ห้องนิรภัย

วันที่ 21-10-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

พระนามของพระเจ้าเป็นป้อมเข้มแข็ง คนชอบธรรมวิ่งเข้าไปในนั้นและปลอดภัย- สุภาษิต 18:10

อ่าน: สุภาษิต 18:9-12

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อิสยาห์ 62-64; 1 ทิโมธี 1

เจ้าของบ้านบางคนจะสร้างห้องนิรภัยไว้เป็นสถานที่พิเศษสำหรับหลบภัย หากมีใครบุกรุกเข้ามาในบ้าน

ในสุภาษิต 18:10 ซาโลมอนเตือนประชากรของพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงเป็น “ห้องนิรภัย” ของพวกเขา และพวกเขาสามารถอยู่อย่างปลอดภัยในพระองค์

ในข้อ 10 และ 11 ท่านบรรยายถึงความปลอดภัยสองประเภทที่บางคนจะวิ่งไปหา นั่นคือ พระนามของพระเจ้า และทรัพย์ศฤงคาร พระนามหรือพระลักษณะของพระเจ้าเปรียบดัง “ป้อมเข้มแข็ง” เช่นเดียวกับที่คนในเมืองที่ถูกโจมตีสามารถเข้าไปหลบภัยในป้อมปราการ คนชอบธรรมที่วิ่งไปหาองค์พระผู้เป็นเจ้า ก็จะพบกับความปลอดภัยที่สมบูรณ์

ในอีกแง่หนึ่ง คนมั่งคั่งกลับคิดว่าทรัพย์สมบัติคือความปลอดภัยสูงสุด ซาโลมอนพยายามบอกกับบรรดาผู้นำว่า เงินทองอาจทำให้รู้สึกว่าปลอดภัย แต่เป็นความปลอดภัยที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งนำไปสู่ความเกียจคร้าน ความหยิ่งยโส และการทำลาย แต่คนที่ถ่อมใจ และแสวงหาการปกป้องที่สมบูรณ์จากพระลักษณะอันมั่นคงและบริสุทธิ์ของพระเจ้า จะได้พบความปลอดภัยที่แท้จริง

ความมั่งคั่งไม่อาจเป็น “ห้องนิรภัย” ที่มั่นคงของคุณ เมื่อภัยพิบัติมาถึง คุณอาจต้องวิ่งไปหาบางสิ่งบางอย่างหรือใครบางคนแทน แต่เราทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะพึ่งพาองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกวัน และแสวงหาความปลอดภัยสูงสุดในห้องนิรภัยแห่งพระนามของพระองค์ – MW

พระนามของพระเจ้าคือห้องนิรภัยของเรา

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระนามของพระเจ้าเป็นป้อมเข้มแข็ง คนชอบธรรมวิ่งเข้าไปในนั้นและปลอดภัย- สุภาษิต 18:10

อ่าน: สุภาษิต 18:9-12

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อิสยาห์ 62-64; 1 ทิโมธี 1

เจ้าของบ้านบางคนจะสร้างห้องนิรภัยไว้เป็นสถานที่พิเศษสำหรับหลบภัย หากมีใครบุกรุกเข้ามาในบ้าน

ในสุภาษิต 18:10 ซาโลมอนเตือนประชากรของพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงเป็น “ห้องนิรภัย” ของพวกเขา และพวกเขาสามารถอยู่อย่างปลอดภัยในพระองค์

ในข้อ 10 และ 11 ท่านบรรยายถึงความปลอดภัยสองประเภทที่บางคนจะวิ่งไปหา นั่นคือ พระนามของพระเจ้า และทรัพย์ศฤงคาร พระนามหรือพระลักษณะของพระเจ้าเปรียบดัง “ป้อมเข้มแข็ง” เช่นเดียวกับที่คนในเมืองที่ถูกโจมตีสามารถเข้าไปหลบภัยในป้อมปราการ คนชอบธรรมที่วิ่งไปหาองค์พระผู้เป็นเจ้า ก็จะพบกับความปลอดภัยที่สมบูรณ์

ในอีกแง่หนึ่ง คนมั่งคั่งกลับคิดว่าทรัพย์สมบัติคือความปลอดภัยสูงสุด ซาโลมอนพยายามบอกกับบรรดาผู้นำว่า เงินทองอาจทำให้รู้สึกว่าปลอดภัย แต่เป็นความปลอดภัยที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งนำไปสู่ความเกียจคร้าน ความหยิ่งยโส และการทำลาย แต่คนที่ถ่อมใจ และแสวงหาการปกป้องที่สมบูรณ์จากพระลักษณะอันมั่นคงและบริสุทธิ์ของพระเจ้า จะได้พบความปลอดภัยที่แท้จริง

ความมั่งคั่งไม่อาจเป็น “ห้องนิรภัย” ที่มั่นคงของคุณ เมื่อภัยพิบัติมาถึง คุณอาจต้องวิ่งไปหาบางสิ่งบางอย่างหรือใครบางคนแทน แต่เราทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะพึ่งพาองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกวัน และแสวงหาความปลอดภัยสูงสุดในห้องนิรภัยแห่งพระนามของพระองค์ – MW

พระนามของพระเจ้าคือห้องนิรภัยของเรา

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง