหรียญ การสะสมอาจเป็นกิจกรรมยามว่างที่สนุก แต่อาจจะไม่สนุก เมื่อเราคิดได้ว่าทันทีที่เราจากโลกนี้ไป ทุกสิ่งที่เป็นของเราจะตกไปเป็นสมบัติของคนอื่น จะมีค่าอะไรหากเราสะสมสิ่งของมากมายในโลกนี้ แต่กลับไม่มีคุณค่าหรือมีคุณค่าน้อยมากต่อนิรันดร์กาล

พระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า “จงส่ำสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ ที่ไม่มีแมลงจะกินและไม่มีสนิมจะกัด และที่ไม่มีขโมยขุดช่องลักเอาไปได้” (มธ.6:20)

คุณค่าของทรัพย์สมบัตินิรันดร์ไม่มีวันลดลง และทรัพย์สมบัติเหล่านี้ก็ไม่มีวันถูกทำลายหรือ ถูกขโมยไปได้ แล้วเราจะเก็บสะสมสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร? ก็โดยการปรนนิบัติรับใช้ การนำผู้อื่นมาถึงพระเยซู การมีใจเมตตาสงสารต่อผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ การมีชีวิตตามน้ำพระทัยและวิถีทางของพระเยซู ในพระกิตติคุณมาระโก เราพบว่าพระเยซูทรงทดสอบจิตใจของเศรษฐีหนุ่ม โดยทรงบอกให้เขาไปขายทุกสิ่งที่มีอยู่ ไปแจกจ่ายให้แก่คนอนาถา และตามพระองค์มา คำตอบของเขาแสดงให้เห็นว่าแท้จริงแล้วเขาให้คุณค่ากับสิ่งใด (10:21-22)

เราตกหลุมรักสิ่งของในโลกได้ไม่ยากนัก แต่เมื่อตัดสินใจที่จะติดตามพระเยซู พระองค์จะสำแดงให้เราเห็นความชื่นชมยินดีของการสะสมทรัพย์สมบัติ ที่เป็นนิรันดร์ ซึ่งไม่มีสิ่งใดในโลกที่จะมาเทียบได้! – JS

จงยึดสิ่งที่เป็นนิรันดร์ไว้ให้มั่น และจับสิ่งที่เป็นของชั่วคราวไว้หลวมๆ

Tags: ,

One Response

  1. ขอบพระคุณพระเจ้าที่เตือนให้ตระหนักรู้ว่า ชีวิตบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่ยั่งยืนนาน ไม่สามารถจะครอบครองทรัพย์สิน อำนาจเกียรติ์ บารมีไว้เป็นเจ้าของตลอดกาลได้ สักวันหนึ่งก็ต้องจากโลกอันอนิจจังนี้ พร้อมไหมดังมานาเมื่อวานที่จะวาง รับใช้ แจกจ่าย มีชีวิตที่จดจ่ออยู่ที่พระคริสต์ ถึงตายก็ได้กำไร ฟิลิปปี1:21 ดังที่เออร์นีเขารู้ว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมบ้านนิรันดร์ ที่เต็มไปด้วยสง่าราศีไว้ให้กับเขา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง