กักตุนหรือช่วยเหลือ?

วันที่ 19-10-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ถ้าเจ้าทุ่มเทชีวิตของเจ้าแก่คนหิว และให้ผู้ถูกข่มใจได้อิ่มใจ แล้วความสว่างจะโผล่ขึ้นแก่เจ้าในความมืด – อิสยาห์ 58:10

อ่าน: อิสยาห์ 58:6-12

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อิสยาห์ 56-58; 2 เธสะโลนิกา 2

ในเดือนสิงหาคม ปี 1914 เมื่ออังกฤษเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 1 ออสวอล์ด แชมเบอร์อายุได้ 40 ปี เขามีภรรยาและลูกสาวอายุ 1 ขวบ ไม่นานก็มีการเกณฑ์ผู้ชายเข้าร่วมกองทัพวันละกว่า 30,000 คน รัฐบาลเรียกร้องให้ประชาชนขายรถยนต์และม้า รายชื่อผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเริ่มปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์รายวัน ประเทศชาติต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่เสี่ยงและไม่แน่นอน

เมื่อสงครามผ่านไปหนึ่งเดือน แชมเบอร์ได้กล่าวคำท้าทายฝ่ายวิญญาณแก่บรรดาผู้ที่ติดตามพระคริสต์ว่า “เราจะต้องใส่ใจภัยพิบัติครั้งนี้ เมื่อสงคราม การทำลายล้าง และความเศร้าโศก แพร่กระจายไปทุกหนแห่งในโลก เราต้องไม่ขังตัวเองไว้ในโลกส่วนตัว แล้วเพิกเฉยต่อพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้า และความต้องการของพี่น้องร่วมชาติ จงร่วมอธิษฐานวิงวอน แสดงน้ำใจ และเอื้ออาทร”

พระเจ้าทรงเรียกร้องประชากรของพระองค์ ในทุกยุคสมัยว่า “ถ้าเจ้าทุ่มเทชีวิตของเจ้าแก่คนหิว และให้ผู้ถูกข่มใจได้ อิ่มใจ แล้วความสว่างจะโผล่ขึ้นแก่เจ้าในความมืด และความมืดคลุ้มของเจ้าจะเป็นเหมือนเที่ยงวัน” (อสย.58:10)

ความกลัวทำให้เรายึดติดกับสิ่งที่เรามี แต่ความเชื่อในพระเจ้าจะคลายมือและเปิดใจของเราออกเพื่อผู้อื่น เมื่อเราช่วยเหลือผู้อื่น และเลิกกักตุนเพื่อตัวเอง เราก็กำลังเดินในความสว่างของพระองค์ – DCM

ขณะที่ความรักของพระคริสต์งอกงามในเรา ความรักของพระองค์ก็ไหลผ่านทางเรา

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ถ้าเจ้าทุ่มเทชีวิตของเจ้าแก่คนหิว และให้ผู้ถูกข่มใจได้อิ่มใจ แล้วความสว่างจะโผล่ขึ้นแก่เจ้าในความมืด – อิสยาห์ 58:10

อ่าน: อิสยาห์ 58:6-12

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อิสยาห์ 56-58; 2 เธสะโลนิกา 2

ในเดือนสิงหาคม ปี 1914 เมื่ออังกฤษเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 1 ออสวอล์ด แชมเบอร์อายุได้ 40 ปี เขามีภรรยาและลูกสาวอายุ 1 ขวบ ไม่นานก็มีการเกณฑ์ผู้ชายเข้าร่วมกองทัพวันละกว่า 30,000 คน รัฐบาลเรียกร้องให้ประชาชนขายรถยนต์และม้า รายชื่อผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเริ่มปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์รายวัน ประเทศชาติต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่เสี่ยงและไม่แน่นอน

เมื่อสงครามผ่านไปหนึ่งเดือน แชมเบอร์ได้กล่าวคำท้าทายฝ่ายวิญญาณแก่บรรดาผู้ที่ติดตามพระคริสต์ว่า “เราจะต้องใส่ใจภัยพิบัติครั้งนี้ เมื่อสงคราม การทำลายล้าง และความเศร้าโศก แพร่กระจายไปทุกหนแห่งในโลก เราต้องไม่ขังตัวเองไว้ในโลกส่วนตัว แล้วเพิกเฉยต่อพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้า และความต้องการของพี่น้องร่วมชาติ จงร่วมอธิษฐานวิงวอน แสดงน้ำใจ และเอื้ออาทร”

พระเจ้าทรงเรียกร้องประชากรของพระองค์ ในทุกยุคสมัยว่า “ถ้าเจ้าทุ่มเทชีวิตของเจ้าแก่คนหิว และให้ผู้ถูกข่มใจได้ อิ่มใจ แล้วความสว่างจะโผล่ขึ้นแก่เจ้าในความมืด และความมืดคลุ้มของเจ้าจะเป็นเหมือนเที่ยงวัน” (อสย.58:10)

ความกลัวทำให้เรายึดติดกับสิ่งที่เรามี แต่ความเชื่อในพระเจ้าจะคลายมือและเปิดใจของเราออกเพื่อผู้อื่น เมื่อเราช่วยเหลือผู้อื่น และเลิกกักตุนเพื่อตัวเอง เราก็กำลังเดินในความสว่างของพระองค์ – DCM

ขณะที่ความรักของพระคริสต์งอกงามในเรา ความรักของพระองค์ก็ไหลผ่านทางเรา

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง