พระเจ้าทรงสถิตที่คริสตจักร

วันที่ 7-11-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

เพื่อท่านจะได้ประพฤติอย่าง ที่สมควรต่อองค์พระผู้เป็น เจ้า – โคโลสี 1:10

อ่าน: โคโลสี 1:9-14

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เยเรมีย์ 40-42; ฮีบรู 4

ผมชอบอ่านคำขวัญคริสตจักร ที่อยู่บนป้ายหน้าคริสตจักร เมื่อเร็วๆนี้ ผมเห็นประโยค ที่ว่า “เชิญเข้ามาสัมผัสการทรงสถิตของ พระเจ้า” ผมสะดุดใจกับข้อความนี้ เพราะนั่นเป็นคำสัญญาที่สำคัญยิ่งและบางครั้งก็ปฏิบัติได้ยาก ที่ยากก็เพราะว่าถ้าเราไม่ระวัง คริสตจักรของเราอาจสะท้อนถึงผู้คนในคริสตจักรมากกว่าการทรงสถิตของพระเจ้า

ถ้าเช่นนั้น คริสตจักรต้องทำอะไรเพื่อสำแดง ว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ คนในคริสตจักรต้องดำเนินชีวิตเหมือนพระองค์! การแสดงออก เช่น การต้อนรับ การยอมรับคนทุกประเภท ความกระตือรือร้นในการปรนนิบัติ ความรักต่อกันที่เป็นรูปธรรมและทำให้ผู้อื่นรู้สึกปลอดภัยและเป็นส่วนหนึ่งไม่แบ่งแยกสีผิวหรือชนชั้น อีกทั้งความอดทนต่อความอ่อนแอของผู้อื่น ล้วนเป็นวิธีที่ดีที่เราเริ่มทำได้ เปาโลกล่าวว่า เราประพฤติอย่าง “สมควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า” (คส.1:10) ได้ ท่านยังกล่าวอีกว่า การประพฤติอย่างสมควรหมายถึง การมีใจถ่อมลงทุกอย่าง และใจอ่อนสุภาพ อดทนนาน และอดกลั้นต่อกันและกันด้วยความรัก การเพียรพยายามให้คง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งพระวิญญาณทรงประทานด้วยสันติภาพเป็นพันธนะ (อฟ. 4:2-3)

ขอให้ชีวิตเราทำให้ผู้อื่นสัมผัสได้ว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน โดยเฉพาะที่คริสตจักร – JS

ผู้ที่ดำเนินกับพระคริสต์จะทำให้คนรอบข้าง สัมผัสได้ว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เพื่อท่านจะได้ประพฤติอย่าง ที่สมควรต่อองค์พระผู้เป็น เจ้า – โคโลสี 1:10

อ่าน: โคโลสี 1:9-14

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เยเรมีย์ 40-42; ฮีบรู 4

ผมชอบอ่านคำขวัญคริสตจักร ที่อยู่บนป้ายหน้าคริสตจักร เมื่อเร็วๆนี้ ผมเห็นประโยค ที่ว่า “เชิญเข้ามาสัมผัสการทรงสถิตของ พระเจ้า” ผมสะดุดใจกับข้อความนี้ เพราะนั่นเป็นคำสัญญาที่สำคัญยิ่งและบางครั้งก็ปฏิบัติได้ยาก ที่ยากก็เพราะว่าถ้าเราไม่ระวัง คริสตจักรของเราอาจสะท้อนถึงผู้คนในคริสตจักรมากกว่าการทรงสถิตของพระเจ้า

ถ้าเช่นนั้น คริสตจักรต้องทำอะไรเพื่อสำแดง ว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ คนในคริสตจักรต้องดำเนินชีวิตเหมือนพระองค์! การแสดงออก เช่น การต้อนรับ การยอมรับคนทุกประเภท ความกระตือรือร้นในการปรนนิบัติ ความรักต่อกันที่เป็นรูปธรรมและทำให้ผู้อื่นรู้สึกปลอดภัยและเป็นส่วนหนึ่งไม่แบ่งแยกสีผิวหรือชนชั้น อีกทั้งความอดทนต่อความอ่อนแอของผู้อื่น ล้วนเป็นวิธีที่ดีที่เราเริ่มทำได้ เปาโลกล่าวว่า เราประพฤติอย่าง “สมควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า” (คส.1:10) ได้ ท่านยังกล่าวอีกว่า การประพฤติอย่างสมควรหมายถึง การมีใจถ่อมลงทุกอย่าง และใจอ่อนสุภาพ อดทนนาน และอดกลั้นต่อกันและกันด้วยความรัก การเพียรพยายามให้คง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งพระวิญญาณทรงประทานด้วยสันติภาพเป็นพันธนะ (อฟ. 4:2-3)

ขอให้ชีวิตเราทำให้ผู้อื่นสัมผัสได้ว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน โดยเฉพาะที่คริสตจักร – JS

ผู้ที่ดำเนินกับพระคริสต์จะทำให้คนรอบข้าง สัมผัสได้ว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่

Tags: ,

One Response

  1. ขอบคุณมากครับ สำหรับคำอธิษฐานของท่านเปาโล ซึ่งครั้งหนึ่งเคยตั้งใจใช้เป็นคำอธิษฐานขอด้วยใจปรารถนาทุกวันที่ว่า ขอให้ข้าพระองค์เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ถึงพระทัยของพระองค์ ในสรรพปัญญาและในความเข้าใจฝ่ายวิญญาณ เพื่อข้าพระองค์จะได้ประฟฤติอย่างที่สมควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า และทำตนให้เป็นที่ชอบพระทัยพระองค์ ให้เกิดผลในการดีทุกอย่าง และจำเริญขึ้นในความรู้ถึงพระเจ้า โคโลสี 1 : 9-10 ก้อตั้งหลักใหม่สำหรับคำอธิษฐานที่จะใช้เป็นบทภาวนาแห่งความปรารถนาประจำวันในชีวิตครับ อาเมน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง