คล้ายมีพิษ

วันที่ 25-10-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ใจของเจ้าไม่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้า เหตุฉะนั้นจงกลับใจใหม่จากการชั่วร้ายของเจ้านี้ – กิจการ 8:21-22

อ่าน: กิจการ 8:9-23

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เยเรมีย์ 6-8 และ 1 ทิโมธี 5

ไม้เลื้อยพิษ (poison ivy) ดูจะชอบสวนหลังบ้านของเรา ฉันได้รู้ด้วยบทเรียนที่เจ็บปวด แม้จะระวังแล้ว แต่ก็ไม่วายไปสัมผัสมันเข้า จึงต้องเป็นรอยแผลน่าเกลียด และผื่นคัน

ไม้เลื้อยพิษดูคล้ายพืชธรรมดาทั่วไป ทั้งยังดูสวยด้วย ชาวสวนคนหนึ่งอาจไม่สามารถบอกได้ว่า เหตุใดเธอจึงถูกไม้เลื้อยพิษทุกครั้งที่ตัดแต่งต้นกุหลาบ ต่อมาเธอจึงพบว่า เถาไม้เลื้อยพิษได้งอกงามขึ้นบนกอกุหลาบที่เธอเฝ้าดูแลทนุถนอมด้วยความรัก

คนบางคนก็เป็นเหมือนพืชมีพิษ พวกเขาดูไม่มีอันตราย และกลมกลืนกับผู้คนที่งดงามและมีกลิ่นหอมเช่นต้นกุหลาบ ซีโมนคนทำวิทยาคม ก็เป็นเช่นนั้น เขาติดตามฟีลิปและได้รับบัพติศมา แต่เมื่อเขาขอซื้อความสามารถในการวางมือ เพื่อให้ผู้คนได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เปโตรตกใจกับคำขอของเขา และรีบบอกให้เขากลับใจใหม่ (กจ.8:22)

บางครั้งก็มีคนที่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวอยู่ท่ามกลางชุมชนของคริสตจักรที่เข้มแข็งและรักใคร่กลมเกลียว เหมือนไม้เลื้อยพิษกลางกอกุหลาบซึ่งงอกงามและสร้างความเสียหาย ผู้ที่กระทำเช่นนี้จะต้องกลับใจใหม่เช่นเดียวกับซีโมน และคนอื่นจะต้องหลีกเลี่ยงการติดต่อกับคนเช่นนี้ เพราะแม้ชีวิตฝ่ายวิญญาณของเขาอาจดูเหมือนดี แต่ “ผล” ของพวกเขานั้นมีพิษ – JAL

คำอธิษฐาน:พระเจ้าข้า ขอทรงโปรดช่วยให้ข้าพระองค์มีความเข้าใจ และผู้อื่นจะไม่ลวงให้ข้าพระองค์หลงตามไป ขอให้ผลในชีวิตของข้าพระองค์ เป็นแบบอย่างของผู้ที่ติดตามพระคริสต์ อาเมน

ชีวิตจอมปลอม ขัดแย้งกับความเชื่อแท้

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ใจของเจ้าไม่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้า เหตุฉะนั้นจงกลับใจใหม่จากการชั่วร้ายของเจ้านี้ – กิจการ 8:21-22

อ่าน: กิจการ 8:9-23

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เยเรมีย์ 6-8; 1 ทิโมธี 5

ไม้เลื้อยพิษ (poison ivy) ดูจะชอบสวนหลังบ้านของเรา ฉันได้รู้ด้วยบทเรียนที่เจ็บปวด แม้จะระวังแล้ว แต่ก็ไม่วายไปสัมผัสมันเข้า จึงต้องเป็นรอยแผลน่าเกลียด และผื่นคัน

ไม้เลื้อยพิษดูคล้ายพืชธรรมดาทั่วไป ทั้งยังดูสวยด้วย ชาวสวนคนหนึ่งอาจไม่สามารถบอกได้ว่า เหตุใดเธอจึงถูกไม้เลื้อยพิษทุกครั้งที่ตัดแต่งต้นกุหลาบ ต่อมาเธอจึงพบว่า เถาไม้เลื้อยพิษได้งอกงามขึ้นบนกอกุหลาบที่เธอเฝ้าดูแลทนุถนอมด้วยความรัก

คนบางคนก็เป็นเหมือนพืชมีพิษ พวกเขาดูไม่มีอันตราย และกลมกลืนกับผู้คนที่งดงามและมีกลิ่นหอมเช่นต้นกุหลาบ ซีโมนคนทำวิทยาคม ก็เป็นเช่นนั้น เขาติดตามฟีลิปและได้รับบัพติศมา แต่เมื่อเขาขอซื้อความสามารถในการวางมือ เพื่อให้ผู้คนได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เปโตรตกใจกับคำขอของเขา และรีบบอกให้เขากลับใจใหม่ (กจ.8:22)

บางครั้งก็มีคนที่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวอยู่ท่ามกลางชุมชนของคริสตจักรที่เข้มแข็งและรักใคร่กลมเกลียว เหมือนไม้เลื้อยพิษกลางกอกุหลาบซึ่งงอกงามและสร้างความเสียหาย ผู้ที่กระทำเช่นนี้จะต้องกลับใจใหม่เช่นเดียวกับซีโมน และคนอื่นจะต้องหลีกเลี่ยงการติดต่อกับคนเช่นนี้ เพราะแม้ชีวิตฝ่ายวิญญาณของเขาอาจดูเหมือนดี แต่ “ผล” ของพวกเขานั้นมีพิษ – JAL

ชีวิตจอมปลอม ขัดแย้งกับความเชื่อแท้

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.