เครื่องเตือนใจที่มองเห็นได้

วันที่ 11-10-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • 2 ความคิดเห็น »

จงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งซึ่งอยู่ที่แผ่นดินโลก- โคโลสี 3:2

อ่าน: โคโลสี 3:1-10

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อิสยาห์ 37-38; โคโลสี 3

เมื่อคุณเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมา คุณเห็นรูปอะไรเป็นรูปแรก? อาจจะเป็นรูปครอบครัวหรือรูปตอนไปเที่ยว หรือไม่ก็เป็นรูปนักกีฬาคนโปรด

แล้วรูปพระเยซูล่ะ? ชายคนหนึ่งเคยเขียน มาเล่าให้ผมฟังเรื่องการต่อสู้อันยาวนานกับภาพโป๊ มันเป็นวงจรที่น่าท้อใจสลับไปมาระหว่างช่วงเวลาที่เอาชนะได้ กับการหวนกลับไปสู่กิเลสว่างเปล่าแห่งโลกออนไลน์ ในที่สุดเขาก็พบว่าการวางสิ่งเตือนใจถึงพระเยซูไว้ที่มุมจอคอมพิวเตอร์ที่มองเห็นได้ ช่วยให้เขาเอาชนะมันได้อย่างเด็ดขาด การระลึกถึงพระองค์ผู้ทรงปลดปล่อยเขาให้เป็นอิสระอยู่เสมอๆ ทำให้เว็บไซต์ที่ไม่ดีหมดความน่าสนใจลง ชายคนนี้ไม่ได้พึ่งพาเครื่องรางนำโชคไฮเทค แต่เขาทำตามคำสอนของเปาโลในโคโลสี 3 ที่ว่า “จงประหาร… การล่วงประเวณี การโสโครก ราคะตัณหา ความปรารถนาชั่ว และความโลภ” (ข้อ 5)

เมื่อเรามองไปที่พระเยซู พระองค์กลายเป็นสิ่งเตือนใจอันทรงพลังว่าตัวเก่าของเรา “ได้ตายแล้ว และชีวิตของท่านซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้า” (ข้อ 3) ไม่ว่าจะเป็นข้อพระคัมภีร์ที่ติดไว้ตรงแผงหน้าปัดหน้ารถหรือรูป บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ลองหาวิธีการที่จะนำความคิดของคุณมาอยู่ต่อ พระพักตร์ของพระเยซูอย่างเป็นรูปธรรม – JS

วิธีการอยู่ห่างจากบาปได้ดีที่สุด คือการให้พระเยซูคั่นกลางระหว่างคุณกับการทดลอง

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

จงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งซึ่งอยู่ที่แผ่นดินโลก- โคโลสี 3:2

อ่าน: โคโลสี 3:1-10

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อิสยาห์ 37-38; โคโลสี 3

เมื่อคุณเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมา คุณเห็นรูปอะไรเป็นรูปแรก? อาจจะเป็นรูปครอบครัวหรือรูปตอนไปเที่ยว หรือไม่ก็เป็นรูปนักกีฬาคนโปรด

แล้วรูปพระเยซูล่ะ? ชายคนหนึ่งเคยเขียน มาเล่าให้ผมฟังเรื่องการต่อสู้อันยาวนานกับภาพโป๊ มันเป็นวงจรที่น่าท้อใจสลับไปมาระหว่างช่วงเวลาที่เอาชนะได้ กับการหวนกลับไปสู่กิเลสว่างเปล่าแห่งโลกออนไลน์ ในที่สุดเขาก็พบว่าการวางสิ่งเตือนใจถึงพระเยซูไว้ที่มุมจอคอมพิวเตอร์ที่มองเห็นได้ ช่วยให้เขาเอาชนะมันได้อย่างเด็ดขาด การระลึกถึงพระองค์ผู้ทรงปลดปล่อยเขาให้เป็นอิสระอยู่เสมอๆ ทำให้เว็บไซต์ที่ไม่ดีหมดความน่าสนใจลง ชายคนนี้ไม่ได้พึ่งพาเครื่องรางนำโชคไฮเทค แต่เขาทำตามคำสอนของเปาโลในโคโลสีบทที่ 3 ที่ว่า “จงประหาร… การล่วงประเวณี การโสโครก ราคะตัณหา ความปรารถนาชั่ว และความโลภ” (ข้อ 5) เมื่อเรามองไปที่พระเยซู พระองค์กลายเป็นสิ่งเตือนใจอันทรงพลังว่าตัวเก่าของเรา “ได้ตายแล้ว และชีวิตของท่านซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้า” (ข้อ 3) ไม่ว่าจะเป็นข้อพระคัมภีร์ที่ติดไว้ตรงแผงหน้าปัดหน้ารถหรือรูป บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ลองหาวิธีการที่จะนำความคิดของคุณมาอยู่ต่อ พระพักตร์ของพระเยซูอย่างเป็นรูปธรรม – JS

วิธีการอยู่ห่างจากบาปได้ดีที่สุด คือการให้พระเยซูคั่นกลางระหว่างคุณกับการทดลอง

Tags:

2 Responses

  1. อยากกลับใจใหม่ที่ใช้เวลาอยู่กับหน้าจอโน๊ตบุ๊คมากเกินไป ให้หันมาเอาใจใส่กับสิ่งที่อยู่เบื้องบนมากขึ้น

  2. จงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งซึ่งอยู่ที่แผ่นดินโลก ^^เอเมน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง