อุปกรณ์ฉุกเฉิน

วันที่ 28-10-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

เหตุฉะนั้นจงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้ เพื่อท่านจะได้ต่อต้านในวันอันชั่วร้ายนั้น และเมื่อเสร็จแล้วจะอยู่อย่างมั่นคงได้ – เอเฟซัส 6:13

อ่าน: เอเฟซัส 6:10-18

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: เยเรมีย์ 15-17 และ 2 ทิโมธี 2

สิบสองปีมาแล้วที่ผมพกชุดอุปกรณ์ซ่อมรถฉุกเฉินไปด้วยทุกครั้งที่ต้องขับรถทางไกล แต่ไม่เคยได้ใช้ มันกลายเป็นข้าวของที่คุ้นเคยเสียจนคืนหนึ่งที่เราจำเป็นต้องใช้ ผมกลับลืมไปว่านำมันมาด้วย ยังดีที่ภรรยาของผมนึกขึ้นได้

รถตู้ของเราเครื่องดับหลังจากชนกวางตัวหนึ่งบนถนนที่มืดมิดในชนบท ขณะที่ผมใช้ไฟฉายอันเล็กเพื่อประเมินความเสียหาย และโทรหารถลาก ภรรยาของผมเปิดกล่องอุปกรณ์ฉุกเฉิน นำป้ายสะท้อนแสงเพื่อเตือนรถคันอื่นออกมาตั้ง และ

เปิดไฟฉายที่ส่องแสงสว่าง ซึ่งผมแปลกใจที่ได้เห็นไฟฉายอันนั้น ต่อมาเราได้พูดคุยกันถึงเหตุการณ์วิกฤติที่ทำให้เราลืมอุปกรณ์ที่มี ในยามที่ต้องการใช้มันมากที่สุด

เปาโลเตือนชาวเอเฟซัสว่า “จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า เพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของพญามารได้” (อฟ.6:11) เครื่องป้องกันนี้มีทั้งความจริง ความชอบธรรม ความพรั่งพร้อมความเชื่อ ความรอด และการอธิษฐาน (อฟ.6:14-18) แม้ยุทธภัณฑ์ฝ่ายวิญญาณเหล่านี้จะปกป้องเราอยู่ทุกวัน แต่เราต้อง ไม่ลืมมันเมื่อเราถูกภัยอันตรายโจมตี และเมื่อศัตรูพยายามทำลายความไว้วางใจ ที่เรามีต่อความรักและความห่วงใยของพระเจ้า

จงใช้อุปกรณ์ “จงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้ เพื่อท่านจะได้ต่อต้าน ในวันอันชั่วร้ายนั้น และเมื่อเสร็จแล้วจะอยู่อย่างมั่นคงได้” (อฟ.6:13) – DCM

พระเจ้าทรงเตรียมยุทธภัณฑ์ แต่เราต้องนำมาสวม

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เหตุฉะนั้นจงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้ เพื่อท่านจะได้ต่อต้านในวันอันชั่วร้ายนั้น และเมื่อเสร็จแล้วจะอยู่อย่างมั่นคงได้ – เอเฟซัส 6:13

อ่าน: เอเฟซัส 6:10-18

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เยเรมีย์ 15-17; 2 ทิโมธี 2

สิบสองปีมาแล้วที่ผมพกชุดอุปกรณ์ซ่อมรถฉุกเฉินไปด้วยทุกครั้งที่ต้องขับรถทางไกล แต่ไม่เคยได้ใช้ มันกลายเป็นข้าวของที่คุ้นเคยเสียจนคืนหนึ่งที่เราจำเป็นต้องใช้ ผมกลับลืมไปว่านำมันมาด้วย ยังดีที่ภรรยาของผมนึกขึ้นได้

รถตู้ของเราเครื่องดับหลังจากชนกวางตัวหนึ่งบนถนนที่มืดมิดในชนบท ขณะที่ผมใช้ไฟฉายอันเล็กเพื่อประเมินความเสียหาย และโทรหารถลาก ภรรยาของผมเปิดกล่องอุปกรณ์ฉุกเฉิน นำป้ายสะท้อนแสงเพื่อเตือนรถคันอื่นออกมาตั้ง และ

เปิดไฟฉายที่ส่องแสงสว่าง ซึ่งผมแปลกใจที่ได้เห็นไฟฉายอันนั้น ต่อมาเราได้พูดคุยกันถึงเหตุการณ์วิกฤติที่ทำให้เราลืมอุปกรณ์ที่มี ในยามที่ต้องการใช้มันมากที่สุด

เปาโลเตือนชาวเอเฟซัสว่า “จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า เพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของพญามารได้” (อฟ.6:11) เครื่องป้องกันนี้มีทั้งความจริง ความชอบธรรม ความพรั่งพร้อมความเชื่อ ความรอด และการอธิษฐาน (ข้อ 14-18) แม้ยุทธภัณฑ์ฝ่ายวิญญาณเหล่านี้จะปกป้องเราอยู่ทุกวัน แต่เราต้อง ไม่ลืมมันเมื่อเราถูกภัยอันตรายโจมตี และเมื่อศัตรูพยายามทำลายความไว้วางใจ ที่เรามีต่อความรักและความห่วงใยของพระเจ้า

จงใช้อุปกรณ์ “จงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้ เพื่อท่านจะได้ต่อต้าน ในวันอันชั่วร้ายนั้น และเมื่อเสร็จแล้วจะอยู่อย่างมั่นคงได้” (ข้อ 13) – DCM

พระเจ้าทรงเตรียมยุทธภัณฑ์ แต่เราต้องนำมาสวม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.