“แอพ”

วันที่ 2-10-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

จงเอาใจของเจ้ารับคำสั่งสอนและเอาหูของเจ้ารับถ้อยคำแห่งความรู้ – สุภาษิต 23:12

อ่าน: เอเฟซัส 5:1-7

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อิสยาห์ 14-16; เอเฟซัส 5:1-16

คุณยังจำตอนที่โทรศัพท์มีไว้ใช้แค่โทรคุยกันได้ไหม? หลังการถือกำเนิดของสมาร์ทโฟน สิ่งที่เคยมีไว้เพื่อพูดคุยกับคนอื่นได้กลายเป็นคลังเก็บข้อมูล เมื่อลงแอพพลิเคชั่น (หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์) ในโทรศัพท์มือถือแล้ว คุณก็สามารถอ่านข่าวกีฬา เล่นเกม วางแผนการท่องเที่ยว หาที่พักหรืออะไรก็ได้อีกนับแสนอย่างด้วย “แอพ”

มันน่าอัศจรรย์มาก แต่ “แอพ” สำหรับโทรศัพท์มือถือเทียบไม่ได้เลยกับ “แอพ” ที่ พระคัมภีร์ให้ไว้กับเรา “แอพพลิเคชั่น” ของพระคัมภีร์คือข้อความส่งตรงจากพระเจ้า เพื่อสอนเราว่าจะนำความจริงจากพระวจนะของพระองค์มาใช้ในชีวิตได้อย่างไร

ลองดูฟีลิปปีบทที่ 2 เป็นตัวอย่าง มีทั้งแอพสามัคคี (ฟป.2:2) แอพถ่อมใจ (ฟป.2:3) แอพไม่บ่น (ฟป.2:14) แอพแสงสว่าง (ฟป.2:15) หรือในเอเฟซัส 5 แอพเลียนแบบพระเจ้า (อฟ.5:1) แอพดำเนินในความรัก (อฟ.5:2) แอพบริสุทธิ์ (อฟ.5:3) แอพการพูด (อฟ.5:4) แล้วพระธรรมสุภาษิตล่ะ? เต็มไปด้วยแอพพลิเคชั่น

คุณไม่จำเป็นต้องรอให้ใครเอาโปรแกรมเหล่านี้มาใส่ให้คุณทางอินเตอร์เน็ต เพียงแค่เปิดพระคัมภีร์และมองหาวิธีนับร้อยที่จะเอาพระธรรมไปใช้ในชีวิตของคุณ มีคำถามเรื่องชีวิตคริสเตียนหรือ? ค้นหาในพระคัมภีร์สิ คำตอบอยู่ในนั้น รอให้คุณไปค้นพบ – JDB

พระคัมภีร์มีคลังแห่งปัญญาสำหรับคุณ ดังนั้น จงอ่านและนำไปใช้!

จงเอาใจของเจ้ารับคำสั่งสอนและเอาหูของเจ้ารับถ้อยคำแห่งความรู้ – สุภาษิต 23:12

อ่าน: เอเฟซัส 5:1-7

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อิสยาห์ 14-16; เอเฟซัส 5:1-16

คุณยังจำตอนที่โทรศัพท์มีไว้ใช้แค่โทรคุยกันได้ไหม? หลังการถือกำเนิดของสมาร์ทโฟน สิ่งที่เคยมีไว้เพื่อพูดคุยกับคนอื่นได้กลายเป็นคลังเก็บข้อมูล เมื่อลงแอพพลิเคชั่น (หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์) ในโทรศัพท์มือถือแล้ว คุณก็สามารถอ่านข่าวกีฬา เล่นเกม วางแผนการท่องเที่ยว หาที่พักหรืออะไรก็ได้อีกนับแสนอย่างด้วย “แอพ”

มันน่าอัศจรรย์มาก แต่ “แอพ” สำหรับโทรศัพท์มือถือเทียบไม่ได้เลยกับ “แอพ” ที่ พระคัมภีร์ให้ไว้กับเรา “แอพพลิเคชั่น” ของพระคัมภีร์คือข้อความส่งตรงจากพระเจ้า เพื่อสอนเราว่าจะนำความจริงจากพระวจนะของพระองค์มาใช้ในชีวิตได้อย่างไร

ลองดูฟีลิปปีบทที่ 2 เป็นตัวอย่าง มีทั้งแอพสามัคคี (2:2) แอพถ่อมใจ (2:3) แอพไม่บ่น (2:14) แอพแสงสว่าง (2:15) หรือในเอเฟซัส 5 แอพเลียนแบบพระเจ้า (5:1) แอพดำเนินในความรัก (5:2) แอพบริสุทธิ์ (5:3) แอพการพูด (5:4) แล้วพระธรรมสุภาษิตล่ะ? เต็มไปด้วยแอพพลิเคชั่น

คุณไม่จำเป็นต้องรอให้ใครเอาโปรแกรมเหล่านี้มาใส่ให้คุณทางอินเตอร์เน็ต เพียงแค่เปิดพระคัมภีร์และมองหาวิธีนับร้อยที่จะเอาพระธรรมไปใช้ในชีวิตของคุณ มีคำถามเรื่องชีวิตคริสเตียนหรือ? ค้นหาในพระคัมภีร์สิ คำตอบอยู่ในนั้น รอให้คุณไปค้นพบ – JDB

พระคัมภีร์มีคลังแห่งปัญญาสำหรับคุณ ดังนั้น จงอ่านและนำไปใช้!

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง