เห็นพระหัตถ์พระเจ้า

วันที่ 6-9-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

ท่านมายังเยรูซาเล็ม เพราะว่าพระหัตถ์ประเสริฐของพระเจ้าของท่านอยู่กับท่าน – เอสรา 7:9

อ่าน: เอสรา 7:1-10,27-28

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 148-150, 1 โครินธ์ 15:29-58

ในวันครบรอบวันเกิดปีที่ 101 ของแจ็ค บอร์เดน เขาตื่นตี 5 รับประทานอาหารเช้าอย่างกระฉับกระเฉง แล้วไปถึงสำนักงานกฎหมายของเขาตอน 6 โมงครึ่ง พร้อมทำงาน เมื่อมีคนถามถึงเคล็ดลับในการมีอายุยืน ทนายความผู้ยังไม่ปลดเกษียณยิ้มและตอบติดตลกว่า “อย่าตาย”

แต่คำตอบไม่ได้มีแค่นั้น บอร์เดนรับบัพติสมาเมื่ออายุ 11 ปีในแม่น้ำเคลียร์ฟอร์กซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำทรินิตี้ ได้บอกกับ นักข่าวเดวิด แคสสตีเฟนส์ จากหนังสือพิมพ์ ฟอร์ท เวิร์ธ สตาร์เทเลแกรม ว่า “ผมเชื่อมั่นว่าพระหัตถ์ของ พระเจ้าอยู่เหนือทุกสิ่งที่เกิดขึ้น พระองค์ทรงให้ผมมีชีวิตยืนยาว เพื่อเหตุผลบางประการ ผมพยายามทำสิ่งที่ผมคิดว่าพระองค์ต้องการให้ทำ”

ผมเชื่อมั่นว่าพระหัตถ์ของ พระเจ้าอยู่เหนือทุกสิ่งที่เกิดขึ้น พระองค์ทรงให้ผมมีชีวิตยืนยาว เพื่อเหตุผลบางประการ

ปุโรหิตเอสรามีประสบการณ์ในเรื่อง “พระหัตถ์ประเสริฐของพระเจ้าของท่านอยู่กับท่าน” เมื่อท่านพาผู้นำขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณ ให้แก่อดีตเชลยที่กำลังสร้างพระวิหารและเมืองขึ้นใหม่ (อสร.7:9-10) เอสรามีพละกำลังและความกล้า ด้วยรู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่กับพวกเขาในทุกๆ ก้าวของการเดินทาง “ข้าพเจ้าก็มีใจกล้าขึ้น เพราะพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าอยู่กับข้าพเจ้า และข้าพเจ้าได้รวบรวมบุคคลชั้นผู้นำจากอิสราเอลขึ้นไปกับข้าพเจ้า” (อสร.7:28)

เมื่อเราเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าในชีวิตของเรา เราจะรู้สึก “ขอบพระคุณ” อย่างสุดซึ้ง และมีความปรารถนามากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ที่จะทำสิ่งที่พระองค์ปรารถนาให้เรากระทำ – DCM

ถ้าคุณรู้ว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่เหนือทุกสิ่ง
คุณจะสามารถมอบทุกอย่างไว้ในพระหัตถ์พระองค์

ท่านมายังเยรูซาเล็ม เพราะว่าพระหัตถ์ประเสริฐของพระเจ้าของท่านอยู่กับท่าน- เอสรา 7:9

อ่าน: เอสรา 7:1-10,27-28

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 148-150; 1 โครินธ์ 15:29-58

ในวันครบรอบวันเกิดปีที่ 101 ของแจ็ค บอร์เดน เขาตื่นตี 5 รับประทานอาหารเช้าอย่างกระฉับกระเฉง แล้วไปถึงสำนักงานกฎหมายของเขาตอน 6 โมงครึ่ง พร้อมทำงาน เมื่อมีคนถามถึงเคล็ดลับในการมีอายุยืน ทนายความผู้ยังไม่ปลดเกษียณยิ้มและตอบติดตลกว่า “อย่าตาย”

แต่คำตอบไม่ได้มีแค่นั้น บอร์เดนรับบัพติสมาเมื่ออายุ 11 ปีในแม่น้ำเคลียร์ฟอร์กซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำทรินิตี้ ได้บอกกับ นักข่าวเดวิด แคสสตีเฟนส์ จากหนังสือพิมพ์ ฟอร์ท เวิร์ธ สตาร์เทเลแกรม ว่า “ผมเชื่อมั่นว่าพระหัตถ์ของ พระเจ้าอยู่เหนือทุกสิ่งที่เกิดขึ้น พระองค์ทรงให้ผมมีชีวิตยืนยาว เพื่อเหตุผลบางประการ ผมพยายามทำสิ่งที่ผมคิดว่าพระองค์ต้องการให้ทำ”

ปุโรหิตเอสรามีประสบการณ์ในเรื่อง “พระหัตถ์ประเสริฐของพระเจ้าของท่านอยู่กับท่าน” เมื่อท่านพาผู้นำขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณ ให้แก่อดีตเชลยที่กำลังสร้างพระวิหารและเมืองขึ้นใหม่ (อสร.7:9-10) เอสรามีพละกำลังและความกล้า ด้วยรู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่กับพวกเขาในทุกๆ ก้าวของการเดินทาง “ข้าพเจ้าก็มีใจกล้าขึ้น เพราะพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าอยู่กับข้าพเจ้า และข้าพเจ้าได้รวบรวมบุคคลชั้นผู้นำจากอิสราเอลขึ้นไปกับข้าพเจ้า” (ข้อ 28)

เมื่อเราเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าในชีวิตของเรา เราจะรู้สึก “ขอบพระคุณ” อย่างสุดซึ้ง และมีความปรารถนามากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ที่จะทำสิ่งที่พระองค์ปรารถนาให้เรากระทำ – DCM

ถ้าคุณรู้ว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่เหนือทุกสิ่ง คุณจะสามารถมอบทุกอย่างไว้ในพระหัตถ์พระองค์

Tags:

One Response

  1. ชื่นใจ เมื่อรู้ว่าอยู่ในการดูแล แม้ในที่ๆห่างไกล บ้านเกิดเมืองนอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง