ปอยผม

วันที่ 27-10-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

พระเจ้า…[สำแดง]ฤทธานุภาพของพระองค์โดยเห็นแก่ผู้เหล่านั้นที่มีใจจริงต่อพระองค์ – 2 พงศาวดาร 16:9

อ่าน: ผู้วินิจฉัย 16:4-17

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เยเรมีย์ 12-14 และ 2 ทิโมธี 1

เมื่อนีล อาร์มสตรองกลับมาจากดวงจันทร์ เขาถูกสื่อมวลชนรบกวนบ่อยๆ จนต้องย้ายครอบครัวไปอยู่ในเมืองเล็กๆ โดยหวังจะมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น แต่การเป็นที่รู้จักก็ยังสร้างความรำคาญใจอยู่ดี ช่างตัดผมของอาร์มสตรองพบว่า ผู้คนจะยอมจ่ายเงินจำนวนมาก เพื่อจะได้ปอยผมของเขา ดังนั้นหลังจากตัดผมให้วีรบุรุษอวกาศหลายต่อหลายครั้ง เขาก็ขายผมที่ถูกตัดให้กับผู้ที่ต้องการซื้อไปกว่า 99,000 บาท! ่อาร์มสตรองรู้สึกสะเทือนใจอย่างมากกับความไม่สัตย์ซื่อของช่างตัดผม

ในพระคัมภีร์ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับความไม่สัตย์ซื่อและการตัดผมเช่นกัน แซมสันจะต้องไม่ตัดผม เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งการทรงเรียกของพระเจ้าให้เป็นนาศีร์ (วนฉ.13:5) เมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตกับแซมสัน เขาได้รับพละกำลังแข็งแกร่งเหนือกว่าศัตรู (วนฉ.15:14) ชาวฟีลิสเตียจึงจ้างเดลิลาห์ หญิงสาวซึ่งมีความสัมพันธ์กับแซมสัน ให้สืบหาความลับที่ทำให้เขามีกำลังมหาศาล โดยหวังจะเอาชนะเขา แซมสันบอกนางไปด้วยความโง่เขลาว่า กำลังของเขาจะหมดไปถ้าตัดผม นางจึงกล่อมเขาให้หลับ แล้วโกนผมของเขา (วนฉ.16:5,19)

ความโลภสามารถผลักดันให้เราไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าและผู้อื่น และทำให้เราเลือกหนทางแห่งความบาป ความต้องการของเราควรจะสำแดงให้เห็น ว่าเรามีหัวใจที่เต็มไปด้วยความรัก ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและผู้อื่น พระเจ้าทรงสำแดง “ฤทธานุภาพของพระองค์ โดยเห็นแก่ผู้เหล่านั้นที่มีใจจริงต่อพระองค์” (2 พศด.16:9) – HDF

ความสัตย์ซื่อคือเครื่องพิสูจน์ความรักแท้

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระเจ้า…[สำแดง]ฤทธานุภาพของพระองค์โดยเห็นแก่ผู้เหล่านั้นที่มีใจจริงต่อพระองค์ – 2 พงศาวดาร 16:9

อ่าน: ผู้วินิจฉัย 16:4-17

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เยเรมีย์ 12-14; 2 ทิโมธี 1

เมื่อนีล อาร์มสตรองกลับมาจากดวงจันทร์ เขาถูกสื่อมวลชนรบกวนบ่อยๆ จนต้องย้ายครอบครัวไปอยู่ในเมืองเล็กๆ โดยหวังจะมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น แต่การเป็นที่รู้จักก็ยังสร้างความรำคาญใจอยู่ดี ช่างตัดผมของอาร์มสตรองพบว่า ผู้คนจะยอมจ่ายเงินจำนวนมาก เพื่อจะได้ปอยผมของเขา ดังนั้นหลังจากตัดผมให้วีรบุรุษอวกาศหลายต่อหลายครั้ง เขาก็ขายผมที่ถูกตัดให้กับผู้ที่ต้องการซื้อไปกว่า 99,000 บาท! ่อาร์มสตรองรู้สึกสะเทือนใจอย่างมากกับความไม่สัตย์ซื่อของช่างตัดผม

ในพระคัมภีร์ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับความไม่สัตย์ซื่อและการตัดผมเช่นกัน แซมสันจะต้องไม่ตัดผม เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งการทรงเรียกของพระเจ้าให้เป็นนาศีร์ (วนฉ.13:5) เมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตกับแซมสัน เขาได้รับพละกำลังแข็งแกร่งเหนือกว่าศัตรู (15:14) ชาวฟีลิสเตียจึงจ้างเดลิลาห์ หญิงสาวซึ่งมีความสัมพันธ์กับแซมสัน ให้สืบหาความลับที่ทำให้เขามีกำลังมหาศาล โดยหวังจะเอาชนะเขา แซมสันบอกนางไปด้วยความโง่เขลาว่า กำลังของเขาจะหมดไปถ้าตัดผม นางจึงกล่อมเขาให้หลับ แล้วโกนผมของเขา (16:5,19)

ความโลภสามารถผลักดันให้เราไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าและผู้อื่น และทำให้เราเลือกหนทางแห่งความบาป ความต้องการของเราควรจะสำแดงให้เห็น ว่าเรามีหัวใจที่เต็มไปด้วยความรัก ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและผู้อื่น พระเจ้าทรงสำแดง “ฤทธานุภาพของพระองค์ โดยเห็นแก่ผู้เหล่านั้นที่มีใจจริงต่อพระองค์” (2 พศด.16:9) – HDF

ความสัตย์ซื่อคือเครื่องพิสูจน์ความรักแท้

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง