ชั้นเรียนระดับสูง

วันที่ 26-11-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

พระเจ้าทรงเป็นที่กำบังเข้ม แข็งแห่งชีวิตข้าพเจ้า – สดุดี 27:1

อ่าน: สดุดี 27

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เอเสเคียล 27-29 และ 1 เปโตร 3

เรามีแนวโน้มที่จะแบ่งชีวิตออกเป็นส่วนๆ ใน แต่ละวันเราจะมีกิจกรรมที่ต้องทำมากมาย อาทิเช่น งาน ธุระส่วนตัว งานบ้าน ดูแลลูก จากนั้นเราจะพยายามจัดสรรเวลาเพื่อทำกิจกรรม “ฝ่ายวิญญาณ” เช่น ไปโบสถ์ เข้ากลุ่มย่อย เฝ้าเดี่ยวส่วนตัว เป็นต้น

ในสดุดี ดาวิดและนักประพันธ์คนอื่นๆไม่ได้ แยกส่วนเช่นนี้ แต่ให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางเพื่อทุกสิ่งในชีวิตของพวกเขาจะเชื่อมโยงกลับมาที่พระเจ้า ผู้เขียนสดุดีให้การนมัสการเป็นกิจกรรมที่เป็นศูนย์กลางของชีวิต ไม่ใช่เพียงแค่สิ่งที่ต้องทำให้เสร็จ เพื่อจะได้ทำกิจกรรมอื่นต่อไปได้ ชีวิตเราจำเป็นต้องมีกระบวนการที่จะให้พระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องในทุกรายละเอียดของชีวิต

สำหรับผมแล้ว สดุดีบทนี้เป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการที่ผมยอมรับว่าแท้จริงแล้วศูนย์กลางคือพระเจ้า ผู้เขียนสดุดีก็มีความจำเป็นเร่งด่วน ความปรารถนา และความหิวกระหายหาพระเจ้า จนทำให้ความต้องการที่ผมมีดูสำคัญน้อยลงไปถนัดตา พวกเขาแสวงหาพระเจ้าดุจดังกวางน้อยที่กระหายหาน้ำจนลิ้นห้อย (สดด.42:1-2) พวกเขานอนลืมตาในยามค่ำคืนและฝันถึง “ความงามของพระเจ้า” (สดด.27:4) พวกเขาพอใจกับหนึ่งวันที่ได้อยู่กับพระเจ้ามากกว่าพันวันในที่อื่น (สดด.84:10)

นี่เป็น “ชั้นเรียนแห่งความเชื่อระดับสูง” ที่ผู้เขียนสดุดีเข้าเรียน ถ้าเราอ่านสดุดีบ่อยๆ เราก็จะเปลี่ยนไปเป็นเช่นเดียวกับพวกเขา – PY

หากคุณต้องการมีหัวใจเพื่อพระเจ้า จงมอบหัวใจทั้งหมดของคุณให้กับพระองค์

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระเจ้าทรงเป็นที่กำบังเข้ม แข็งแห่งชีวิตข้าพเจ้า – สดุดี 27:1

อ่าน: สดุดี 27

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เอเสเคียล 27-29; 1 เปโตร 3

เรามีแนวโน้มที่จะแบ่งชีวิตออกเป็นส่วนๆ ใน แต่ละวันเราจะมีกิจกรรมที่ต้องทำมากมาย อาทิเช่น งาน ธุระส่วนตัว งานบ้าน ดูแลลูก จากนั้นเราจะพยายามจัดสรรเวลาเพื่อทำกิจกรรม “ฝ่ายวิญญาณ” เช่น ไปโบสถ์ เข้ากลุ่มย่อย เฝ้าเดี่ยวส่วนตัว เป็นต้น

ในสดุดี ดาวิดและนักประพันธ์คนอื่นๆไม่ได้ แยกส่วนเช่นนี้ แต่ให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางเพื่อทุกสิ่งในชีวิตของพวกเขาจะเชื่อมโยงกลับมาที่พระเจ้า ผู้เขียนสดุดีให้การนมัสการเป็นกิจกรรมที่เป็นศูนย์กลางของชีวิต ไม่ใช่เพียงแค่สิ่งที่ต้องทำให้เสร็จ เพื่อจะได้ทำกิจกรรมอื่นต่อไปได้ ชีวิตเราจำเป็นต้องมีกระบวนการที่จะให้พระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องในทุกรายละเอียดของชีวิต

สำหรับผมแล้ว สดุดีบทนี้เป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการที่ผมยอมรับว่าแท้จริงแล้วศูนย์กลางคือพระเจ้า ผู้เขียนสดุดีก็มีความจำเป็นเร่งด่วน ความปรารถนา และความหิวกระหายหาพระเจ้า จนทำให้ความต้องการที่ผมมีดูสำคัญน้อยลงไปถนัดตา พวกเขาแสวงหาพระเจ้าดุจดังกวางน้อยที่กระหายหาน้ำจนลิ้นห้อย (42:1-2) พวกเขานอนลืมตาในยามค่ำคืนและฝันถึง “ความงามของพระเจ้า” (27:4) พวกเขาพอใจกับหนึ่งวันที่ได้อยู่กับพระเจ้ามากกว่าพันวันในที่อื่น (84:10)

นี่เป็น “ชั้นเรียนแห่งความเชื่อระดับสูง” ที่ผู้เขียนสดุดีเข้าเรียน ถ้าเราอ่านสดุดีบ่อยๆ เราก็จะเปลี่ยนไปเป็นเช่นเดียวกับพวกเขา – PY

หากคุณต้องการมีหัวใจเพื่อพระเจ้า จงมอบหัวใจทั้งหมดของคุณให้กับพระองค์

Tags:

One Response

  1. ในคนึงคิดของผมศัตรูของผมไม่ใช่มนุษย์โลกด้วยกัน แต่เป็น “เจ้าตัวบาปเก่าซึ่งศัตรูตัวฉกาจ”ของชีวิตที่จะคอยล่อเราให้หลงคนึงคิดซิครับมันอยู่ใกล้ๆตัวเรานี่เอง “แต่ว่าทุกคนก็ถูกล่อให้หลง เมื่อกิเลสของตัวเองล่อและชักนำให้กระทำตาม ครั้นตัณหาเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดบาป และเมื่อบาปเจริญเต็มที่แล้วก็นำไปสู่ความตาย” ยากอบ๑ :๑๔-๑๕ จงละ 1ความกระวนกระวาย 2สงบใจในนิเวศน์อธิษฐานอ่านพระคัม 3ระวังระไวศัตรูใกล้ตัวนั้น 4ต่อสู้ด้วยความมั่นคงในความเชื่อ ใครๆเขาก็ต้องต่อสู้แบบเราๆกันทั้งนั้น และสุดท้าย 5พระองค์จะทรงปรับปรุงเราให้มั่นคง มีกำลังขึ้น ไอศวรรยานุภาพมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นิตย์ อาเมน ๑เปโตร๕ :๗ -๑๑ นี่เป็นชั้นเรียนระดับสูงสำหรับทุกคนในแต่ละวันจริงจริง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง