เส้นทางแห่งการไถ่

วันที่ 6-10-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ท่านจงมีน้ำใจต่อกันเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสละ และทรงรับสภาพทาส – ฟีลิปปี 2:5-7

อ่าน: ฟีลิปปี 2:1-11

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อิสยาห์ 26-27; ฟีลิปปี 2

ในหนังสือเรื่องมนุษย์คนแรก (The First Man) เจมส์ แฮนเซ่นบันทึกเรื่องการเดินทางไปดวงจันทร์ของนีล อาร์มสตรอง ผู้เขียนบรรยายว่านักบินอวกาศแต่ละคนต้องเขียนราย งานหลังจากสิ้นสุดการเดินทาง ในรายงานนั้นเขียนว่าพวกเขาเดินทางจากฮูสตัน รัฐเท็กซัส ไปแหลมเคนเนดี้ในฟลอริดา ไปดวงจันทร์ ไปมหาสมุทรแปซิฟิค ไปฮาวาย และกลับสู่ฮุสตัน เท็กซัส ช่างเป็นการเดินทางที่ไม่เหมือนใคร!

ยังมีอีกเส้นทางที่ยิ่งใหญ่กว่าการเดินทางใดๆ ที่เคยมีมา ลองจินตนาการถึงแผนการเดินทางของพระเยซูคริสต์ ต้นทาง คือแผ่นดินสวรรค์ จุดหมายแรก คือเบธเลเฮม รูปแบบการเดินทาง คือกำเนิดจากหญิงพรหมจารีย์ จุดประสงค์การเดินทาง คือเพื่อไถ่คนบาป ปลายทาง คือ ณ เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า

ฟีลิปปี 2:5-11 บรรยายการที่พระคริสต์เสด็จมายังโลกมนุษย์เพื่อไถ่เราได้อย่างจับใจ นักอธิบายพระคัมภีร์คนหนึ่งยกให้พระธรรมตอนนี้เป็นบทเพลงสรรเสริญพระสิริของพระองค์ผู้ทรงทนทุกข์ ผู้ทรงได้รับเกียรติเพราะการเชื่อฟังของพระองค์ “พระเยซูคริสต์ ผู้ทรงสภาพของพระเจ้า… ทรงถ่อมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณา… เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ทรงยกพระองค์ขึ้นอย่างสูง” (ข้อ 5-9)

เส้นทางแห่งการไถ่ที่ไม่ธรรมดาของพระเยซู ควรจะทำให้หัวใจของเราเต็มไปด้วยความรู้สึกขอบพระคุณและการสรรเสริญ! – HDF

พระเจ้าเสด็จเข้ามาในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ เพื่อประทานของขวัญแห่งชีวิตนิรันดร์

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ท่านจงมีน้ำใจต่อกันเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสละ และทรงรับสภาพทาส – ฟีลิปปี 2:5-7

อ่าน: ฟีลิปปี 2:1-11

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อิสยาห์ 26-27; ฟีลิปปี 2

ในหนังสือเรื่องมนุษย์คนแรก (The First Man) เจมส์ แฮนเซ่นบันทึกเรื่องการเดินทางไปดวงจันทร์ของนีล อาร์มสตรอง ผู้เขียนบรรยายว่านักบินอวกาศแต่ละคนต้องเขียนราย งานหลังจากสิ้นสุดการเดินทาง ในรายงานนั้นเขียนว่าพวกเขาเดินทางจากฮูสตัน รัฐเท็กซัส ไปแหลมเคนเนดี้ในฟลอริดา ไปดวงจันทร์ ไปมหาสมุทรแปซิฟิค ไปฮาวาย และกลับสู่ฮุสตัน เท็กซัส ช่างเป็นการเดินทางที่ไม่เหมือนใคร!

ยังมีอีกเส้นทางที่ยิ่งใหญ่กว่าการเดินทางใดๆ ที่เคยมีมา ลองจินตนาการถึงแผนการเดินทางของพระเยซูคริสต์ ต้นทาง คือแผ่นดินสวรรค์ จุดหมายแรก คือเบธเลเฮม รูปแบบการเดินทาง คือกำเนิดจากหญิงพรหมจารีย์ จุดประสงค์การเดินทาง คือเพื่อไถ่คนบาป ปลายทาง คือ ณ เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า

ฟีลิปปี 2:5-11 บรรยายการที่พระคริสต์เสด็จมายังโลกมนุษย์เพื่อไถ่เราได้อย่างจับใจ นักอธิบายพระคัมภีร์คนหนึ่งยกให้พระธรรมตอนนี้เป็นบทเพลงสรรเสริญพระสิริของพระองค์ผู้ทรงทนทุกข์ ผู้ทรงได้รับเกียรติเพราะการเชื่อฟังของพระองค์ “พระเยซูคริสต์ ผู้ทรงสภาพของพระเจ้า… ทรงถ่อมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณา… เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ทรงยกพระองค์ขึ้นอย่างสูง” (ข้อ 5-9)

เส้นทางแห่งการไถ่ที่ไม่ธรรมดาของพระเยซู ควรจะทำให้หัวใจของเราเต็มไปด้วยความรู้สึกขอบพระคุณและการสรรเสริญ! – HDF

พระเจ้าเสด็จเข้ามาในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ เพื่อประทานของขวัญแห่งชีวิตนิรันดร์

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง