ปกป้องให้ปลอดภัย

วันที่ 17-10-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

จงยึดมั่นอยู่ในความรักของเรา – ยอห์น 15:9

อ่าน: โรม 8:35-39

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อิสยาห์ 50-52; 1 เธสะโลนิกา 5

ฉันนึกสนุกจึงซื้อลูกโป่งสีแดงตะกั่วจากร้านขายของชำ ข้อความบนลูกโป่งซึ่งเขียนอย่างหวัดๆ ว่า “ฉันรักเธอ” โบกไปมา ขณะที่ฉันกำลังขนของขึ้นรถ เชือกลูกโป่งก็ลื่นหลุดไปจากนิ้วมือของฉัน ฉันได้แต่ยืนมองมันลอยจากไป ไม่นานก็เห็นเพียงจุดเล็กๆ สีแดง และสุดท้ายก็เหลือเพียงความทรงจำ

ลูกโป่งที่ลอยหายไปทำให้ฉันนึกถึงความรัก ซึ่งบางครั้งก็จางหายไปจากชีวิต อย่างเช่น ลูกๆที่ดื้อรั้นและทำตัวเหินห่าง คู่สมรสหรือคนรักที่ทอดทิ้งกันไป หรือเพื่อนสนิทที่เลิกติดต่อกัน

ฉันรู้สึกขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับความรักมั่นคงของพระองค์ ซึ่งช่วยค้ำจุนเรา ยามเมื่อความรักในโลกนี้จากเราไป ยิ่งกว่านั้น เราสามารถไว้วางใจในคำเชื้อเชิญของพระเยซู ที่ให้เรายึดมั่นอยู่ในความรักของพระองค์ (ยน.15:9) พระองค์ทรงต้องการให้เรารู้ว่า เราอาศัยอย่างเป็นสุขได้ในความรักของพระองค์

เราอยู่ในอ้อมกอดอันอ่อนโยนของพระองค์ได้เสมอ เพราะว่า “แม้ความตายหรือชีวิต หรือบรรดาทูตสวรรค์ หรือเทพเจ้า หรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้ หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้า หรือฤทธิ์เดชทั้งหลาย” (รม.8:38) หรือสิ่งอื่นใด ไม่อาจทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในพระคริสต์ เมื่อเรายอมรับพระคริสต์เป็นองค์พระผู้ช่วยให้รอด หลักประกันความรัก ของพระเจ้าก็เป็นของเราตลอดไป คุณเคยรู้สึกว่าความรักหายไปจากชีวิตคุณหรือไม่? จงพักสงบในความรักของพระเจ้า การดูแลอย่างสัตย์ซื่อของพระองค์จะปกป้องหัวใจของคุณไว้ให้ปลอดภัย – JBS

เรามั่นใจในความรอดได้ เพราะพระวจนะของพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลง

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

จงยึดมั่นอยู่ในความรักของเรา – ยอห์น 15:9

อ่าน: โรม 8:35-39

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อิสยาห์ 50-52; 1 เธสะโลนิกา 5

ฉันนึกสนุกจึงซื้อลูกโป่งสีแดงตะกั่วจากร้านขายของชำ ข้อความบนลูกโป่งซึ่งเขียนอย่างหวัดๆ ว่า “ฉันรักเธอ” โบกไปมา ขณะที่ฉันกำลังขนของขึ้นรถ เชือกลูกโป่งก็ลื่นหลุดไปจากนิ้วมือของฉัน ฉันได้แต่ยืนมองมันลอยจากไป ไม่นานก็เห็นเพียงจุดเล็กๆ สีแดง และสุดท้ายก็เหลือเพียงความทรงจำ

ลูกโป่งที่ลอยหายไปทำให้ฉันนึกถึงความรัก ซึ่งบางครั้งก็จางหายไปจากชีวิต อย่างเช่น ลูกๆที่ดื้อรั้นและทำตัวเหินห่าง คู่สมรสหรือคนรักที่ทอดทิ้งกันไป หรือเพื่อนสนิทที่เลิกติดต่อกัน

ฉันรู้สึกขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับความรักมั่นคงของพระองค์ ซึ่งช่วยค้ำจุนเรา ยามเมื่อความรักในโลกนี้จากเราไป ยิ่งกว่านั้น เราสามารถไว้วางใจในคำเชื้อเชิญของพระเยซู ที่ให้เรายึดมั่นอยู่ในความรักของพระองค์ (ยน.15:9) พระองค์ทรงต้องการให้เรารู้ว่า เราอาศัยอย่างเป็นสุขได้ในความรักของพระองค์

เราอยู่ในอ้อมกอดอันอ่อนโยนของพระองค์ได้เสมอ เพราะว่า “แม้ความตายหรือชีวิต หรือบรรดาทูตสวรรค์ หรือเทพเจ้า หรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้ หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้า หรือฤทธิ์เดชทั้งหลาย” (รม.8:38) หรือสิ่งอื่นใด ไม่อาจทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในพระคริสต์ เมื่อเรายอมรับพระคริสต์เป็นองค์พระผู้ช่วยให้รอด หลักประกันความรัก ของพระเจ้าก็เป็นของเราตลอดไป คุณเคยรู้สึกว่าความรักหายไปจากชีวิตคุณหรือไม่? จงพักสงบในความรักของพระเจ้า การดูแลอย่างสัตย์ซื่อของพระองค์จะปกป้องหัวใจของคุณไว้ให้ปลอดภัย – JBS

เรามั่นใจในความรอดได้ เพราะพระวจนะของพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลง

Tags:

One Response

  1. ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับความรักมั่นคงของพระองค์ พักสงบในความรัก
    ของพระเจ้าดีกว่าการคาดหวังในความรักของมนุษย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง