จะเริ่มตรงไหนดี

วันที่ 10-11-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • 2 ความคิดเห็น »

เมื่อข้าพเจ้าทุกข์ใจ ข้าพเจ้าได้ร้องทูลต่อพระเจ้า และพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้า – สดุดี 120:1

อ่าน: ลูกา 11:1-10

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เยเรมีย์ 48-49; ฮีบรู 7

หลายปีก่อน ขณะที่ฉันกำลังขับรถไปบนทางหลวง รถเกิดขัดข้อง ฉันจอดข้างทาง ลงจากรถ และเปิดกระโปรงรถดู ขณะที่มองไปที่ เครื่องยนต์ ฉันก็พลางคิดไปว่า เอาล่ะสิ ฉันไม่รูเรื่องรถเลย ไม่รู้กระทั่งว่าจะเริ่มจากตรงไหน!

บางครั้งเมื่อเราอธิษฐาน เราอาจรู้สึกอย่างนี้ ฉันจะเริ่มตรงไหนดี นั่นเป็นสิ่งที่สาวกของพระ เยซูอยากรู้ พวกเขาจึงทูลพระองค์ว่า “ขอสอนพวกข้าพระองค์ให้อธิษฐาน” (ลก.11:1) เราจะพบกับคำแนะนำในเรื่องนี้ได้จากแบบอย่างและ คำสอนของพระเยซู คุณอาจมีคำถามสองข้อ

เราควรจะอธิษฐานที่ไหน พระเยซูทรงอธิษฐานในพระวิหาร ในถิ่นทุรกันดาร (ลก.4) ในที่เงียบสงัด (มธ.14:22-23) ในสวนเกทเสมนี (ลก. 22) และบนกางเขน (ลก.23:34,46) พระองค์ทรงอธิษฐานเพียงลำพังและอธิษฐานร่วมกับผู้อื่น จงดูชีวิตของพระองค์ เลียนแบบพระองค์ และ อธิษฐานในทุกที่ที่คุณอยู่

เราควรจะอธิษฐานว่าอย่างไร ในคำอธิษฐานของพระเยซู พระองค์ทรงสอนเราให้ทูลขอให้พระนามของพระเจ้าได้รับเกียรติและน้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จทั้งบนแผ่นดินโลกและในแผ่นดินสวรรค์ ให้ทูลขอสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ขอการยกโทษบาป และการช่วยกู้ให้พ้นจากการทดลอง และสิ่งชั่วร้าย (ลก.11:2-4)

หากคุณกำลังมองหาว่าจะเริ่มต้นที่ไหนดี จงอธิษฐานตามอย่างพระเยซูคริสต์ – AMC

หากพระเยซูยังจำเป็นต้องอธิษฐาน เราก็จำเป็นยิ่งกว่า

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เมื่อข้าพเจ้าทุกข์ใจ ข้าพเจ้าได้ร้องทูลต่อพระเจ้า และพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้า – สดุดี 120:1

อ่าน: ลูกา 11:1-10

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เยเรมีย์ 48-49; ฮีบรู 7

หลายปีก่อน ขณะที่ฉันกำลังขับรถไปบนทางหลวง รถเกิดขัดข้อง ฉันจอดข้างทาง ลงจากรถ และเปิดกระโปรงรถดู ขณะที่มองไปที่ เครื่องยนต์ ฉันก็พลางคิดไปว่า เอาล่ะสิ ฉันไม่รูเรื่องรถเลย ไม่รู้กระทั่งว่าจะเริ่มจากตรงไหน!

บางครั้งเมื่อเราอธิษฐาน เราอาจรู้สึกอย่างนี้ ฉันจะเริ่มตรงไหนดี นั่นเป็นสิ่งที่สาวกของพระ เยซูอยากรู้ พวกเขาจึงทูลพระองค์ว่า “ขอสอนพวกข้าพระองค์ให้อธิษฐาน” (ลก.11:1) เราจะพบกับคำแนะนำในเรื่องนี้ได้จากแบบอย่างและ คำสอนของพระเยซู คุณอาจมีคำถามสองข้อ

เราควรจะอธิษฐานที่ไหน พระเยซูทรงอธิษฐานในพระวิหาร ในถิ่นทุรกันดาร (ลก.4) ในที่เงียบสงัด (มธ.14:22-23) ในสวนเกทเสมนี (ลก. 22) และบนกางเขน (ลก.23:34,46) พระองค์ทรงอธิษฐานเพียงลำพังและอธิษฐานร่วมกับผู้อื่น จงดูชีวิตของพระองค์ เลียนแบบพระองค์ และ อธิษฐานในทุกที่ที่คุณอยู่

เราควรจะอธิษฐานว่าอย่างไร ในคำอธิษฐานของพระเยซู พระองค์ทรงสอนเราให้ทูลขอให้พระนามของพระเจ้าได้รับเกียรติและน้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จทั้งบนแผ่นดินโลกและในแผ่นดินสวรรค์ ให้ทูลขอสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ขอการยกโทษบาป และการช่วยกู้ให้พ้นจากการทดลอง และสิ่งชั่วร้าย (ลก.11:2-4)

หากคุณกำลังมองหาว่าจะเริ่มต้นที่ไหนดี จงอธิษฐานตามอย่างพระเยซูคริสต์ – AMC

หากพระเยซูยังจำเป็นต้องอธิษฐาน เราก็จำเป็นยิ่งกว่า

Tags:

2 Responses

 1. นอกจากคำอธิษฐานของพระเยซูคริสต์แล้ว ผมอยากจะใช้คำอธิษฐานของเปาโล ในพระธรรมโคโลสี 1:9-10 เป็นอีกคำอธิษฐานที่น่าจะเป็นความตั้งใจในการที่จะปวรณาต่อ่พระองค์ในการเริ่มต้นของทุกๆเช้าวันใหม่ โดยใช้คำว่า “ขาพระองค์” แทนคำว่า”ท่าน”
  ข้าแตพระบิดาเจ้า ข้าพระองค์ปรารถนาที่จะเต็มไปด้วยความรู้ถึงพระประสงค์ของพระองค์ในสรรพปัญญาและในความเข้าใจฝ่ายจิตวิญญาณ เพื่อข้าพระองค์จะได้ดำเนินชีวิตอย่างสมควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ตามบรรดาความชอบ ให้เกิดผลในการดีทุกอย่าง และจำเริญขึ้นในความรู้ถึงพระเจ้า มีกำลังมากขึ้นทุกอย่างโดยฤทธิ์เดชแห่งสง่าราศีของพระองค์ ให้มีบรรดาความเพียร และความอดทนไว้นานด้วยความยินดี ..ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

 2. อธิษฐานของเซนต์ ฟรานซิส : อีกคำอธิษฐานที่น่าใช้เป็นคำปวรณาประจำเช้าทุกวัน
  ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดให้ข้าพระองค์เป็นเครื่องมือแห่งสันติสุขของพระองค์
  ที่ใดที่มีความเกลียดชัง ให้ข้าพระองค์หว่านความรัก ที่ใดที่มีความบาดหมาง ให้หว่านการยกโทษ
  ที่ใดที่มีความแตกร้าว ให้หว่านความสามัคคี ที่ใดที่มีความสงสัย ให้หว่านความเชื่อ
  ที่ใดที่มีความว้าวุ่นท้อถอย ให้หว่านความหวัง ที่ใดที่มีความมือ ให้หว่านความสว่าง
  ที่ใดที่มีความโศกเศร้า ให้หว่านความยินดี
  โอข้าแต่พระอาจารย์ อย่าให้ข้าพระองค์แสวงหาการประเล้าประโลมใจ แต่ให้ประเล้าประโลมใจผู้อื่น
  มิใช่แสวงหาความเข้าใจ แต่เข้าใจผู้อื่น มิใช่แสวงหาความรัก แต่รักเขา
  เพราะด้วยการให้ ทำให้ข้าระองค์ได้รับ ด้วยการยกโทษ ข้าพระองค์จึงได้รับการยกโทษ
  เพราะในการตายนั้นเอง ทำให้ข้าพระองค์ได้รับชีวิต อาเมน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง