คุณความดีที่พิเศษ

วันที่ 9-11-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • 2 ความคิดเห็น »

ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้น คือความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักบังคับตน – กาลาเทีย 5:22-23

อ่าน: 1 โครินธ์ 9:24-27

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เยเรมีย์ 46-47; ฮีบรู 6

เมลิตตา อดัมสัน ผู้เขียนหนังสืออาหารในยุคกลาง ได้บรรยายว่าชาวยุโรปในยุคกลาง โปรดปรานการทำอาหาร สัตว์ป่า แป้งอบ พุดดิ้ง และอาหารแปลกๆ อีกมากมาย ล้วนแสดงให้เห็นความสนุกสนานที่สร้างสรรค์ในการเตรียมอาหาร แต่ปัญหาที่ตามมาติดๆก็คือ การบริโภคเกินขนาด แนวโน้มเหล่านี้ยิ่งทวีปัญหาเพราะเทศกาลของคริสเตียนมีทั้งการอดอาหารและการเฉลิมฉลอง การงดรับประทานอาหารมักจะตามด้วยความตะกละมูมมาม

โธมัส อควินาส นักศาสนศาสตร์แก้ปัญหานี้ด้วยการยกย่องคริสเตียนที่กินแต่พอประมาณ ว่ามี “คุณความดีที่พิเศษ” เขาเห็นว่าการบังคับตนเป็นสิ่งที่เราควรทำต่อทุกๆ เรื่องของชีวิต

สำหรับผู้เชื่อ การกินพอประมาณ ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจอันแรงกล้าของมนุษย์ แต่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ประทานความสามารถในการบังคับตนให้กับเรา “ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้น คือความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักบังคับตน” (กท.5:22-23) การบังคับตนเป็นคุณลักษณะที่เกิดจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งทำให้เราสามารถ “อดทน ต่อทุกสิ่ง” (1 คร.9:25)

การตามใจตัวเองมากเกินไป ในเรื่องอาหาร การพักผ่อน งาน ความบันเทิง พันธกิจ และ “สิ่งดี” ในรูปแบบต่างๆ แก้ไขได้ด้วยการบังคับตนอย่างสมดุลเท่านั้น จงใช้เวลา 2-3 นาทีเพื่อทูลขอให้พระเจ้าสร้างคุณลักษณะพิเศษในชีวิตคุณ – HDF

หากจะรู้จักบังคับตน จงยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาควบคุม

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้น คือความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักบังคับตน – กาลาเทีย 5:22-23

อ่าน: 1 โครินธ์ 9:24-27

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เยเรมีย์ 46-47; ฮีบรู 6

เมลิตตา อดัมสัน ผู้เขียนหนังสืออาหารในยุคกลาง ได้บรรยายว่าชาวยุโรปในยุคกลาง โปรดปรานการทำอาหาร สัตว์ป่า แป้งอบ พุดดิ้ง และอาหารแปลกๆ อีกมากมาย ล้วนแสดงให้เห็นความสนุกสนานที่สร้างสรรค์ในการเตรียมอาหาร แต่ปัญหาที่ตามมาติดๆก็คือ การบริโภคเกินขนาด แนวโน้มเหล่านี้ยิ่งทวีปัญหาเพราะเทศกาลของคริสเตียนมีทั้งการอดอาหารและการเฉลิมฉลอง การงดรับประทานอาหารมักจะตามด้วยความตะกละมูมมาม

โธมัส อควินาส นักศาสนศาสตร์แก้ปัญหานี้ด้วยการยกย่องคริสเตียนที่กินแต่พอประมาณ ว่ามี “คุณความดีที่พิเศษ” เขาเห็นว่าการบังคับตนเป็นสิ่งที่เราควรทำต่อทุกๆเรื่องของชีวิต

สำหรับผู้เชื่อ การกินพอประมาณ ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจอันแรงกล้าของมนุษย์ แต่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ประทานความสามารถในการบังคับตนให้กับเรา “ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้น คือความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักบังคับตน” (กท.5:22-23) การบังคับตนเป็นคุณลักษณะที่เกิดจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งทำให้เราสามารถ “อดทน ต่อทุกสิ่ง” (1 คร.9:25)

การตามใจตัวเองมากเกินไป ในเรื่องอาหาร การพักผ่อน งาน ความบันเทิง พันธกิจ และ “สิ่งดี” ในรูปแบบต่างๆ แก้ไขได้ด้วยการบังคับตนอย่างสมดุลเท่านั้น จงใช้เวลา 2-3 นาทีเพื่อทูลขอให้พระเจ้าสร้างคุณลักษณะพิเศษในชีวิตคุณ – HDF

หากจะรู้จักบังคับตน จงยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาควบคุม

Tags:

2 Responses

  1. ขอพระวิญญาณแห่งความรักของพระเจ้าโปรดทรงครอบครองความคิด ให้รู้คิด รู้พูด รู้ตัดสินใจทำหรือละสิ่งถูกผิด บังคับลิ้นได้ไม่ให้ผิดทางวาจา บังคับตนไม่โกรธฉุนเฉียว เห็นสิ่งใดดีบังคับตนมือเท้ารีบทำดำเนินการ ฉันรักคุณด้วยความรักของพระเจ้านะ นะ

  2. ขอบคุณพระเจ้าในทุกๆวันที่ทรงรักเราเสมอ ขอพระองค์ได้ทรงโปรดช่วยให้ลูกคนนี้เป็นคนใหม่มีชีวิตในแบบพระคริสต์ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.