ทำให้รู้

วันที่ 15-10-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา – โรม 5:8

อ่าน: 2 ทิโมธี 4:1-5

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อิสยาห์ 45-46, 1 เธสะโลนิกา 3

ผมบอกหมอของผมซึ่งเป็นคนที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าว่า เขาควรจะดีใจที่พระเจ้าสร้างเรา แต่เมื่อมองเข็มในมือเขาแล้วผมคิดว่า เงียบเสียน่าจะดีกว่า แต่ผมก็พูดต่อว่า “ถ้าเรามาจากวิวัฒนาการ คุณคงไม่รู้ว่าควรจะแทงเข็มลงไปตรงไหน” เขาถามผมว่า “คุณเชื่อ พระเจ้าจริงๆเหรอ?” ผมตอบว่า “แน่นอน เราถูกสร้างอย่างประณีตมิใช่หรือ?” ผมขอบคุณพระเจ้าสำหรับโอกาสในการเป็นพยานกับหมอของผมในครั้งนี้

ในข้อพระคัมภีร์ที่อ่านวันนี้ เปาโลกำชับทิโมธีให้นำคนมาถึงพระผู้ช่วยให้รอด แต่คำว่า “ให้ประกาศพระวจนะ” (2ทธ.4:2) ไม่ได้มีไว้สำหรับนักเทศน์เท่านั้น คำว่า “ประกาศ” หมายถึง ี “ทำให้รู้” ประชากรของพระเจ้าสามารถประกาศได้ ระหว่างการดื่มกาแฟหรือขณะที่อยู่ในโรงเรียนกับเพื่อนๆ ข่าวประเสริฐคือเรื่องที่พระเจ้าทรงทำเพื่อเรานั้น เราสามารถบอกต่อได้ทุกที่ ทุกเวลาและแก่ทุกคนที่เปิดรับและแสวงหา เราบอกพวกเขาได้ว่าพระเจ้ารักเราและเห็นความเจ็บปวด ความล้มเหลวและความอ่อนแอของเรา พระเจ้าหักโซ่ตรวนแห่งความบาปของเราผ่านการสิ้นพระชนม์และคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ และพระองค์จะเสด็จมาประทับในทุกคนที่เปิดใจรับองค์พระผู้ช่วยให้รอด

ขอให้เราอย่ากลัวการบอกเล่าเรื่องราวที่พระเจ้าทรงทำเพื่อเราให้คนอื่นรู้ – AL

การประกาศพระกิตติคุณ คือการที่คนหนึ่งบอกข่าวดีกับอีกคนหนึ่ง

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา – โรม 5:8

อ่าน: 2 ทิโมธี 4:1-5

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อิสยาห์ 45-46; 1 เธสะโลนิกา 3

ผมบอกหมอของผมซึ่งเป็นคนที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าว่า เขาควรจะดีใจที่พระเจ้าสร้างเรา แต่เมื่อมองเข็มในมือเขาแล้วผมคิดว่า เงียบเสียน่าจะดีกว่า แต่ผมก็พูดต่อว่า “ถ้าเรามาจากวิวัฒนาการ คุณคงไม่รู้ว่าควรจะแทงเข็มลงไปตรงไหน” เขาถามผมว่า “คุณเชื่อ พระเจ้าจริงๆเหรอ?” ผมตอบว่า “แน่นอน เราถูกสร้างอย่างประณีตมิใช่หรือ?” ผมขอบคุณพระเจ้าสำหรับโอกาสในการเป็นพยานกับหมอของผมในครั้งนี้

ในข้อพระคัมภีร์ที่อ่านวันนี้ เปาโลกำชับทิโมธีให้นำคนมาถึงพระผู้ช่วยให้รอด แต่คำว่า “ให้ประกาศพระวจนะ” (2ทธ.4:2) ไม่ได้มีไว้สำหรับนักเทศน์เท่านั้น คำว่า “ประกาศ” หมายถึง ี “ทำให้รู้” ประชากรของพระเจ้าสามารถประกาศได้ ระหว่างการดื่มกาแฟหรือขณะที่อยู่ในโรงเรียนกับเพื่อนๆ ข่าวประเสริฐคือเรื่องที่พระเจ้าทรงทำเพื่อเรานั้น เราสามารถบอกต่อได้ทุกที่ ทุกเวลาและแก่ทุกคนที่เปิดรับและแสวงหา เราบอกพวกเขาได้ว่าพระเจ้ารักเราและเห็นความเจ็บปวด ความล้มเหลวและความอ่อนแอของเรา พระเจ้าหักโซ่ตรวนแห่งความบาปของเราผ่านการสิ้นพระชนม์และคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ และพระองค์จะเสด็จมาประทับในทุกคนที่เปิดใจรับองค์พระผู้ช่วยให้รอด

ขอให้เราอย่ากลัวการบอกเล่าเรื่องราวที่พระเจ้าทรงทำเพื่อเราให้คนอื่นรู้ – AL

การประกาศพระกิตติคุณ คือการที่คนหนึ่งบอกข่าวดีกับอีกคนหนึ่ง

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง