ใครๆ ก็รู้

วันที่ 11-9-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

อย่าให้ความชั่วชนะเราได้ แต่จงชนะความชั่วด้วยความดี – โรม 12:21

อ่าน: โรม 12:14-21

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สุภาษิต 10-12, 2 โครินธ์ 4

เพียงคุณกวาดสายตาดูหนังสือพิมพ์และข่าวพาดหัว คุณก็รู้ว่าโลกนี้ผิดปกติ ถ้าคุณดูทีวี ฟังวิทยุ คุยกับเพื่อน คุณก็จะพบว่ามีความคิดเห็นมากมายที่กล่าวว่าดาวเคราะห์ชื่อโลกดวงนี้ผิดปกติ ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าไม่ใช่เรื่องยากที่จะชี้ให้เห็นความผิดปกตินั้น

คราวที่ผู้ก่อการร้ายจี้เครื่องบินพาณิชย์ขับชนตึกเพ็นทากอน และตึกแฝดระฟ้าแห่งมหานครนิวยอร์ค ส่วนอีกลำหนึ่งไปตกที่รัฐเพนซิลวาเนีย คนทั้งโลกพากันเรียกการกระทำนั้นว่าความชั่วร้าย อำนาจทำลายล้างของเหตุวินาศกรรมครั้งนั้นทำให้เรารู้สึกกลัวและหมดหวัง และนี่คืองานถนัดของซาตาน มันทำให้เรารู้สึกหมดหนทาง

เพียงคุณกวาดสายตาดูหนังสือพิมพ์และข่าวพาดหัว คุณก็รู้ว่าโลกนี้ผิดปกติ

แต่เราไม่ได้หมดหนทาง คนเราส่วนใหญ่เผชิญกับมารซาตานเพียงในแค่เรื่องเล็กเป็นเรื่องส่วนตัว ที่ไม่ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง เปาโลได้แนะนำวิธีตอบสนองที่เหมาะสมให้กับเรา ท่านบอกให้เราเกลียดชังสิ่งที่ชั่ว (รม.12:9) ไม่ทำชั่วตอบแทนชั่ว (รม.12:17) และอย่าให้ความชั่วชนะเราได้ (รม.12:21)

แท้จริงแล้วความชั่วมุ่งโจมตีความดี ความดีที่พระเจ้าทรงออกแบบให้อยู่ในสิ่งที่ทรงสร้างไว้เพื่อเรา (ปฐก.1:4-31) ซึ่งน่าแปลกใจที่เปาโลสรุปว่าความดีที่ความชั่วมุ่งโจมตีกลับมีชัยชนะเหนือความชั่ว (รม.12:21)

ความชั่วอาจดูเหมือนโด่งดัง แต่ความประเสริฐของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่า และพระองค์ทรงต้องการให้เราใช้ความดีนี้ในนามของพระองค์เพื่อเอาชนะศัตรูของพระองค์ – JAL

ความสว่างมีชัยเหนือความมืดฉันใด ความดีก็มีชัยเหนือความชั่วฉันนั้น

คิดใคร่ครวญ
หากในชีวิตของคุณ คุณต้องเผชิญกับผลกระทบจากการกระทำอันชั่วร้ายของผู้อื่น
ข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้ช่วยคุณได้
1 เปโตร 3:8-17; สุภาษิต 20:22;
1 เธสะโลนิกา 5:15; มัทธิว 5:38-48

อย่าให้ความชั่วชนะเราได้ แต่จงชนะความชั่วด้วยความดี – โรม 12:21

อ่าน: โรม 12:14-21

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สุภาษิต 10-12; 2 โครินธ์ 4

เพียงคุณกวาดสายตาดูหนังสือพิมพ์และข่าวพาดหัว คุณก็รู้ว่าโลกนี้ผิดปกติ ถ้าคุณดูทีวี ฟังวิทยุ คุยกับเพื่อน คุณก็จะพบว่ามีความคิดเห็นมากมายที่กล่าวว่าดาวเคราะห์ชื่อโลกดวงนี้ผิดปกติ ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าไม่ใช่เรื่องยากที่จะชี้ให้เห็นความผิดปกตินั้น

คราวที่ผู้ก่อการร้ายจี้เครื่องบินพาณิชย์ขับชนตึกเพ็นทากอน และตึกแฝดระฟ้าแห่งมหานครนิวยอร์ค ส่วนอีกลำหนึ่งไปตกที่รัฐเพนซิลวาเนีย คนทั้งโลกพากันเรียกการกระทำนั้นว่าความชั่วร้าย อำนาจทำลายล้างของเหตุวินาศกรรมครั้งนั้นทำให้เรารู้สึกกลัวและหมดหวัง และนี่คืองานถนัดของซาตาน มันทำให้เรารู้สึกหมดหนทาง

แต่เราไม่ได้หมดหนทาง คนเราส่วนใหญ่เผชิญกับมารซาตานเพียงในแค่เรื่องเล็กเป็นเรื่องส่วนตัว ที่ไม่ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง เปาโลได้แนะนำวิธีตอบสนองที่เหมาะสมให้กับเรา ท่านบอกให้เราเกลียดชังสิ่งที่ชั่ว (รม.12:9) ไม่ทำชั่วตอบแทนชั่ว (ข้อ 17) และอย่าให้ความชั่วชนะเราได้ (ข้อ 21)

แท้จริงแล้วความชั่วมุ่งโจมตีความดี ความดีที่พระเจ้าทรงออกแบบให้อยู่ในสิ่งที่ทรงสร้างไว้เพื่อเรา (ปฐก.1:4-31) ซึ่งน่าแปลกใจที่เปาโลสรุปว่าความดีที่ความชั่วมุ่งโจมตีกลับมีชัยชนะเหนือความชั่ว (รม.12:21)

ความชั่วอาจดูเหมือนโด่งดัง แต่ความประเสริฐของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่า และพระองค์ทรงต้องการให้เราใช้ความดีนี้ในนามของพระองค์เพื่อเอาชนะศัตรูของพระองค์ – JAL

ความสว่างมีชัยเหนือความมืดฉันใด ความดีก็มีชัยเหนือความชั่วฉันนั้น

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง