ให้เกียรติศิษยาภิบาล

วันที่ 18-9-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

จงถือว่าผู้ปกครองที่ปกครองดีนั้นสมควรได้รับเกียรติสองเท่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองที่เทศนาและสั่งสอน – 1 ทิโมธี 5:17

อ่าน: 1 ทิโมธี 5:17-25

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สุภาษิต 30-31, 2 โครินธ์ 11:1-15

ผมไปดูการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลของเด็ก 8 ขวบที่หลานของผมลงแข่ง กรรมการส่งสัญญาณว่ามีการทำผิดกติกาและให้หยุดเล่น เพราะหลังจากที่ผู้ขว้างลูกขว้างบอลออกไปแล้ว เขาถูกกระแทก ทำให้ผู้ตัดสินยกธงแสดงว่ามีการทำผิดกติกา เสียงจากผู้บรรยายบอกว่า “ผู้ตัดสินยกธงเพราะมีการกระแทกศิษยาภิบาล… เออ…หมายถึงผู้ขว้างลูกครับ” (ผู้บรรยายพูดผิดเพราะคำว่าผู้ขว้างลูกในภาษาอังกฤษออกเสียงคล้ายกับคำว่าศิษยาภิบาล) ทันทีที่เขาพูดแบบนั้น ผมก็คิดขึ้นว่า พระเจ้าอาจจะทรงส่งสัญญาณว่าบางคริสตจักรในสมัยนี้ทำผิดกติกาอยู่!

ไม่ได้หมายความว่าศิษยาภิบาลเป็นคนดีพร้อม เพราะถ้าเราจะหาคนดีพร้อม คริสตจักรทั่วเมืองคงไม่มีศิษยาภิบาลอยู่เลย แต่พระเจ้าทรงบอกให้เราให้เกียรติผู้ที่เป็นผู้นำด้านจิตวิญญาณของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ผู้ปกครองที่เทศนาและสั่งสอน” (1 ทธ.5:17) ผมเห็นว่าการเป็นศิษยาภิบาลเป็นอาชีพที่ยากที่สุดอาชีพหนึ่งในโลก เราอาศัยอยู่ในโลกที่สลับซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และความคาดหวังให้ศิษยาภิบาลมี “สมรรถนะสูง” มักเป็นมาตรฐานสูงลิ่วจนไม่มีใครทำได้

ดังนั้น ให้เรามุ่งจุดสนใจไปที่การทำตัวเป็นสมาชิกคริสตจักรสมรรถนะสูงที่ให้เกียรติศิษยาภิบาลด้วยการพูดหนุนใจและการอธิษฐานเผื่อ การมอบข้อความดีๆ หรือคำ “ขอบคุณ” มีคุณค่ามากในการสนับสนุนให้ศิษยาภิบาลรับใช้ด้วยความชื่นชมยินดีและเต็มประสิทธิภาพ – JS

อย่าทำตัวเป็นปัญหาต่อศิษยาภิบาลของคุณ แต่จงส่งผ่านคำหนุนใจให้พวกเขาวันนี้

จงถือว่าผู้ปกครองที่ปกครองดีนั้นสมควรได้รับเกียรติสองเท่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองที่เทศนาและสั่งสอน – 1 ทิโมธี 5:17

อ่าน: 1 ทิโมธี 5:17-25

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สุภาษิต 30-31; 2 โครินธ์ 11:1-15

ผมไปดูการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลของเด็ก 8 ขวบที่หลานของผมลงแข่ง กรรมการส่งสัญญาณว่ามีการทำผิดกติกาและให้หยุดเล่น เพราะหลังจากที่ผู้ขว้างลูกขว้างบอลออกไปแล้ว เขาถูกกระแทก ทำให้ผู้ตัดสินยกธงแสดงว่ามีการทำผิดกติกา เสียงจากผู้บรรยายบอกว่า “ผู้ตัดสินยกธงเพราะมีการกระแทกศิษยาภิบาล… เออ…หมายถึงผู้ขว้างลูกครับ” (ผู้บรรยายพูดผิดเพราะคำว่าผู้ขว้างลูกในภาษาอังกฤษออกเสียงคล้ายกับคำว่าศิษยาภิบาล) ทันทีที่เขาพูดแบบนั้น ผมก็คิดขึ้นว่า พระเจ้าอาจจะทรงส่งสัญญาณว่าบางคริสตจักรในสมัยนี้ทำผิดกติกาอยู่!

ไม่ได้หมายความว่าศิษยาภิบาลเป็นคนดีพร้อม เพราะถ้าเราจะหาคนดีพร้อม คริสตจักรทั่วเมืองคงไม่มีศิษยาภิบาลอยู่เลย แต่พระเจ้าทรงบอกให้เราให้เกียรติผู้ที่เป็นผู้นำด้านจิตวิญญาณของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ผู้ปกครองที่เทศนาและสั่งสอน” (1 ทธ.5:17) ผมเห็นว่าการเป็นศิษยาภิบาลเป็นอาชีพที่ยากที่สุดอาชีพหนึ่งในโลก เราอาศัยอยู่ในโลกที่สลับซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และความคาดหวังให้ศิษยาภิบาลมี “สมรรถนะสูง” มักเป็นมาตรฐานสูงลิ่วจนไม่มีใครทำได้

ดังนั้น ให้เรามุ่งจุดสนใจไปที่การทำตัวเป็นสมาชิกคริสตจักรสมรรถนะสูงที่ให้เกียรติศิษยาภิบาลด้วยการพูดหนุนใจและการอธิษฐานเผื่อ การมอบข้อความดีๆ หรือคำ “ขอบคุณ” มีคุณค่ามากในการสนับสนุนให้ศิษยาภิบาลรับใช้ด้วยความชื่นชมยินดีและเต็มประสิทธิภาพ – JS

อย่าทำตัวเป็นปัญหาต่อศิษยาภิบาลของคุณ แต่จงส่งผ่านคำหนุนใจให้พวกเขาวันนี้

Tags:

One Response

  1. ควรให้เกียรติผู้รับใช้ทุกคน …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง