คำที่เลือกสรรอย่างดี

วันที่ 20-10-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ข้าพเจ้ามิได้มาเพื่อประกาศ สักขีพยานของพระเจ้าแกท่านทั้งหลาย ด้วยถ้อยคำอันไพเราะหรือด้วยสติปัญญา – 1 โครินธ์ 2:1

อ่าน: 1 โครินธ์ 2:1-9

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อิสยาห์ 59-61; 2 เธสะโลนิกา 3

เมื่อยังเด็ก ผมได้เรียนคำที่ยาวมากคำหนึ่ง ซึ่งทำให้รู้สึกสนุกเมื่อออกเสียง นั่นคือคำว่า “antidisestablishmentarianism” (แอน-ติ-ดีส-เอส-ทา-บลิช-เม้น-ทา-เรี่ยน-นิ-ซึ่ม) เป็นคำที่ยาวจริงๆ! ไม่นานมานี้ผมได้ลองใช้เวลาค้นหาความหมายของคำนี้ พจนานุกรมให้คำนิยามไว้ว่า “ลัทธิทางศาสนาหรือการเมือง ที่ต่อต้านการที่รัฐไม่ยอมรับเรื่องการก่อตั้งคริสตจักร” แม้แต่คำนิยามก็ยังเข้าใจยากไม่แพ้ตัวมันเอง ทั้งผมและเพื่อนที่โรงเรียน ต่างก็ไม่มีใครรู้ความหมายของมัน แต่การใช้คำยากๆ เช่นนี้ ทำให้ตัวผมดูมีความรู้ขึ้นมา

เมื่อเปาโลทำพันธกิจท่ามกลางผู้คน ท่านไม่ได้พยายามทำให้พวกเขาประทับใจ ในจดหมายที่ท่านเขียนถึงชาวโครินธ์ ท่านเขียนว่า “เมื่อข้าพเจ้ามาหาท่าน ข้าพเจ้ามิได้มาเพื่อประกาศสักขีพยานของพระเจ้าแก่ท่านทั้งหลาย ด้วยถ้อยคำอันไพเราะหรือด้วยสติปัญญา” (1คร. 2:1) คำว่า “ถ้อยคำอันไพเราะ” ในภาษากรีกแปลว่า “คำที่โอ้อวดยกตน” หรือ “คำพูดที่หยิ่งยโส” ซึ่งหมายความถึงการใช้คำต่างๆเพื่อยกย่องตัวเอง แทนที่จะชี้แนะผู้อื่น เปาโลเป็นนักวิชาการผู้ปราดเปรื่อง ผู้อธิบายข้อล้ำลึกของพระเจ้าในพระคัมภีร์ แต่ท่านกลับไม่ได้ใช้ภาษาหรูหราเพื่อยกย่องตัวเอง

ขณะที่เรากำลังเติบโตในความเข้าใจพระวจนะของพระเจ้า ให้เราตามแบบอย่างของเปาโล และระมัดระวังความรู้ที่โอ้อวดเพื่อตัวของมันเอง แต่ให้เราเลือกใช้คำที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างและหนุนใจผู้อื่น – HDF

สติปัญญาไม่ได้เห็นได้จากถ้อยคำที่เรารู้
แต่เห็นได้จากวิธีการและกาลเทศะที่เราใช้ถ้อยคำต่างหาก

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ข้าพเจ้ามิได้มาเพื่อประกาศ สักขีพยานของพระเจ้าแกท่านทั้งหลาย ด้วยถ้อยคำอันไพเราะหรือด้วยสติปัญญา – 1 โครินธ์ 2:1

อ่าน: 1 โครินธ์ 2:1-9

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อิสยาห์ 59-61; 2 เธสะโลนิกา 3

เมื่อยังเด็ก ผมได้เรียนคำที่ยาวมากคำหนึ่ง ซึ่งทำให้รู้สึกสนุกเมื่อออกเสียง นั่นคือคำว่า “antidisestablishmentarianism” (แอน-ติ-ดีส-เอส-ทา-บลิช-เม้น-ทา-เรี่ยน-นิ-ซึ่ม) เป็นคำที่ยาวจริงๆ! ไม่นานมานี้ผมได้ลองใช้เวลาค้นหาความหมายของคำนี้ พจนานุกรมให้คำนิยามไว้ว่า “ลัทธิทางศาสนาหรือการเมือง ที่ต่อต้านการที่รัฐไม่ยอมรับเรื่องการก่อตั้งคริสตจักร” แม้แต่คำนิยามก็ยังเข้าใจยากไม่แพ้ตัวมันเอง ทั้งผมและเพื่อนที่โรงเรียน ต่างก็ไม่มีใครรู้ความหมายของมัน แต่การใช้คำยากๆ เช่นนี้ ทำให้ตัวผมดูมีความรู้ขึ้นมา

เมื่อเปาโลทำพันธกิจท่ามกลางผู้คน ท่านไม่ได้พยายามทำให้พวกเขาประทับใจ ในจดหมายที่ท่านเขียนถึงชาวโครินธ์ ท่านเขียนว่า “เมื่อข้าพเจ้ามาหาท่าน ข้าพเจ้ามิได้มาเพื่อประกาศสักขีพยานของพระเจ้าแก่ท่านทั้งหลาย ด้วยถ้อยคำอันไพเราะหรือด้วยสติปัญญา” (1คร. 2:1) คำว่า “ถ้อยคำอันไพเราะ” ในภาษากรีกแปลว่า “คำที่โอ้อวดยกตน” หรือ “คำพูดที่หยิ่งยโส” ซึ่งหมายความถึงการใช้คำต่างๆเพื่อยกย่องตัวเอง แทนที่จะชี้แนะผู้อื่น เปาโลเป็นนักวิชาการผู้ปราดเปรื่อง ผู้อธิบายข้อล้ำลึกของพระเจ้าในพระคัมภีร์ แต่ท่านกลับไม่ได้ใช้ภาษาหรูหราเพื่อยกย่องตัวเอง

ขณะที่เรากำลังเติบโตในความเข้าใจพระวจนะของพระเจ้า ให้เราตามแบบอย่างของเปาโล และระมัดระวังความรู้ที่โอ้อวดเพื่อตัวของมันเอง แต่ให้เราเลือกใช้คำที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างและหนุนใจผู้อื่น – HDF

สติปัญญาไม่ได้เห็นได้จากถ้อยคำที่เรารู้ แต่เห็นได้จากวิธีการและกาลเทศะที่เราใช้ถ้อยคำต่างหาก

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง