จากปากของเด็กอ่อน

วันที่ 21-11-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

โดยปากของเด็กอ่อนและทารก พระองค์ทรงตั้งป้อมปราการ – สดุดี 8:2

อ่าน: สดุดี 8:1-2

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เอเสเคียล 16-17; ยากอบ 3

สดุดีบทที่ 8 เริ่มต้นด้วยข้อความขัดแย้งที่น่าประหลาดใจ ดูเหมือนดาวิดพยายามจะบอกเราว่า พระเจ้าผู้ทรงสำแดงพระสิริของ พระองค์บนท้องฟ้า ทรงทำให้พวกที่ชอบวิพากษ์วิจารณ์พระองค์ ต้องชะงักด้วยคำตอบซึ่งออกมาจากปากของเด็ก “โดยปากของเด็กอ่อนและ ทารก พระองค์ทรงตั้งป้อมปราการเพราะคู่อริของพระองค์ เพื่อระงับยับยั้งศัตรูและผู้กระทำการแก้แค้น” (สดด.8:2)

เหตุใดคำสรรเสริญของเด็กจึงน่าฟัง? เหตุผลหนึ่งก็คือ เด็กสามารถรู้และรักพระเจ้าได้ ไม่เหมือนกับผืนฟ้าที่ไม่มีความรู้สึก

พระเยซูทรงหยิบยกสดุดี 8:2 เมื่อผู้นำศาสนารู้สึกไม่พอใจที่เห็นเด็กซึ่งวิ่งไปมาในบริเวณพระวิหารร้องตะโกนว่า “โฮซันนาแก่ราชโอรสดาวิด” (มธ.21:15-16) เด็กเหล่านี้รู้ว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่ชาวยิวรอคอยมานาน แต่ผู้นำเหล่านั้นกลับไม่รู้

ช่วงเวลาที่น่าจดจำที่สุดของผมช่วงหนึ่งในฐานะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่คือ การได้คุกเข่าลงข้างเตียงของลูก และรับรู้ว่าพวกเขาเปิดใจต่อพระเจ้า ความรักและความไว้วางใจที่เรียบง่ายขณะที่ลูกๆอธิษฐาน ทำให้ผมซาบซึ้งใจ ขจัดความสงสัยและความกลัวของผมออกไป และทำให้ความเชื่อของผมหยั่งลึกลง

เราต้องไม่มองข้ามผู้เล็กน้อยที่เชื่อในพระคริสต์ (มธ.18:6,10) คำพยานของพวกเขานั้นยิ่งใหญ่พอๆ กับคำพยานบนท้องฟ้า – DHR

เด็กคืออัญมณีล้ำค่าของพระเจ้า จงช่วยพวกเขาให้ส่องแสงเพื่อพระองค์

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

โดยปากของเด็กอ่อนและทารก พระองค์ทรงตั้งป้อมปราการ – สดุดี 8:2

อ่าน: สดุดี 8:1-2

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เอเสเคียล 16-17; ยากอบ 3

สดุดีบทที่ 8 เริ่มต้นด้วยข้อความขัดแย้งที่น่าประหลาดใจ ดูเหมือนดาวิดพยายามจะบอกเราว่า พระเจ้าผู้ทรงสำแดงพระสิริของ พระองค์บนท้องฟ้า ทรงทำให้พวกที่ชอบวิพากษ์วิจารณ์พระองค์ ต้องชะงักด้วยคำตอบซึ่งออกมาจากปากของเด็ก “โดยปากของเด็กอ่อนและ ทารก พระองค์ทรงตั้งป้อมปราการเพราะคู่อริของพระองค์ เพื่อระงับยับยั้งศัตรูและผู้กระทำการแก้แค้น” (ข้อ 2)

เหตุใดคำสรรเสริญของเด็กจึงน่าฟัง? เหตุผลหนึ่งก็คือ เด็กสามารถรู้และรักพระเจ้าได้ ไม่เหมือนกับผืนฟ้าที่ไม่มีความรู้สึก

พระเยซูทรงหยิบยกสดุดี 8:2 เมื่อผู้นำศาสนารู้สึกไม่พอใจที่เห็นเด็กซึ่งวิ่งไปมาในบริเวณพระวิหารร้องตะโกนว่า “โฮซันนาแก่ราชโอรสดาวิด” (มธ.21:15-16) เด็กเหล่านี้รู้ว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่ชาวยิวรอคอยมานาน แต่ผู้นำเหล่านั้นกลับไม่รู้

ช่วงเวลาที่น่าจดจำที่สุดของผมช่วงหนึ่งในฐานะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่คือ การได้คุกเข่าลงข้างเตียงของลูก และรับรู้ว่าพวกเขาเปิดใจต่อพระเจ้า ความรักและความไว้วางใจที่เรียบง่ายขณะที่ลูกๆอธิษฐาน ทำให้ผมซาบซึ้งใจ ขจัดความสงสัยและความกลัวของผมออกไป และทำให้ความเชื่อของผมหยั่งลึกลง

เราต้องไม่มองข้ามผู้เล็กน้อยที่เชื่อในพระคริสต์ (มธ.18:6,10) คำพยานของพวกเขานั้นยิ่งใหญ่พอๆ กับคำพยานบนท้องฟ้า – DHR

เด็กคืออัญมณีล้ำค่าของพระเจ้า จงช่วยพวกเขาให้ส่องแสงเพื่อพระองค์

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง