คะแนนนิยม

วันที่ 10-10-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

ตั้งแต่นั้นมาสาวกของพระองค์หลายคนก็ท้อถอย ไม่ติดตามพระองค์ต่อไปอีก – ยอห์น 6:66

อ่าน: ยอห์น 6:60-69

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อิสยาห์ 34-36; โคโลสี 2

คะแนนนิยมนั้นไม่แน่นอน ลองถามนักการเมืองดูได้ หลายคนใช้คะแนนนิยมเป็นตัววัดว่าประชาชนคิดเห็นกับนโยบายของพวกเขาอย่างไร พวกเขาอาจได้คะแนนสูงในตอนแรก แต่กลับตกลงเรื่อยๆในระหว่างดำรงตำแหน่ง

พระเยซูก็เคยมีประสบการณ์คะแนนนิยมตก คะแนนนิยมของพระองค์สูงสุดเมื่อทรงเลี้ยงคนห้าพันคน (ยน.6:14-15) และตกลงฮวบฮาบ เมื่อพระองค์บอกฝูงชนว่าพระองค์ “ลงมาจากสวรรค์” (ยน.6:38) ปฏิกิริยาของพวกเขาหลังจากได้ยินพระองค์กล่าวอ้างอย่างองอาจสรุปได้สั้นๆว่า พระเยซูคิดว่าพระองค์เป็นใครกัน?! (ยน.6:41)

คะแนนนิยมของพระเยซูยังคงตกลงต่อไปเรื่อยๆ เมื่อพระองค์อธิบายว่าพวกเขาสามารถรับพระองค์เป็นอาหารธำรงชีวิตได้ (ยน.6:51-52) พวกเขากล่าวด้วยความสงสัยกับสิ่งที่ได้ยินว่า “ถ้อยคำเหล่านี้ยากนัก ใครจะฟังได้” (ยน.6:60) ด้วยเหตุนี้หลายคนจึงเลิกติดตามพระองค์

ฝูงชนติดตามพระองค์อย่างมีเงื่อนไข พวกเขามีความสุขก็ต่อเมื่อพระเยซูตอบสนองสิ่งที่ต้องการและทดแทนสิ่งที่ขาดได้ แต่เมื่อพระองค์เรียกร้อง การผูกมัด พวกเขากลับชะงัก

พระเยซูถามสาวกของพระองค์ว่า “ท่านทั้งหลายก็จะจากเราไปด้วยหรือ” (ยน.6:67) เปโตรตอบว่า “พระองค์เจ้าข้า พวกข้าพระองค์จะจากไปหาผู้ใดเล่า พระองค์มีถ้อยคำซึ่งให้มีชีวิตนิรันดร์” (ยน.6:68) แล้วคุณจะเลือกไม่สนใจคะแนนนิยมที่โลกมีต่อพระเยซู และติดตามพระองค์ทุกวันหรือไม่ – CPH

การติดตามพระคริสต์ เป็นการทรงเรียกที่ท้าทายเราทุกวัน

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ตั้งแต่นั้นมาสาวกของพระองค์หลายคนก็ท้อถอย ไม่ติดตามพระองค์ต่อไปอีก – ยอห์น 6:66

อ่าน: ยอห์น 6:60-69

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อิสยาห์ 34-36; โคโลสี 2

คะแนนนิยมนั้นไม่แน่นอน ลองถามนักการเมืองดูได้ หลายคนใช้คะแนนนิยมเป็นตัววัดว่าประชาชนคิดเห็นกับนโยบายของพวกเขาอย่างไร พวกเขาอาจได้คะแนนสูงในตอนแรก แต่กลับตกลงเรื่อยๆในระหว่างดำรงตำแหน่ง

พระเยซูก็เคยมีประสบการณ์คะแนนนิยมตก คะแนนนิยมของพระองค์สูงสุดเมื่อทรงเลี้ยงคนห้าพันคน (ยน.6:14-15) และตกลงฮวบฮาบ เมื่อพระองค์บอกฝูงชนว่าพระองค์ “ลงมาจากสวรรค์” (ข้อ 38) ปฏิกิริยาของพวกเขาหลังจากได้ยินพระองค์กล่าวอ้างอย่างองอาจสรุปได้สั้นๆว่า พระเยซูคิดว่าพระองค์เป็นใครกัน?! (ดูข้อ 41)

คะแนนนิยมของพระเยซูยังคงตกลงต่อไปเรื่อยๆ เมื่อพระองค์อธิบายว่าพวกเขาสามารถรับพระองค์เป็นอาหารธำรงชีวิตได้ (ข้อ 51-52) พวกเขากล่าวด้วยความสงสัยกับสิ่งที่ได้ยินว่า “ถ้อยคำเหล่านี้ยากนัก ใครจะฟังได้” (ข้อ 60) ด้วยเหตุนี้หลายคนจึงเลิกติดตามพระองค์

ฝูงชนติดตามพระองค์อย่างมีเงื่อนไข พวกเขามีความสุขก็ต่อเมื่อพระเยซูตอบสนองสิ่งที่ต้องการและทดแทนสิ่งที่ขาดได้ แต่เมื่อพระองค์เรียกร้อง การผูกมัด พวกเขากลับชะงัก

พระเยซูถามสาวกของพระองค์ว่า “ท่านทั้งหลายก็จะจากเราไปด้วยหรือ” (ข้อ 67) เปโตรตอบว่า “พระองค์เจ้าข้า พวกข้าพระองค์จะจากไปหาผู้ใดเล่า พระองค์มีถ้อยคำซึ่งให้มีชีวิตนิรันดร์” (ข้อ 68) แล้วคุณจะเลือกไม่สนใจคะแนนนิยมที่โลกมีต่อพระเยซู และติดตามพระองค์ทุกวันหรือไม่ – CPH

การติดตามพระคริสต์ เป็นการทรงเรียกที่ท้าทายเราทุกวัน

Tags:

One Response

  1. ว่าววว!
    วันนี้เป็นถ้อยคำที่เตือนใจทำให้สะดุดคิดจิงๆคับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง