โบท็อกซ์ฝ่ายวิญญาณ

วันที่ 4-9-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

สวมสภาพใหม่ซึ่งทรงสร้างขึ้นใหม่ตามแบบอย่างขอพระเจ้า ในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริง – เอเฟซัส 4:24

อ่าน: เอเฟซัส 4:17-24

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 143-145, 1 โครินธ์ 14:21-40

คุณฉีดสารโบท็อกซ์หรือเปล่า? มีหลายคนทำเช่นนั้น บางคนใช้โบท็อกซ์ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ แต่หลายคนฉีดสารนี้เข้าไปเพื่อให้ตนเองดูอ่อนวัยอีกครั้ง

รูปร่างหน้าตาเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับผู้ใช้สารโบท็อกซ์ มากเสียจนพวกเขายอมที่จะฉีดสารโบทูลินั่มท็อกซิน ชนิดเอ นี้เข้าไปเพื่อให้ริ้วรอยเลือนหายไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง และเมื่อเวลาผ่านไป พวกเขาต้องฉีดสารนี้เข้าไปอีก

โบท็อกซ์มีราคาสูงและมีผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ด้วย แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้คนลังเลที่จะลองเพื่อให้ตนเองดูดีขึ้น

กำลังมองหาวิธีทำให้ตัวเองดูดีอยู่ใช่ไหม?

การดูดีไม่ใช่สิ่งเลวร้าย แต่สิ่งที่ควรคำนึงถึงมากกว่าคือ รูปลักษณ์ภายในของเราเป็นอย่างไร เรายอมแค่ไหนที่จะแลกเพื่อให้ตนเองมีลักษณะนิสัยที่งดงาม

เราเต็มใจหรือไม่ที่จะใช้ “โบท็อกซ์ฝ่ายวิญญาณ” โดยการรับเอาสิ่งเหล่านี้เข้าไปในชีวิตของเราคือ ความถ่อมใจและใจอ่อนสุภาพอดทนนาน ความอดกลั้นต่อกันและกันด้วยความรัก และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในพระวิญญาณ เพี่อให้ชีวิตของเราสวยงาม? (อฟ.4:2-3) เราเต็มใจที่จะยังคงกลับมาหาพระเจ้าเสมอ เพื่อขอให้พระองค์ช่วยปรับปรุงลักษณะฝ่ายวิญญาณที่จำเป็นต่อเราหรือไม่?

คุณกำลังหาวิธีให้ตนเองดูดีอยู่หรือ? เปิดหาข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับการสร้างลักษณะนิสัยที่ดี แล้วใส่นิสัยที่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าจากพระธรรมเหล่านั้นเข้าไปในชีวิตของคุณผ่านทางการอธิษฐานและฤทธิ์อำนาจแห่งพระวิญญาณ ผลข้างเคียงล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดี – JDB

ลักษณะนิสัยที่พระเจ้าพอพระทัย นับเป็นการเสริมความงามที่ดีที่สุดในโลก

สวมสภาพใหม่ซึ่งทรงสร้างขึ้นใหม่ตามแบบอย่างขอพระเจ้า ในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริง – เอเฟซัส 4:24

อ่าน: เอเฟซัส 4:17-24

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 143-145; 1 โครินธ์ 14:21-40

คุณฉีดสารโบท็อกซ์หรือเปล่า? มีหลายคนทำเช่นนั้น บางคนใช้โบท็อกซ์ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ แต่หลายคนฉีดสารนี้เข้าไปเพื่อให้ตนเองดูอ่อนวัยอีกครั้ง

รูปร่างหน้าตาเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับผู้ใช้สารโบท็อกซ์ มากเสียจนพวกเขายอมที่จะฉีดสารโบทูลินั่มท็อกซิน ชนิดเอ นี้เข้าไปเพื่อให้ริ้วรอยเลือนหายไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง และเมื่อเวลาผ่านไป พวกเขาต้องฉีดสารนี้เข้าไปอีก

โบท็อกซ์มีราคาสูงและมีผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ด้วย แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้คนลังเลที่จะลองเพื่อให้ตนเองดูดีขึ้น

การดูดีไม่ใช่สิ่งเลวร้าย แต่สิ่งที่ควรคำนึงถึงมากกว่าคือ รูปลักษณ์ภายในของเราเป็นอย่างไร เรายอมแค่ไหนที่จะแลกเพื่อให้ตนเองมีลักษณะนิสัยที่งดงาม

เราเต็มใจหรือไม่ที่จะใช้ “โบท็อกซ์ฝ่ายวิญญาณ” โดยการรับเอาสิ่งเหล่านี้เข้าไปในชีวิตของเราคือ ความถ่อมใจและใจอ่อนสุภาพอดทนนาน ความอดกลั้นต่อกันและกันด้วยความรัก และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในพระวิญญาณ เพี่อให้ชีวิตของเราสวยงาม? (อฟ.4:2-3) เราเต็มใจที่จะยังคงกลับมาหาพระเจ้าเสมอ เพื่อขอให้พระองค์ช่วยปรับปรุงลักษณะฝ่ายวิญญาณที่จำเป็นต่อเราหรือไม่?

คุณกำลังหาวิธีให้ตนเองดูดีอยู่หรือ? เปิดหาข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับการสร้างลักษณะนิสัยที่ดี แล้วใส่นิสัยที่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าจากพระธรรมเหล่านั้นเข้าไปในชีวิตของคุณผ่านทางการอธิษฐานและฤทธิ์อำนาจแห่งพระวิญญาณ ผลข้างเคียงล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดี – JDB

ลักษณะนิสัยที่พระเจ้าพอพระทัย นับเป็นการเสริมความงามที่ดีที่สุดในโลก

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง