คำประกาศขอพึ่งพา

วันที่ 26-10-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย – ยอห์น 15:5

อ่าน: ยอห์น 15:1-8

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เยเรมีย์ 9-11 และ 1 ทิโมธี 6

ผู้ใหญ่มักจะเฉลิมฉลอง เมื่อเด็กๆ เรียนรู้ที่จะทำบางสิ่งได้ด้วยตัวเอง เช่น ใส่เสื้อผ้า แปรงฟัน ผูกเชือกรองเท้า ขี่จักรยาน หรือเดินไปโรงเรียนเอง

ในฐานะผู้ใหญ่ เราชอบที่จะจ่ายเงินด้วยตนเอง อาศัยอยู่ในบ้านของเราเอง ตัดสินใจด้วยตนเอง และไม่พึ่งพาความช่วยเหลือจากคนอื่น เมื่อเผชิญความท้าทายที่คาดไม่ถึง เราก็หาทางแก้ไขจากหนังสือประเภท “พึ่งตนเอง” เรามักจะปกปิดท่าทีในหัวใจ ซึ่งพระเจ้าปรารถนาที่จะรับรู้มากที่สุด และเป็นสิ่งที่บอกได้ดีที่สุดว่าตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นอย่างไร พระเยซูจึงตรัสกับเหล่าสาวกว่า “ถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย” (ยน.15:5)

แต่ในความเป็นจริง เราต่างอาศัยอยู่ในโครงข่ายแห่งการพึ่งพา โดยมีพระเจ้าผู้ทรงรวมทุกอย่างไว้ด้วยกันเป็นศูนย์กลาง โอเล ฮาลเลสบี นักศาสนศาสตร์ชาวนอร์เวย์ ใช้คำว่า ช่วยตัวเองไม่ได้ เป็นบทสรุปที่ดีที่สุดว่าพระเจ้าทรงยอมรับคำอธิษฐานด้วยท่าทีในใจเช่นนั้น เขากล่าวว่า “ผู้ที่ช่วยตัวเองไม่ได้เท่านั้น ที่จะอธิษฐานอย่างจริงใจได้”

พ่อแม่ส่วนมากรู้สึกปวดใจเมื่อลูกโตจนไม่ต้องพึ่งพาพวกเขาแล้ว ทั้งที่รู้ว่าการเติบโตเป็นสิ่งที่แสดงถึงความแข็งแรงและเป็นปกติ แต่สำหรับพระเจ้าแล้วกฎนี้ใช้ไม่ได้ เราไม่เคยโตจนไม่ต้องพึ่งพาพระองค์ หากเราคิดว่าทำสิ่งใดได้เอง เราก็กำลังหลอกลวงตนเอง คำอธิษฐานคือคำประกาศว่าเราขอพึ่งพาองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา – PY

จงอธิษฐานราวกับว่าชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับคำอธิษฐาน ซึ่งก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ!

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย – ยอห์น 15:5

อ่าน: ยอห์น 15:1-8

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เยเรมีย์ 9-11; 1 ทิโมธี 6

ผู้ใหญ่มักจะเฉลิมฉลอง เมื่อเด็กๆ เรียนรู้ที่จะทำบางสิ่งได้ด้วยตัวเอง เช่น ใส่เสื้อผ้า แปรงฟัน ผูกเชือกรองเท้า ขี่จักรยาน หรือเดินไปโรงเรียนเอง

ในฐานะผู้ใหญ่ เราชอบที่จะจ่ายเงินด้วยตนเอง อาศัยอยู่ในบ้านของเราเอง ตัดสินใจด้วยตนเอง และไม่พึ่งพาความช่วยเหลือจากคนอื่น เมื่อเผชิญความท้าทายที่คาดไม่ถึง เราก็หาทางแก้ไขจากหนังสือประเภท “พึ่งตนเอง” เรามักจะปกปิดท่าทีในหัวใจ ซึ่งพระเจ้าปรารถนาที่จะรับรู้มากที่สุด และเป็นสิ่งที่บอกได้ดีที่สุดว่าตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นอย่างไร พระเยซูจึงตรัสกับเหล่าสาวกว่า “ถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย” (ยน.15:5)

แต่ในความเป็นจริง เราต่างอาศัยอยู่ในโครงข่ายแห่งการพึ่งพา โดยมีพระเจ้าผู้ทรงรวมทุกอย่างไว้ด้วยกันเป็นศูนย์กลาง โอเล ฮาลเลสบี นักศาสนศาสตร์ชาวนอร์เวย์ ใช้คำว่า ช่วยตัวเองไม่ได้ เป็นบทสรุปที่ดีที่สุดว่าพระเจ้าทรงยอมรับคำอธิษฐานด้วยท่าทีในใจเช่นนั้น เขากล่าวว่า “ผู้ที่ช่วยตัวเองไม่ได้เท่านั้น ที่จะอธิษฐานอย่างจริงใจได้”

พ่อแม่ส่วนมากรู้สึกปวดใจเมื่อลูกโตจนไม่ต้องพึ่งพาพวกเขาแล้ว ทั้งที่รู้ว่าการเติบโตเป็นสิ่งที่แสดงถึงความแข็งแรงและเป็นปกติ แต่สำหรับพระเจ้าแล้วกฎนี้ใช้ไม่ได้ เราไม่เคยโตจนไม่ต้องพึ่งพาพระองค์ หากเราคิดว่าทำสิ่งใดได้เอง เราก็กำลังหลอกลวงตนเอง คำอธิษฐานคือคำประกาศว่าเราขอพึ่งพาองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา – PY

จงอธิษฐานราวกับว่าชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับคำอธิษฐาน ซึ่งก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ!

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง