สะอาดหมดจด

วันที่ 31-10-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

เพราะเลือดโคผู้และเลือดแพะไม่สามารถชำระบาปให้หมดสิ้นไปได้ – ฮีบรู 10:4

อ่าน: ฮีบรู 10:1-18

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เยเรมีย์ 22-23; ทิตัส 1

แฮปปี้เบิร์ทเดย์ทูมี แฮปปี้เบิร์ทเดย์ทูมี แฮปปี้เบิร์ทเดย์ทูมี-อี แฮปปี้เบิร์ทเดย์ทูมี…แฮปปี้เบิร์ท..

หลังจากร้อง “เพลงวันเกิด” รอบที่สองจบแล้ว ฉันก็ปิดก๊อกน้ำ มีคนบอกไว้ว่า การร้องเพลงสองจบขณะล้างมือ (ประมาณ 20 วินาที) เป็นวิธีกำจัดแบคทีเรียที่ได้ผล แต่ก็อยู่ได้ไม่นาน ฉันจำเป็นต้องทำแบบนี้ซ้ำอีกทุกครั้งที่มือเปื้อน

ในพันธสัญญาเดิม ประชากรของพระเจ้าถวายเครื่องบูชาครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อไถ่บาปของพวกเขา แต่เลือดของสัตว์ไม่สามารถ “ลบล้างบาป” (ฮบ.10:11) ได้ มีเพียงเครื่องบูชาอันประเสริฐของพระเยซูเท่านั้นที่ทำได้!

เราไม่ต้องการเครื่องสัตวบูชาอีกต่อไป เพราะการถวายบูชาของพระคริสต์…

* เพียงครั้งเดียวก็พอ ต่างจากการถวายสัตวบูชา ซึ่งต้องถวาย “ทุกปีเสมอมา” (ข้อ 1-3,10)

* ชำระเราอย่างหมดจดจากความบาปผิดทั้งสิ้น ต่างจากเลือดของสัตว์ซึ่งเตือนถึงโทษของความบาป และไม่สามารถชำระบาปของเราได้ (ข้อ 3-6,11)

“โดยการถวายบูชาเพียงครั้งเดียว [พระคริสต์] ก็ได้ทรงกระทำให้คน ทั้งหลายที่ได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์แล้วนั้นถึงความสมบูรณ์เป็นนิตย์” (ข้อ 14) เราสามารถประกาศตัวว่าสะอาดหมดจด โดยผ่านทางพระเยซูเท่านั้น – CHK

ฤทธิ์อำนาจการชำระบาปของพระคริสต์
สามารถขจัดคราบบาปที่ฝังแน่นที่สุดได้

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เพราะเลือดโคผู้และเลือดแพะไม่สามารถชำระบาปให้หมดสิ้นไปได้ – ฮีบรู 10:4

อ่าน: ฮีบรู 10:1-18

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เยเรมีย์ 22-23; ทิตัส 1

แฮปปี้เบิร์ทเดย์ทูมี แฮปปี้เบิร์ทเดย์ทูมี แฮปปี้เบิร์ทเดย์ทูมี-อี แฮปปี้เบิร์ทเดย์ทูมี…แฮปปี้เบิร์ท..

หลังจากร้อง “เพลงวันเกิด” รอบที่สองจบแล้ว ฉันก็ปิดก๊อกน้ำ มีคนบอกไว้ว่า การร้องเพลงสองจบขณะล้างมือ (ประมาณ 20 วินาที) เป็นวิธีกำจัดแบคทีเรียที่ได้ผล แต่ก็อยู่ได้ไม่นาน ฉันจำเป็นต้องทำแบบนี้ซ้ำอีกทุกครั้งที่มือเปื้อน

ในพันธสัญญาเดิม ประชากรของพระเจ้าถวายเครื่องบูชาครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อไถ่บาปของพวกเขา แต่เลือดของสัตว์ไม่สามารถ “ลบล้างบาป” (ฮบ.10:11) ได้ มีเพียงเครื่องบูชาอันประเสริฐของพระเยซูเท่านั้นที่ทำได้!

เราไม่ต้องการเครื่องสัตวบูชาอีกต่อไป เพราะการถวายบูชาของพระคริสต์…

* เพียงครั้งเดียวก็พอ ต่างจากการถวายสัตวบูชา ซึ่งต้องถวาย “ทุกปีเสมอมา” (ข้อ 1-3,10)

* ชำระเราอย่างหมดจดจากความบาปผิดทั้งสิ้น ต่างจากเลือดของสัตว์ซึ่งเตือนถึงโทษของความบาป และไม่สามารถชำระบาปของเราได้ (ข้อ 3-6,11)

“โดยการถวายบูชาเพียงครั้งเดียว [พระคริสต์] ก็ได้ทรงกระทำให้คน ทั้งหลายที่ได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์แล้วนั้นถึงความสมบูรณ์เป็นนิตย์” (ข้อ 14) เราสามารถประกาศตัวว่าสะอาดหมดจด โดยผ่านทางพระเยซูเท่านั้น – CHK

ฤทธิ์อำนาจการชำระบาปของพระคริสต์
สามารถขจัดคราบบาปที่ฝังแน่นที่สุดได้

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง