ความจริงหรือผิดพลาด

วันที่ 29-10-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

จงอุตส่าห์สำแดงตนว่าได้ทรงพิสูจน์แล้ว – 2 ทิโมธี 2:15

อ่าน: 2 ทิโมธี 3:14-17

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เยเรมีย์ 18-19 และ 2 ทิโมธี 3

สตีฟมักจะเป็นพยานกับเพื่อนร่วมงานบ่อยๆ แต่เมื่อเขาหยิบยกข้อความจากพระคัมภีร์โดยตรง ก็มักจะมีคนโต้กลับว่า “เดี๋ยวก่อน! นั่นมันสิ่งที่มนุษย์เขียนขึ้น และเต็มไปด้วยข้อผิดพลาดเหมือนกับหนังสือเล่มอื่นๆ”

มีคนที่คิดเห็นคล้ายกันนี้เขียนจดหมายถึงบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นว่า “ผู้เชื่ออ้างว่าพระวจนะของพระเจ้าไม่มีข้อผิดพลาด แต่ฉันคิดว่าไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อว่าถ้อยคำในพระคัมภีร์ที่มนุษย์เป็นผู้เขียน จะถูกต้องมากกว่าสิ่งที่มนุษย์เขียนในวารสารวิทยาศาสตร์”

เราควรตอบสนองอย่างไร เมื่อมีคนโต้แย้งในทันทีว่าพระคัมภีร์เป็นเพียงข้อเขียนของมนุษย์ที่มข้อผิดพลาด? พวกเราส่วนใหญ่ไม่ใช่นักวิชาการด้านพระคัมภีร์ และอาจจะตอบไม่ได้ แต่ถ้าเราได้อ่านเพิ่มเติม (2 ทธ.2:15) เราจะพบหลักฐานที่บอกว่าพระคัมภีร์ได้รับการดลใจจากพระเจ้า (3:16) ดังนั้น พระคัมภีร์จึงเชื่อถือได้

ยกตัวอย่างเช่น ลองพิจารณาว่า ตลอดช่วงเวลา 1,600 ปี ผู้เขียน 40 คน ได้เขียนหนังสือ 66 เล่มในพระคัมภีร์ มียุคเงียบ 400 ปี คั่นระหว่างพันธสัญญาเดิม 39 เล่ม และพันธสัญญาใหม่ 27 เล่ม กระนั้นตั้งแต่ปฐมกาลถึงวิวรณ์ ยังคงบอกเล่าถึงเรื่องราวเดียวที่สอดคล้องกัน

เมื่อเรายอมรับพระคัมภีร์ด้วยความเชื่อ เราจะพบหลักฐานมากมายที่ยืนยันว่าพระคัมภีร์เป็นความจริง ขอให้เรามุ่งมั่นที่จะศึกษาและแบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้กับผู้อื่น – AMC

ในโลกที่เต็มไปด้วยความกังขา คุณสามารถวางใจในพระวจนะที่เชื่อถือได้ของพระเจ้า

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

จงอุตส่าห์สำแดงตนว่าได้ทรงพิสูจน์แล้ว – 2 ทิโมธี 2:15

อ่าน: 2 ทิโมธี 3:14-17

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เยเรมีย์ 18-19; 2 ทิโมธี 3

สตีฟมักจะเป็นพยานกับเพื่อนร่วมงานบ่อยๆ แต่เมื่อเขาหยิบยกข้อความจากพระคัมภีร์โดยตรง ก็มักจะมีคนโต้กลับว่า “เดี๋ยวก่อน! นั่นมันสิ่งที่มนุษย์เขียนขึ้น และเต็มไปด้วยข้อผิดพลาดเหมือนกับหนังสือเล่มอื่นๆ”

มีคนที่คิดเห็นคล้ายกันนี้เขียนจดหมายถึงบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นว่า “ผู้เชื่ออ้างว่าพระวจนะของพระเจ้าไม่มีข้อผิดพลาด แต่ฉันคิดว่าไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อว่าถ้อยคำในพระคัมภีร์ที่มนุษย์เป็นผู้เขียน จะถูกต้องมากกว่าสิ่งที่มนุษย์เขียนในวารสารวิทยาศาสตร์”

เราควรตอบสนองอย่างไร เมื่อมีคนโต้แย้งในทันทีว่าพระคัมภีร์เป็นเพียงข้อเขียนของมนุษย์ที่มข้อผิดพลาด? พวกเราส่วนใหญ่ไม่ใช่นักวิชาการด้านพระคัมภีร์ และอาจจะตอบไม่ได้ แต่ถ้าเราได้อ่านเพิ่มเติม (2 ทธ.2:15) เราจะพบหลักฐานที่บอกว่าพระคัมภีร์ได้รับการดลใจจากพระเจ้า (3:16) ดังนั้น พระคัมภีร์จึงเชื่อถือได้

ยกตัวอย่างเช่น ลองพิจารณาว่า ตลอดช่วงเวลา 1,600 ปี ผู้เขียน 40 คน ได้เขียนหนังสือ 66 เล่มในพระคัมภีร์ มียุคเงียบ 400 ปี คั่นระหว่างพันธสัญญาเดิม 39 เล่ม และพันธสัญญาใหม่ 27 เล่ม กระนั้นตั้งแต่ปฐมกาลถึงวิวรณ์ ยังคงบอกเล่าถึงเรื่องราวเดียวที่สอดคล้องกัน

เมื่อเรายอมรับพระคัมภีร์ด้วยความเชื่อ เราจะพบหลักฐานมากมายที่ยืนยันว่าพระคัมภีร์เป็นความจริง ขอให้เรามุ่งมั่นที่จะศึกษาและแบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้กับผู้อื่น – AMC

ในโลกที่เต็มไปด้วยความกังขา คุณสามารถวางใจในพระวจนะที่เชื่อถือได้ของพระเจ้า

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง