โปรดเงียบ!

วันที่ 2-9-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

จงนิ่งเสีย และรู้เถอะว่า เราคือพระเจ้า – สดุดี 46:10

อ่าน: สดุดี 46

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 137-139, 1 โครินธ์ 13

โลกของเราอึกทึกขึ้นทุกวัน แต่มีรายงานข่าวชิ้นหนึ่งบอกว่า นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบ วิธีสร้างความเงียบกริบได้ “นักวิทยาศาสตร์นำเสนอแบบพิมพ์เขียวของ “เสื้อคลุมเก็บเสียง” ที่สามารถทำให้วัตถุต่างๆ ปลอดจากการถูกรบกวนด้วยคลื่นเสียง เทคโนโลยีนี้ได้ถูกกล่าวถึงในวารสารนิวเจอร์นัล ออฟ ฟิสิกซ์ และสามารถนำไปใช้สร้างบ้านเก็บเสียง หอแสดงคอนเสิร์ต หรือเรือรบแบบตรวจจับยาก”

มีรายงานข่าวชิ้นหนึ่งบอกว่า นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบ วิธีสร้างความเงียบกริบได้

เวลาที่เราหาสถานที่สำหรับเฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้า เราอาจนึกอยากจะมี “เสื้อคลุมเก็บเสียง” สักตัว แต่ถึงแม้ว่าเราจะสามารถป้องกันเสียงจากภายนอกไว้ได้หมด แต่เสียงแห่งความวิตกกังวลจากภายในอาจยังคงก้องอยู่ในสมองของเรา พระคัมภีร์บอกเราว่า “จงนิ่งเสีย และรู้เถอะว่า เราคือพระเจ้า” (สดด.46:10) แต่ในทางปฏิบัติแล้ว เราจะสงบจิตสงบใจของเราได้อย่างไร

พระเจ้าทรงเข้าใจปัญหาที่แก้ไม่ตกของเรา และได้ประทาน “เสื้อคลุมเก็บเสียง” ของพระองค์เพื่อช่วยให้ใจของเราสงบ โดยทรงให้เรานำความวิตกกังวลมาแลกกับสันติสุขของพระองค์ “อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆ เลย แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอนกับการขอบพระคุณ แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์” (ฟป.4:6-7)

เมื่อเราวางความกังวลของเราไว้ในพระหัตถ์พระเจ้า เราจะได้พบกับความสงบเงียบที่มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่จะประทานให้ได้ – HDF

พระเจ้าประทานสันติสุขให้แก่ผู้ที่สงบนิ่งต่อพระพักตร์พระองค์

จงนิ่งเสีย และรู้เถอะว่า เราคือพระเจ้า – สดุดี 46:10

อ่าน: สดุดี 46

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 137-139; 1 โครินธ์ 13

โลกของเราอึกทึกขึ้นทุกวัน แต่มีรายงานข่าวชิ้นหนึ่งบอกว่า นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบ วิธีสร้างความเงียบกริบได้ “นักวิทยาศาสตร์นำเสนอแบบพิมพ์เขียวของ “เสื้อคลุมเก็บเสียง” ที่สามารถทำให้วัตถุต่างๆปลอดจากการถูกรบกวนด้วยคลื่นเสียง เทคโนโลยีนี้ได้ถูกกล่าวถึงในวารสารนิวเจอร์นัล ออฟ ฟิสิกซ์ และสามารถนำไปใช้สร้างบ้านเก็บเสียง หอแสดงคอนเสิร์ต าหรือเรือรบแบบตรวจจับยาก”

เวลาที่เราหาสถานที่สำหรับเฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้า เราอาจนึกอยากจะมี “เสื้อคลุมเก็บเสียง” สักตัว แต่ถึงแม้ว่าเราจะสามารถป้องกันเสียงจากภายนอกไว้ได้หมด แต่เสียงแห่งความวิตกกังวลจากภายในอาจยังคงก้องอยู่ในสมองของเรา พระคัมภีร์บอกเราว่า “จงนิ่งเสีย และรู้เถอะว่า เราคือพระเจ้า” (สดด.46:10) แต่ในทางปฏิบัติแล้ว เราจะสงบจิตสงบใจของเราได้อย่างไร

พระเจ้าทรงเข้าใจปัญหาที่แก้ไม่ตกของเรา และได้ประทาน “เสื้อคลุมเก็บเสียง” ของพระองค์เพื่อช่วยให้ใจของเราสงบ โดยทรงให้เรานำความวิตกกังวลมาแลกกับสันติสุขของพระองค์ “อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลย แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอนกับการขอบพระคุณ แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์” (ฟป.4:6-7)

เมื่อเราวางความกังวลของเราไว้ในพระหัตถ์พระเจ้า เราจะได้พบกับความสงบเงียบที่มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่จะประทานให้ได้ – HDF

พระเจ้าประทานสันติสุขให้แก่ผู้ที่สงบนิ่งต่อพระพักตร์พระองค์

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง