จัดระเบียบใหม่

วันที่ 24-11-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

แต่ดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมซึ่งมีปีกรักษาโรคภัยได้จะขึ้นมา – มาลาคี 4:2

อ่าน: ลูกา 7:11-23

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เอเสเคียล 22-23 และ 1 เปโตร 1

ฉันมองดูสมาชิกครอบครัวซึ่งมารวมตัวกันในวันขอบคุณพระเจ้า แล้วอดยิ้มไม่ได้ที่เห็นคนที่มีพรสวรรค์หลากหลายในครอบครัว ของเรานั่งล้อมรอบโต๊ะอาหาร หัวโต๊ะด้านหนึ่งเป็นแพทย์ อีกด้านหนึ่งเป็นนักดนตรี แพทย์ช่วยให้ร่างกายของมนุษย์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะที่เสียงดนตรีที่ไพเราะจากนักดนตรี ช่วยฟื้นฟูจิตวิญญาณและเล้าโลมจิตใจที่ว้าวุ่น

แม้ว่าความสามารถของพวกเขาจะแตกต่างกัน แต่ทั้งแพทย์และนักดนตรีต่างก็พึ่งพาสิ่งเดียวกัน คือ จักรวาลที่มีแบบแผน หากไม่มีแบบแผน เราก็จะคาดการณ์อะไรไม่ได้เลย และ ถ้าคาดการณ์ไม่ได้ ก็คงไม่มีดนตรีหรือยารักษาโรค

ในโลกที่มีแบบแผน โรคภัยไข้เจ็บเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่ามีบางสิ่งที่ “อยู่นอกแบบแผน” การรักษาโรคเป็นสัญญาณที่บอกให้เรารู้ว่า วันหนึ่งพระเจ้า จะฟื้นฟูทุกสิ่งให้กลับคืนสู่สภาพเดิม (กจ.3:21) เมื่อยอห์นผู้ให้บัพติสมาต้องการที่จะทราบว่าพระเยซูทรงเป็น “ผู้ที่จะมานั้น” หรือไม่ พระเยซูตรัสตอบว่า “จงไปแจ้งแก่ยอห์น…ว่าคนตาบอดก็หายบอด คนง่อยเดินได้ คนโรคเรื้อนหายสะอาด คนหูหนวกได้ยิน คนตายแล้วเป็นขึ้นมา และข่าวประเสริฐก็ประกาศแก่คนอนาถา” (ลก.7:20-22) การรักษาโรคเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่าพระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์ของชนชาติอิสราเอล (มลค.4:2)

ฉันรู้สึกขอบคุณพระเจ้าสำหรับดนตรีที่ปลอบประโลมจิตใจและจิตวิญญาณของฉัน และยาที่รักษาสุขภาพของฉัน เพราะสิ่งเหล่านี้ย้ำเตือนฉันถึงการรักษาและการฟื้นฟูที่สำคัญที่สุด ซึ่งพระคริสต์จะทรงกระทำให้สำเร็จ – JAL

พระเยซูทรงเชี่ยวชาญในการฟื้นฟูสภาพ

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

แต่ดวงอาทิตย์แห่งความ ชอบธรรมซึ่งมีปีกรักษาโรค ภัยได้จะขึ้นมา -มาลาคี 4:2

อ่าน: ลูกา 7:11-23

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เอเสเคียล 22-23; 1 เปโตร 1

ฉันมองดูสมาชิกครอบครัวซึ่งมารวมตัวกันในวันขอบคุณพระเจ้า แล้วอดยิ้มไม่ได้ที่เห็นคนที่มีพรสวรรค์หลากหลายในครอบครัว ของเรานั่งล้อมรอบโต๊ะอาหาร หัวโต๊ะด้านหนึ่งเป็นแพทย์ อีกด้านหนึ่งเป็นนักดนตรี แพทย์ช่วยให้ร่างกายของมนุษย์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะที่เสียงดนตรีที่ไพเราะจากนักดนตรี ช่วยฟื้นฟูจิตวิญญาณและเล้าโลมจิตใจที่ว้าวุ่น

แม้ว่าความสามารถของพวกเขาจะแตกต่างกัน แต่ทั้งแพทย์และนักดนตรีต่างก็พึ่งพาสิ่งเดียวกัน คือ จักรวาลที่มีแบบแผน หากไม่มีแบบแผน เราก็จะคาดการณ์อะไรไม่ได้เลย และ ถ้าคาดการณ์ไม่ได้ ก็คงไม่มีดนตรีหรือยารักษาโรค

ในโลกที่มีแบบแผน โรคภัยไข้เจ็บเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่ามีบางสิ่งที่ “อยู่นอกแบบแผน” การรักษาโรคเป็นสัญญาณที่บอกให้เรารู้ว่า วันหนึ่งพระเจ้า จะฟื้นฟูทุกสิ่งให้กลับคืนสู่สภาพเดิม (กจ.3:21) เมื่อยอห์นผู้ให้บัพติสมาต้องการที่จะทราบว่าพระเยซูทรงเป็น “ผู้ที่จะมานั้น” หรือไม่ พระเยซูตรัสตอบว่า “จงไปแจ้งแก่ยอห์น…ว่าคนตาบอดก็หายบอด คนง่อยเดินได้ คนโรคเรื้อนหายสะอาด คนหูหนวกได้ยิน คนตายแล้วเป็นขึ้นมา และข่าวประเสริฐก็ประกาศแก่คนอนาถา” (ลก.7:20-22) การรักษาโรคเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่าพระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์ของชนชาติอิสราเอล (มลค.4:2)

ฉันรู้สึกขอบคุณพระเจ้าสำหรับดนตรีที่ปลอบประโลมจิตใจและจิตวิญญาณของฉัน และยาที่รักษาสุขภาพของฉัน เพราะสิ่งเหล่านี้ย้ำเตือนฉันถึงการรักษาและการฟื้นฟูที่สำคัญที่สุด ซึ่งพระคริสต์จะทรงกระทำให้สำเร็จ – JAL

พระเยซูทรงเชี่ยวชาญในการฟื้นฟูสภาพ

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง