5L2F: ราชาแห่งผลไม้

วันที่ 6-10-2010 • 5L2F • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

คุณเคยรู้สึกไหมว่า แค่นี้ก็ดีแล้วนี่!

 

อ่าน: ลูกา 19:12-26

 

ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิต…ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่าน – โรม 12:1

 

ทุเรียนเป็นผลไม้เมืองร้อนที่มักจะถูกเรียกว่า ราชาแห่งผลไม้ ไม่ว่าคุณจะชอบมันหรือไม่ คนที่ชอบแทบจะยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มา แต่คนที่ไม่ชอบก็จะไม่ยอมเข้าใกล้เลย เพราะกลิ่นอันรุนแรงของมัน ภรรยาของผมชอบกินทุเรียนมาก เมื่อไม่นานมานี้ เพื่อนคนหนึ่งอยากตอบแทนสิ่งที่ภรรยาของผมทำให้กับเธอ จึงส่งทุเรียนพันธุ์ที่ดีที่สุดมาให้เธอหนึ่งกล่อง เธอพยายามอย่างยิ่งที่จะเสาะหาทุเรียนที่ดีที่สุดนั้นมา ผมถามตัวเองว่า “หากเราให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่เพื่อนของเราได้ แล้วกับพระเจ้าผู้ประทานชีวิตของพระองค์เพื่อเราล่ะ เราจะให้พระองค์น้อยกว่านั้นหรือ?”

 

ในลูกา 19 พระเยซูทรงเล่าคำอุปมาเรื่องเจ้านายคนหนึ่งที่ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดจากทาส 10 คนที่เขาได้มอบเงินไว้ให้ เขาบอกว่า “จงเอาไปค้าขายจนเราจะกลับมา” (ข้อ 13) เมื่อเขากลับมาและถามถึงผลกำไรจากการค้าขายนั้น บรรดาทาสที่นำเอาเงินของเขาไปทำการค้าขายอย่างสัตย์ซื่อต่างได้รับคำชมว่า “ดีมาก” แต่สำหรับคนที่ไม่ได้เอาเงินไปทำการค้าใดๆ เลยนั้นถูกเรียกว่า “อ้ายข้าชั่วช้า” (ข้อ 22)

 

ข้อคิดจากเรื่องนี้คือ การเป็นผู้อารักขาในสิ่งที่เราได้รับมอบไว้ การซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่พระเจ้าประทานให้เรานั้น คือการทำให้ดีที่สุดตอบแทนพระองค์ เช่นเดียวกับที่เจ้านายได้มอบเงินไว้กับทาสในคำอุปมานั้น พระเจ้าก็ได้มอบของประทานในการรับใช้พระองค์ให้แก่เรา เราเองจะเป็นคนที่สูญเสีย หากเราไม่ได้มอบสิ่งที่ดีที่สุดแด่พระองค์ – CPH

 

สิ่งดีที่สุดที่เราทำได้คือ การรับใช้พระเจ้าโดยการรับใช้ผู้อื่น

 

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง