ยุ่งอยู่หรือ?

วันที่ 4-10-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุข – มัทธิว 11:28

อ่าน: มัทธิว 11:25-30

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อิสยาห์ 20-22; เอเฟซัส 6

บางคนพยายามผูกมิตรด้วยการถามว่า “ช่วงนี้ยุ่งล่ะสิ?” คำถามนี้ดูเหมือนไร้พิษภัย แต่ฉันคิดว่ามันมีความหมายแฝงถึงการพิสูจน์คุณค่าภายใน ถ้าฉันไม่สามารถสาธยายได้ว่าฉันยุ่งอยู่กับอะไรบ้าง ฉันจะรู้สึกเหมือนฉันกำลังยอมรับว่าตัวเองไม่ค่อยมีคุณค่าเท่าไร

แต่พระเจ้าทรงวัดคุณค่าของเราด้วยความยุ่งมากน้อยหรือไม่? พระองค์ทรงคำนวณคุณค่าของเราจากความสำเร็จมากน้อยหรือไม่? พระองค์ให้รางวัลเราเพราะเราเหนื่อยสายตัวแทบขาดและไม่มีเวลาดูแลตัวเองหรือไม่?

พระคัมภีร์ข้อแรกๆ ที่ฉันเรียนสมัยเป็นเด็กคือมัทธิว 11:28 “บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลาย หายเหนื่อยเป็นสุข” ตอนนั้นข้อนี้ไม่ค่อยมีความหมายกับฉันนัก เพราะฉันยังไม่เข้าใจคำว่าเหน็ดเหนื่อย แต่ตอนนี้ฉันอายุมากขึ้น ฉันกลับรู้สึกอยากเร่งรีบตามโลกให้ทันตลอดเวลา

แต่ผู้ติดตามพระคริสต์ไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตเช่นนั้น พระองค์ไม่ได้ทรงปลดปล่อยเราจากการเป็นทาสของความบาปเท่านั้น แต่ทรงปลดพันธนาการจากการที่เราพยายามพิสูจน์คุณค่าของตัวเองด้วย

การประสบความสำเร็จมากมายที่เราทำเพื่อพระเจ้า อาจทำให้เรารู้สึกเป็นคนสำคัญ แต่สิ่งที่ทำให้เราสำคัญสำหรับพระเจ้า คือสิ่งที่เราให้พระองค์ทำสำเร็จภายในเรา นั่นคือการเปลี่ยนเราให้เป็นตามลักษณะพระฉายแห่งพระบุตรของพระองค์ (รม.8:28-30) – JAL

คุณค่าของเราไม่ได้อยู่ที่ว่าเราทำอะไรให้พระเจ้า แต่อยู่ที่ว่าพระเจ้าทรงทำสิ่งใดในเรา

บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุข – มัทธิว 11:28

อ่าน: มัทธิว 11:25-30

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อิสยาห์ 20-22; เอเฟซัส 6

บางคนพยายามผูกมิตรด้วยการถามว่า “ช่วงนี้ยุ่งล่ะสิ?” คำถามนี้ดูเหมือนไร้พิษภัย แต่ฉันคิดว่ามันมีความหมายแฝงถึงการพิสูจน์คุณค่าภายใน ถ้าฉันไม่สามารถสาธยายได้ว่าฉันยุ่งอยู่กับอะไรบ้าง ฉันจะรู้สึกเหมือนฉันกำลังยอมรับว่าตัวเองไม่ค่อยมีคุณค่าเท่าไร

แต่พระเจ้าทรงวัดคุณค่าของเราด้วยความยุ่งมากน้อยหรือไม่? พระองค์ทรงคำนวณคุณค่าของเราจากความสำเร็จมากน้อยหรือไม่? พระองค์ให้รางวัลเราเพราะเราเหนื่อยสายตัวแทบขาดและไม่มีเวลาดูแลตัวเองหรือไม่?

พระคัมภีร์ข้อแรกๆ ที่ฉันเรียนสมัยเป็นเด็กคือมัทธิว 11:28 “บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลาย หายเหนื่อยเป็นสุข” ตอนนั้นข้อนี้ไม่ค่อยมีความหมายกับฉันนัก เพราะฉันยังไม่เข้าใจคำว่าเหน็ดเหนื่อย แต่ตอนนี้ฉันอายุมากขึ้น ฉันกลับรู้สึกอยากเร่งรีบตามโลกให้ทันตลอดเวลา

แต่ผู้ติดตามพระคริสต์ไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตเช่นนั้น พระองค์ไม่ได้ทรงปลดปล่อยเราจากการเป็นทาสของความบาปเท่านั้น แต่ทรงปลดพันธนาการจากการที่เราพยายามพิสูจน์คุณค่าของตัวเองด้วย

การประสบความสำเร็จมากมายที่เราทำเพื่อพระเจ้า อาจทำให้เรารู้สึกเป็นคนสำคัญ แต่สิ่งที่ทำให้เราสำคัญสำหรับพระเจ้า คือสิ่งที่เราให้พระองค์ทำสำเร็จภายในเรา นั่นคือการเปลี่ยนเราให้เป็นตามลักษณะพระฉายแห่งพระบุตรของพระองค์ (รม.8:28-30) – JAL

คุณค่าของเราไม่ได้อยู่ที่ว่าเราทำอะไรให้พระเจ้า แต่อยู่ที่ว่าพระเจ้าทรงทำสิ่งใดในเรา

Tags:

One Response

  1. เป็นข้อความที่ช่วยได้มากคับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง