อยากเข้าหา

วันที่ 13-10-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

คนเจ็บต้องการหมอ แต่สบายไม่ต้องการ เรามิได้มา เพื่อจะเรียกคนที่เห็นว่าตัวชอบธรรม แต่มาเรียกคนที่พวกท่านว่านอกรีต – มาระโก 2:17

อ่าน: มาระโก 2:13-17

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1ปี : อิสยาห์ 41-42, 1 เธสะโลนิกา 1

มีคนถามไมเคิล เซนต์ ชาคส์ นักบวชนิกายฟรานซิสแคนว่าเขาสวมใส่ชุดอะไรอยู่ เขาตอบว่า “เรียกว่านิสัยไงครับ” เขาสวมเสื้อคลุมสีน้ำตาลที่เด่นชัดด้วยเหตุผลที่ชัดเจน เซนต์ชาคส์บอกกับนิตยสารเฮมิสเฟียร์ว่า “เราเลือกได้ว่าจะใส่อะไร และหลายคนคิดมากว่า จะใส่อะไรดีเพราะเสื้อผ้าที่เราใส่อาจดึงดูดผู้คน มีคนเล่าเรื่องที่เขาไม่เคยเปิดเผยมาก่อนให้ผมฟัง คนแปลกหน้าสารภาพสิ่งที่เขาทำเมื่อ 30 ปีที่แล้วและถามว่าพระเจ้าจะให้อภัยเขาไหม” อาจกล่าวได้ว่าไมเคิลสวมชุดที่ “ให้ผู้คนอยากเข้าหา”

เราได้อ่านจากพระกิตติคุณว่าผู้คนทุกประเภทเข้าหาพระเยซูในทุกที่ที่พระองค์เสด็จไป พวกเขามาเพื่อรับการสอน การช่วยเหลือ การรักษา การยอมรับและการให้อภัย เมื่อบางคนวิจารณ์พระเยซูว่าสมาคมกับคนเก็บภาษีและคนบาป คนที่พวกเขาเห็นว่าไม่น่าคบหา พระเยซูตรัสว่า “คนเจ็บต้องการหมอ แต่คนสบายไม่ต้องการ เรามิได้มาเพื่อจะเรียกคนที่เห็นว่าตัวชอบธรรม แต่มาเรียกคนที่พวกท่านว่านอกรีต” (มก.2:17)

ผู้คนมองว่าเราเป็นคนสันโดษหรือว่าเข้าหาได้? เมื่อเราสนใจแต่แผนการของตัวเองจนไม่มีเวลาให้ผู้อื่น เราก็ไม่ได้สวมพระวิญญาณของพระคริสต์

เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดมีชีวิตอยู่ในเรา พระองค์จะอ้าแขนเชิญชวนให้ผู้คนเปิดใจและวางภาระในใจลง – DCM

การมีเวลาเพื่อความต้องการของคนอื่น ถวายเกียรติพระคริสต์

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

คนเจ็บต้องการหมอ แตสบายไม่ต้องการ เรามิได้มา เพื่อจะเรียกคนที่เห็นว่าตัวชอบธรรม แต่มาเรียกคนที่พวกท่านว่านอกรีต – มาระโก 2:17

อ่าน: มาระโก 2:13-17

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อิสยาห์ 41-42; 1 เธสะโลนิกา 1

มีคนถามไมเคิล เซนต์ ชาคส์ นักบวชนิกายฟรานซิสแคนว่าเขาสวมใส่ชุดอะไรอยู่ เขาตอบว่า “เรียกว่านิสัยไงครับ” เขาสวมเสื้อคลุมสีน้ำตาลที่เด่นชัดด้วยเหตุผลที่ชัดเจน เซนต์ชาคส์บอกกับนิตยสารเฮมิสเฟียร์ว่า “เราเลือกได้ว่าจะใส่อะไร และหลายคนคิดมากว่า จะใส่อะไรดีเพราะเสื้อผ้าที่เราใส่อาจดึงดูดผู้คน มีคนเล่าเรื่องที่เขาไม่เคยเปิดเผยมาก่อนให้ผมฟัง คนแปลกหน้าสารภาพสิ่งที่เขาทำเมื่อ 30 ปีที่แล้วและถามว่าพระเจ้าจะให้อภัยเขาไหม” อาจกล่าวได้ว่าไมเคิลสวมชุดที่ “ให้ผู้คนอยากเข้าหา”

เราได้อ่านจากพระกิตติคุณว่าผู้คนทุกประเภทเข้าหาพระเยซูในทุกที่ที่พระองค์เสด็จไป พวกเขามาเพื่อรับการสอน การช่วยเหลือ การรักษา การยอมรับและการให้อภัย เมื่อบางคนวิจารณ์พระเยซูว่าสมาคมกับคนเก็บภาษีและคนบาป คนที่พวกเขาเห็นว่าไม่น่าคบหา พระเยซูตรัสว่า “คนเจ็บต้องการหมอ แต่คนสบายไม่ต้องการ เรามิได้มาเพื่อจะเรียกคนที่เห็นว่าตัวชอบธรรม แต่มาเรียกคนที่พวกท่านว่านอกรีต” (มก.2:17)

ผู้คนมองว่าเราเป็นคนสันโดษหรือว่าเข้าหาได้? เมื่อเราสนใจแต่แผนการของตัวเองจนไม่มีเวลาให้ผู้อื่น เราก็ไม่ได้สวมพระวิญญาณของพระคริสต์

เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดมีชีวิตอยู่ในเรา พระองค์จะอ้าแขนเชิญชวนให้ผู้คนเปิดใจและวางภาระในใจลง – DCM

การมีเวลาเพื่อความต้องการของคนอื่น ถวายเกียรติพระคริสต์

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง