จะทำหรือทำแล้ว

วันที่ 30-11-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • 2 ความคิดเห็น »

พระคริสต์ได้ทรงวายพระชนม์ เพราะบาปของเราทั้งหลาย…ทรงถูกฝังไว้ แล้ววันที่สามพระองค์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่ ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์นั้น – 1 โครินธ์ 15:3-4

อ่าน: 1 โครินธ์ 15:1-11

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เอเสเคียล 37-39 และ 2 เปโตร 2

ไม่กี่ปีที่แล้ว แฟชั่น “WWJD” แพร่หลายในสังคมคริสเตียน หลายคนรู้สึกว่าการสลักประโยค “พระเยซูจะทำสิ่งใด (What Would Jesus Do?)” ลงบนกำไลข้อมือเป็นการย้ำเตือนที่มีค่าให้เราคำนึงถึงพระทัยและความคิดของพระ เยซู ก่อนที่จะตัดสินใจในเรื่องใดๆ หากเราตั้งใจ จะมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระผู้ช่วยให้รอด เราควรจะประเมินทัศนคติและการตัดสินใจของเรา โดยเทียบกับแบบอย่างที่พระเยซูทรงวางไว้

แต่เมื่อไม่นานนี้ ผมเห็นข้อความที่แตกต่างกันนิดหน่อยที่คริสตจักรแห่งหนึ่งป้ายของคริสตจักรแห่งนี้เขียนว่า “พระเยซูได้กระทำสิ่งใด (WDJD-What Did Jesus Do?)” คำถามนี้สำคัญยิ่งกว่า เพราะความรอดของเราขึ้นอยู่กับสิ่งที่พระเยซูกระทำ สิ่งที่สำคัญที่สุดที่พระเยซู ได้ทรงกระทำปรากฏอยู่ใน 1 โครินธ์ 15:3-4 “เรื่องซึ่งข้าพเจ้ารับไว้นั้น ข้าพเจ้าได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลาย เป็นเรื่องสำคัญที่สุด คือว่าพระคริสต์ได้ทรงวายพระชนม์เพราะบาปของเราทั้งหลาย ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ และทรงถูกฝังไว้ วันที่สามพระองค์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่ ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์นั้น”

พระเยซูได้กระทำสิ่งใด? พระองค์ทรงรับความทุกข์ทรมานและความผิดที่เราทำและทรงจ่ายค่าไถ่บาปแทนเรา พระองค์สิ้นพระชนม์และมีชัยชนะเหนือความตาย เพื่อเราจะได้ชีวิต และความจริงก็คือ เราจะไม่รู้ว่าพระเยซูจะทำสิ่งใด จนกว่าเราจะยอมรับสิ่งที่พระองค์ได้กระทำเพื่อเราบนกางเขน – BC

เราได้รับความรอดไม่ใช่เพราะสิ่งที่เราทำ
แต่เพราะเราวางใจในสิ่งที่พระคริสต์ได้ทรงกระทำ

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระคริสต์ได้ทรงวายพระชนม์ เพราะบาปของเราทั้งหลาย…ทรงถูกฝังไว้ แล้ววันที่สามพระองค์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่ ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์นั้น -1 โครินธ์ 15:3-4

อ่าน: 1 โครินธ์ 15:1-11

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เอเสเคียล 37-39; 2 เปโตร 2

ไม่กี่ปีที่แล้ว แฟชั่น “WWJD” แพร่หลายในสังคมคริสเตียน หลายคนรู้สึกว่าการสลักประโยค “พระเยซูจะทำสิ่งใด (What Would Jesus Do?)” ลงบนกำไลข้อมือเป็นการย้ำเตือนที่มีค่าให้เราคำนึงถึงพระทัยและความคิดของพระ เยซู ก่อนที่จะตัดสินใจในเรื่องใดๆ หากเราตั้งใจ จะมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระผู้ช่วยให้รอด เราควรจะประเมินทัศนคติและการตัดสินใจของเรา โดยเทียบกับแบบอย่างที่พระเยซูทรงวางไว้

แต่เมื่อไม่นานนี้ ผมเห็นข้อความที่แตกต่างกันนิดหน่อยที่คริสตจักรแห่งหนึ่งป้ายของคริสตจักรแห่งนี้เขียนว่า “พระเยซูได้กระทำสิ่งใด (WDJD-What Did Jesus Do?)” คำถามนี้สำคัญยิ่งกว่า เพราะความรอดของเราขึ้นอยู่กับสิ่งที่พระเยซูกระทำ สิ่งที่สำคัญที่สุดที่พระเยซู ได้ทรงกระทำปรากฏอยู่ในพระธรรม 1 โครินธ์ 15:3-4 “เรื่องซึ่งข้าพเจ้ารับไว้นั้น ข้าพเจ้าได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลาย เป็นเรื่องสำคัญที่สุด คือว่าพระคริสต์ได้ทรงวายพระชนม์เพราะบาปของเราทั้งหลาย ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ และทรงถูกฝังไว้ วันที่สามพระองค์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่ ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์นั้น”

พระเยซูได้กระทำสิ่งใด? พระองค์ทรงรับความทุกข์ทรมานและความผิดที่เราทำและทรงจ่ายค่าไถ่บาปแทนเรา พระองค์สิ้นพระชนม์และมีชัยชนะเหนือความตาย เพื่อเราจะได้ชีวิต และความจริงก็คือ เราจะไม่รู้ว่าพระเยซูจะทำสิ่งใด จนกว่าเราจะยอมรับสิ่งที่พระองค์ได้กระทำเพื่อเราบนกางเขน – BC

เราได้รับความรอดไม่ใช่เพราะสิ่งที่เราทำ แต่เพราะเราวางใจในสิ่งที่พระคริสต์ได้ทรงกระทำ

Tags:

2 Responses

  1. พระคุณพระเจ้านั้นมีมากพอ ขอบคุณสำหรับเพลงเพราะๆ ครับ

  2. may

    ขอบคุณที่ทรงกระทำคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง