ร่องรอยที่คงทน

วันที่ 5-11-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

จงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดี ที่ท่านทำ เขาจะได้สรรเสริญ พระบิดาของท่าน ผู้ทรงอยู่ ในสวรรค์ – มัทธิว 5:16

อ่าน: มัทธิว 5:13-20

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เยเรมีย์ 34-36; ฮีบรู 2

แคร์เลียนเป็นหมู่บ้านเวลส์ซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนาน เป็นสถานที่หนึ่งในสามแห่งใ นส หราชอาณาจักรที่กองทัพของโรมันเข้ามาตั้งอยู่ขณะที่โรมครอบครองอังกฤษ แม้การครอบครองจะสิ้นสุดลงเมื่อ 1,500 ปีก่อน แต่ร่องรอยการครอบครองยังคงมีให้เห็นอยู่จนทุกวันนี้ ผู้คนจากทั่วโลกมาเยี่ยมชมป้อมทหาร โรงเรือน และโรงมหรสพ ซึ่งย้ำเตือนถึงวันเก่าๆ ที่โรมเรืองอำนาจและครอบครองอาณาจักรเวลส์

ผมรู้สึกแปลกใจที่แม้จะผ่านไปนาน 15 ศตวรรษ แต่หลักฐานการครอบครองของโรมยัง คงเห็นชัดเจนในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้

ร่องรอยอย่างหนึ่งที่ทำให้ผมประหลาดใจ คือ รอยประทับของพระคริสต์ในชีวิตของเรา การสถิตอยู่ของพระองค์ในชีวิตของเรา เด่นชัดจน คนอื่นสังเกตเห็นได้หรือไม่ เป็นไปได้หรือไม่ที่ผู้คนซึ่งเราพบปะจะรู้ได้ว่าพระเยซูทรงครอบครองอยู่ในชีวิตของเรา

พระเยซูทรงเรียกให้เราสำแดงให้โลกรู้ว่าพระองค์อยู่ในชีวิตเราเพื่อถวายเกียรติแด่พระบิดา พระองค์ตรัสว่า “จงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำ เขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่าน ผู้ทรงอยู่ในสวรรค์” (มธ.5:16) ผู้คนควรได้เห็นหลักฐานว่าพระเจ้าสถิตอยู่ในชีวิตของเราผ่านคำพยานและการปรนนิบัติของเรา พวกเขาเห็นรอยประทับของพระองค์ในชีวิตของเราหรือไม่ – BC

ขอให้คำพยานชีวิตคุณบันทึกไว้ด้วยตัวอักษรที่มีขนาดใหญ่ พอที่โลกจะอ่านได้

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

จงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดี ที่ท่านทำ เขาจะได้สรรเสริญ พระบิดาของท่าน ผู้ทรงอยู่ ในสวรรค์ – มัทธิว 5:16

อ่าน: มัทธิว 5:13-20

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เยเรมีย์ 34-36; ฮีบรู 2

แคร์เลียนเป็นหมู่บ้านเวลส์ซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนาน เป็นสถานที่หนึ่งในสามแห่งใ นส หราชอาณาจักรที่กองทัพของโรมันเข้ามาตั้งอยู่ขณะที่โรมครอบครองอังกฤษ แม้การครอบครองจะสิ้นสุดลงเมื่อ 1,500 ปีก่อน แต่ร่องรอยการครอบครองยังคงมีให้เห็นอยู่จนทุกวันนี้ ผู้คนจากทั่วโลกมาเยี่ยมชมป้อมทหาร โรงเรือน และโรงมหรสพ ซึ่งย้ำเตือนถึงวันเก่าๆ ที่โรมเรืองอำนาจและครอบครองอาณาจักรเวลส์

ผมรู้สึกแปลกใจที่แม้จะผ่านไปนาน 15 ศตวรรษ แต่หลักฐานการครอบครองของโรมยัง คงเห็นชัดเจนในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้

ร่องรอยอย่างหนึ่งที่ทำให้ผมประหลาดใจ คือ รอยประทับของพระคริสต์ในชีวิตของเรา การสถิตอยู่ของพระองค์ในชีวิตของเรา เด่นชัดจน คนอื่นสังเกตเห็นได้หรือไม่ เป็นไปได้หรือไม่ที่ผู้คนซึ่งเราพบปะจะรู้ได้ว่าพระเยซูทรงครอบครองอยู่ในชีวิตของเรา

พระเยซูทรงเรียกให้เราสำแดงให้โลกรู้ว่าพระองค์อยู่ในชีวิตเราเพื่อถวายเกียรติแด่พระบิดา พระองค์ตรัสว่า “จงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำ เขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่าน ผู้ทรงอยู่ในสวรรค์” (มธ.5:16) ผู้คนควรได้เห็นหลักฐานว่าพระเจ้าสถิตอยู่ในชีวิตของเราผ่านคำพยานและการปรนนิบัติของเรา พวกเขาเห็นรอยประทับของพระองค์ในชีวิตของเราหรือไม่ – BC

ขอให้คำพยานชีวิตคุณบันทึกไว้ด้วยตัวอักษรที่มีขนาดใหญ่ พอที่โลกจะอ่านได้

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง