ทำทันที!

วันที่ 6-11-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

ท่านจงเตือนสติกันและกันทุกวันตลอดเวลาที่เรียกว่า“วันนี้” เพื่อว่าจะไม่มีผู้ใดในพวกท่านมีใจแข็งกระด้างไป เพราะเล่ห์กลของบาป – ฮีบรู 3:13

อ่าน: ฮีบรู 3:7-15

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เยเรมีย์ 37-39; ฮีบรู 3

หลายปีก่อน เพื่อนของผมพาผมไปงานสัมมนา สร้างแรงบันดาลใจ ผมรู้สึกสนุกตั้งแต่ต้นจนจบ ผู้พูดไม่ได้เน้นที่เงินและความ สำเร็จ แต่เขาช่วยให้เราเข้าใจเอกลักษณ์ของตัวเอง และจุดประสงค์ในชีวิต และได้แนะนำวิธีการที่จะช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ คำพูดหนึ่งที่ผมยังคงใช้อยู่คือ “จงทำทันที” หลักการที่เขาสอนคือ เราต้องใช้พลังงานในการหลีกเลี่ยงงานบางอย่างมากพอๆ กับการลงมือทำงานนั้น การผัดวันประกันพรุ่งดูดพลังงานของเราไป แต่การทำงานให้เสร็จจะทำให้เราผ่อนคลาย

เรานำมาใช้ในฝ่ายวิญญาณได้ ดังในฮีบรู 3 ซึ่งย้ำความสำคัญให้เราเชื่อฟังพระเจ้าโดยด่วน “วันนี้ถ้าท่านทั้งหลายฟังพระสุรเสียงของพระองค์ อย่าให้จิตใจของท่านดื้อรั้นอย่างในครั้ง กบฏนั้น…ท่านจงเตือนสติกันและกันทุกวัน ตลอดเวลาที่เรียกว่า ‘วันนี้’ เพื่อว่าจะไม่มีผู้ใดในพวกท่านมีใจแข็งกระด้างไป เพราะเล่ห์กลของบาป” (ฮบ.3:7-8, ฮบ.3:13) เราไม่รู้ว่าถ้าลูกหลานอิสราเอลเชื่อฟังพระเจ้าตั้งแต่ต้น พวกเขาจะใช้เวลาเท่าใดใน การเดินทางถึงแผ่นดินพันธสัญญา แต่ที่พวกเขาต้องเดินอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ถึง 40 ปี เป็นเพราะพวกเขามีจิตใจที่แข็งกระด้าง และคนรุ่นนั้นก็พลาดประสบการณ์ที่ตื่นเต้นไปตลอดชีวิต (ฮบ.3:8-11)

เมื่อเรารู้แล้วว่าพระเจ้ามีพระประสงค์ต่อชีวิตเราอย่างไร เราน่าจะพูดว่า “ได้พระเจ้าข้า!” โดยไม่ต่อรอง ไม่เลื่อน และทำทันที – DCM

จงทำทันที เพราะวันนี้จะกลายเป็นเมื่อวานของวันพรุ่งนี้

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ท่านจงเตือนสติกันและกันทุกวันตลอดเวลาที่เรียกว่า“วันนี้” เพื่อว่าจะไม่มีผู้ใดในพวกท่านมีใจแข็งกระด้างไป เพราะเล่ห์กลของบาป – ฮีบรู 3:13

อ่าน: ฮีบรู 3:7-15

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เยเรมีย์ 37-39; ฮีบรู 3

หลายปีก่อน เพื่อนของผมพาผมไปงานสัมมนา สร้างแรงบันดาลใจ ผมรู้สึกสนุกตั้งแต่ต้นจนจบ ผู้พูดไม่ได้เน้นที่เงินและความ สำเร็จ แต่เขาช่วยให้เราเข้าใจเอกลักษณ์ของตัวเอง และจุดประสงค์ในชีวิต และได้แนะนำวิธีการที่จะช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ คำพูดหนึ่งที่ผมยังคงใช้อยู่คือ “จงทำทันที” หลักการที่เขาสอนคือ เราต้องใช้พลังงานในการหลีกเลี่ยงงานบางอย่างมากพอๆ กับการลงมือทำงานนั้น การผัดวันประกันพรุ่งดูดพลังงานของเราไป แต่การทำงานให้เสร็จจะทำให้เราผ่อนคลาย

เรานำมาใช้ในฝ่ายวิญญาณได้ ดังในฮีบรู 3 ซึ่งย้ำความสำคัญให้เราเชื่อฟังพระเจ้าโดยด่วน “วันนี้ถ้าท่านทั้งหลายฟังพระสุรเสียงของพระองค์ อย่าให้จิตใจของท่านดื้อรั้นอย่างในครั้ง กบฏนั้น…ท่านจงเตือนสติกันและกันทุกวัน ตลอดเวลาที่เรียกว่า ‘วันนี้’ เพื่อว่าจะไม่มีผู้ใดในพวกท่านมีใจแข็งกระด้างไป เพราะเล่ห์กลของบาป” (ข้อ 7-8,13) เราไม่รู้ว่าถ้าลูกหลานอิสราเอลเชื่อฟังพระเจ้าตั้งแต่ต้น พวกเขาจะใช้เวลาเท่าใดใน การเดินทางถึงแผ่นดินพันธสัญญา แต่ที่พวกเขาต้องเดินอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ถึง 40 ปี เป็นเพราะพวกเขามีจิตใจที่แข็งกระด้าง และคนรุ่นนั้นก็พลาดประสบการณ์ที่ตื่นเต้นไปตลอดชีวิต (ข้อ 8-11)

เมื่อเรารู้แล้วว่าพระเจ้ามีพระประสงค์ต่อชีวิตเราอย่างไร เราน่าจะพูดว่า “ได้พระเจ้าข้า!” โดยไม่ต่อรอง ไม่เลื่อน และทำทันที – DCM

จงทำทันที เพราะวันนี้จะกลายเป็นเมื่อวานของวันพรุ่งนี้

Tags:

One Response

  1. บ่อยครั้งที่เราได้เห็นและมีประสบการณ์ในการจัดเตรียมของพระองค์ต่อชีวิตของเรามากมาย ถ้านับพระพรนับไม่หมด บ่อยครั้งก้อไม่ต่างกับชนอิสราเอลที่เห็นการอัศจรรย์มากมาย แต่ก้อยังมักจะต่อรองกับพระเจ้า ถ้าจะสำแดงสิ่งนั้นสิ่งนี้..ข้าพระองค์จะ..อย่างนั้นอย่างนี้.ต้องการความชัดเจนที่พิสูจน์ให้เห็น อย่าให้ความสงสัยมานำเราจนเวลายืดเยื้อเป็นหลายปี วันนี้ให้เรามีชีวิตที่เชื่อฟัง วันนี้ให้เราทำดีที่สุดในสิ่งที่ควรจะทำที่ทำได้ไม่ต้องรอถึงพรุ่งนี้แล้ว..อาจจะไม่มีพรุ่งนี้.สำหรับเราถ้าพระเจ้าเรียกเรากลับ “ให้เราเตือนสติกันและเตือนตัวเองตลอดเวลาที่เรียกว่า วันนี้ ฮิบรู 3 : 13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง