ทั้งใช่และไม่ใช่

วันที่ 17-11-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

คือว่าผู้ใดที่มิได้ประพฤติชอบ และไม่รักพี่น้องของตน ผู้นั้นก็มิได้มาจากพระเจ้า – 1 ยอห์น 3:10

อ่าน: 2 ทิโมธี 2:20-22

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เอเสเคียล 5-7; ฮีบรู 12

เมื่อเราล้างมือเพื่อชำระสิ่งสกปรกและเชื้อโรค เราคือผู้ที่ขจัดสิ่งเหล่านั้นออกไปด้วยตัวเอง ใช่หรือไม่ ทั้งใช่และไม่ใช่ เพราะสบู่และน้ำเป็น ตัวขจัดสิ่งสกปรก ไม่ใช่เรา แต่เราเป็นคนตัดสินใจใช้สบู่และน้ำในการล้างมือของเรา

ใน 2 ทิโมธี 2 เปาโลบอกกับเราว่า “ถ้าผู้ใด ชำระตัว…เขาก็จะเป็นภาชนะที่มีค่า” (2 ทธ.2:21) ซึ่งไม่ได้หมายความว่าเรามีอำนาจชำระบาปด้วยตัวของเราเอง แต่เราต้องพึ่งพาการชำระที่พระเยซูคริสต์ผู้ทรงสิ้นพระชนม์บนกางเขน ทรงประทานให้กับเรา

ฟีลิปปี 3:9 บอกกับเราว่า เรา “จะได้ปรากฏอยู่ในพระองค์ ไม่มีความชอบธรรมของข้าพเจ้า (เรา)เอง ซึ่งได้มาโดยธรรมบัญญัติ แต่มีมาโดยความเชื่อในพระคริสต์ เป็นความชอบธรรมซึ่งมาจากพระเจ้าซึ่งขึ้นอยู่กับความเชื่อ”

เมื่อเราต้อนรับพระคริสต์ การสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ทำให้เราเป็นอิสระจากการลงโทษและอำนาจของความบาป ซึ่งทำให้เราพูดทั้งใช่และไม่ใช่ได้ในชีวิตประจำวันของเรา เราพูดว่าไม่ ต่อความปรารถนาของเนื้อหนัง หรือ “ราคะตัณหาของคนหนุ่ม” ที่เปาโลพูดถึง (2 ทธ.2:22) และเราพูดว่าใช่ ต่อ “ความชอบธรรม” (การประพฤติที่ถูกต้อง) “ความเชื่อ” (การเชื่อในสิ่งที่ถูกต้อง) “ความรัก” (การตอบสนองที่ถูกต้อง) และ ”สันติสุข” (การจดจ่อในสิ่งที่ถูกต้อง)

เมื่อเราชำระตัวของเราเป็นประจำทุกวัน เราจะ “เหมาะที่เจ้าของเรือนจะใช้ให้เป็นประโยชน์ พร้อมกับการดีทุกอย่าง” (ข้อ 21) – AL

การคิดอย่างถูกต้องนำไปสู่การมีชีวิตที่ถูกต้อง

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

คือว่าผู้ใดที่มิได้ประพฤติชอบ และไม่รักพี่น้องของตน ผู้นั้นก็มิได้มาจากพระเจ้า – 1 ยอห์น 3:10

อ่าน: 2 ทิโมธี 2:20-22

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เอเสเคียล 5-7; ฮีบรู 12

เมื่อเราล้างมือเพื่อชำระสิ่งสกปรกและเชื้อโรค เราคือผู้ที่ขจัดสิ่งเหล่านั้นออกไปด้วยตัวเอง ใช่หรือไม่ ทั้งใช่และไม่ใช่ เพราะสบู่และน้ำเป็น ตัวขจัดสิ่งสกปรก ไม่ใช่เรา แต่เราเป็นคนตัดสินใจใช้สบู่และน้ำในการล้างมือของเรา

ใน 2 ทิโมธี 2 เปาโลบอกกับเราว่า “ถ้าผู้ใด ชำระตัว…เขาก็จะเป็นภาชนะที่มีค่า” (ข้อ 21) ซึ่งไม่ได้หมายความว่าเรามีอำนาจชำระบาปด้วยตัวของเราเอง แต่เราต้องพึ่งพาการชำระที่พระเยซูคริสต์ผู้ทรงสิ้นพระชนม์บนกางเขน ทรงประทานให้กับเรา

ฟีลิปปี 3:9 บอกกับเราว่า เรา “จะได้ปรากฏอยู่ในพระองค์ ไม่มีความชอบธรรมของข้าพเจ้า (เรา)เอง ซึ่งได้มาโดยธรรมบัญญัติ แต่มีมาโดยความเชื่อในพระคริสต์ เป็นความชอบธรรมซึ่งมาจากพระเจ้าซึ่งขึ้นอยู่กับความเชื่อ”

เมื่อเราต้อนรับพระคริสต์ การสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ทำให้เราเป็นอิสระจากการลงโทษและอำนาจของความบาป ซึ่งทำให้เราพูดทั้งใช่และไม่ใช่ได้ในชีวิตประจำวันของเรา เราพูดว่าไม่ ต่อความปรารถนาของเนื้อหนัง หรือ “ราคะตัณหาของคนหนุ่ม” ที่เปาโลพูดถึง (2 ทธ.2:22) และเราพูดว่าใช่ ต่อ “ความชอบธรรม” (การประพฤติที่ถูกต้อง) “ความเชื่อ” (การเชื่อในสิ่งที่ถูกต้อง) “ความรัก” (การตอบสนองที่ถูกต้อง) และ ”สันติสุข” (การจดจ่อในสิ่งที่ถูกต้อง)

เมื่อเราชำระตัวของเราเป็นประจำทุกวัน เราจะ “เหมาะที่เจ้าของเรือนจะใช้ให้เป็นประโยชน์ พร้อมกับการดีทุกอย่าง” (ข้อ 21) – AL

การคิดอย่างถูกต้องนำไปสู่การมีชีวิตที่ถูกต้อง

Tags:

One Response

  1. ขอบพระคุณพระเจ้า เมื่อวานนี้เช้าออกกลำลังกายได้เหงื่อซึมและเปิดร้านต่อเลย ตอนค่ำแม่บอกว่าผมหัวเหม็นให้อาบน้ำสระผมเสี้ย ผมนั้นไม่ได้กลิ่นเหงื่อตัวเองทั้งวันแต่คุณแม่ได้สะท้อนให้รู้ ว่าต้อง..เหมือนเรากะสบู่ และเรากะพระวจนะของพระเจ้าที่คอยติงคอยเตือนเป็นกระจกหั้ย หากเพียงเราเรายอมรับการชำระการแก้ไขโดยพระเยซูคริสตเจ้าของเราเท่านี้แหละ เช้านี้เหงื่อเยอะท่วมหัวมากกว่าเมื่อวานเสียอีก..ต้อง.เสียแร้วววครับฟามลับเปิดเผย..555

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง