ฉลองด้วยกัน

วันที่ 3-10-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • 3 ความคิดเห็น »

เพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายกินขนมปังนี้และดื่มจากถ้วยนี้เวลาใด ท่านก็ประกาศการวายพระชนม์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า จนกว่าพระองค์จะเสด็จมา – 1 โครินธ์ 11:26

อ่าน: 1 โครินธ์ 11:23-26

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อิสยาห์ 17-19; เอเฟซัส 5:17-33

คริสตจักรหลายแห่งเฉลิมฉลองวันอาทิตย์แรกของเดือนตุลาคมเป็นวันมหาสนิทสากล เป็นช่วงเวลาแห่งการเข้าพิธีมหาสนิทโดยระลึกถึงพี่น้องในพระคริสต์ทั่วโลกที่เฉลิมฉลองร่วมกันในวันนี้ การได้อยู่กับบรรดาผู้เชื่อเป็นสิ่งที่มีความหมายมากสำหรับผม

แต่ในปีหนึ่ง ผมกลับต้องไปอยู่ที่สนามบิน เพื่อรอเที่ยวบินอีกหลายต่อและไม่มีโอกาสได้ไปคริสตจักรในวันนั้น ผมนั่งอ่านพระกิตติคุณที่บันทึกเรื่องอาหารมื้อสุดท้าย การถูกจับกุมและการที่พระเยซูถูกตรึงเพียงลำพัง ผมใคร่ครวญพระคำใน 1 โครินธ์ 11:23-26 ที่มักใช้อ่านในพิธีมหาสนิท “ในคืนที่เขาอายัดพระเยซูเจ้านั้น พระองค์ทรงหยิบขนมปัง…” (ข้อ 23) ผมใช้ของง่ายๆแทนขนมปังและน้ำองุ่น เพื่อระลึกถึงการสิ้นพระชนม์ของพระเยซู ผมสัมผัสถึงความเชื่อมโยงลึกซึ้งกับผู้ติดตามพระคริสต์คนอื่นๆ จากที่ต่างๆที่ไม่สามารถหรือถูกห้ามไม่ให้นมัสการร่วมกัน

ไม่ว่าวันนี้คุณจะอยู่ที่ไหนหรืออยู่ในสถานการณ์ใด คุณจะพบความชื่นชมยินดีและกำลัง ได้จากการรำลึกถึงการเสียสละของพระเยซูที่บนไม้กางเขน “เพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายกินขนมปังนี้และดื่มจากถ้วยนี้เวลาใด ท่านก็ประกาศการวายพระชนม์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า จนกว่าพระองค์จะเสด็จมา” (ข้อ 26) – DCM

การฉลองพระคริสต์ร่วมกัน ทำให้เกิดกำลังและความชื่นชมยินดี

เพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายกินขนมปังนี้และดื่มจากถ้วยนี้เวลาใด ท่านก็ประกาศการวายพระชนม์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า จนกว่าพระองค์จะเสด็จมา – 1 โครินธ์ 11:26

อ่าน: 1 โครินธ์ 11:23-26

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อิสยาห์ 17-19; เอเฟซัส 5:17-33

คริสตจักรหลายแห่งเฉลิมฉลองวันอาทิตย์แรกของเดือนตุลาคมเป็นวันมหาสนิทสากล เป็นช่วงเวลาแห่งการเข้าพิธีมหาสนิทโดยระลึกถึงพี่น้องในพระคริสต์ทั่วโลกที่เฉลิมฉลองร่วมกันในวันนี้ การได้อยู่กับบรรดาผู้เชื่อเป็นสิ่งที่มีความหมายมากสำหรับผม

แต่ในปีหนึ่ง ผมกลับต้องไปอยู่ที่สนามบิน เพื่อรอเที่ยวบินอีกหลายต่อและไม่มีโอกาสได้ไปคริสตจักรในวันนั้น ผมนั่งอ่านพระกิตติคุณที่บันทึกเรื่องอาหารมื้อสุดท้าย การถูกจับกุมและการที่พระเยซูถูกตรึงเพียงลำพัง ผมใคร่ครวญพระคำใน 1 โครินธ์ 11:23-26 ที่มักใช้อ่านในพิธีมหาสนิท “ในคืนที่เขาอายัดพระเยซูเจ้านั้น พระองค์ทรงหยิบขนมปัง…” (ข้อ 23) ผมใช้ของง่ายๆแทนขนมปังและน้ำองุ่น เพื่อระลึกถึงการสิ้นพระชนม์ของพระเยซู ผมสัมผัสถึงความเชื่อมโยงลึกซึ้งกับผู้ติดตามพระคริสต์คนอื่นๆ จากที่ต่างๆที่ไม่สามารถหรือถูกห้ามไม่ให้นมัสการร่วมกัน

ไม่ว่าวันนี้คุณจะอยู่ที่ไหนหรืออยู่ในสถานการณ์ใด คุณจะพบความชื่นชมยินดีและกำลัง ได้จากการรำลึกถึงการเสียสละของพระเยซูที่บนไม้กางเขน “เพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายกินขนมปังนี้และดื่มจากถ้วยนี้เวลาใด ท่านก็ประกาศการวายพระชนม์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า จนกว่าพระองค์จะเสด็จมา” (ข้อ 26) – DCM

การฉลองพระคริสต์ร่วมกัน ทำให้เกิดกำลังและความชื่นชมยินดี

Tags:

3 Responses

  1. วันนี้อย่าลืม เจอกันที่โบสถ์นะจ๊ะ เพื่อมาฉลองด้วยกัน!!

  2. Amen!!Now,I’m in macau and forgot to go to church.Thx for share and the most important is THANK U A LOT,GOD.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง