เป้าหมายที่แตกต่าง

วันที่ 17-9-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

แต่พระเจ้าได้ทรงเลือกคนโลกถือว่าโง่เขลา เพื่อทำให้คนมีปัญญาอับอาย – 1 โครินธ์ 1:27

อ่าน: 1 โครินธ์ 1:18-31

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สุภาษิต 27-29, 2 โครินธ์ 10

ในฤดูกาลแข่งขันปี 1945 นักกอล์ฟมืออาชีพ ไบรอน เนลสัน แสดงฝีมือได้อย่างสุดยอด จากการแข่งขัน 30 ครั้ง ไม่น่าเชื่อว่าเขาได้รับชัยชนะถึง 18 ครั้ง โดยชนะติดต่อกันถึง 11 ครั้ง เขาสามารถที่จะยึดอาชีพนี้ต่อและอาจจะได้เป็นที่หนึ่งในประวัติศาสตร์ แต่นั่นไม่ใช่เป้าหมายของเขา เป้าหมายของเขาคือการเล่นกอล์ฟ เพื่อให้ได้เงินมากพอที่จะซื้อฟาร์มปศุสัตว์และใช้ชีวิตในแบบที่เขารักอย่างแท้จริง ดังนั้น แทนที่จะที่ยึดอาชีพนี้ต่อไปในขณะที่ยังรุ่งเรืองอยู่ เนลสันกลับเลิกอาชีพเล่นกอล์ฟเมื่ออายุ 34 ปี เพื่อไปดูแลฟาร์มปศุสัตว์ เขามีเป้าหมายที่แตกต่าง

หลายคนอาจบอกว่านั่นเป็นความคิดโง่ๆ พวกเขาไม่เข้าใจคนที่แสวงหาความอิ่มเอมและความพอใจเที่ยงแท้ มากกว่าการเสาะหาทรัพย์สินหรือชื่อเสียง โดยเฉพาะเมื่อเราตัดสินใจจะดำเนินชีวิตเพื่อพระคริสต์ แต่ในท่ามกลางความเข้าใจของโลกที่โง่เขลานี้ อาจเป็นโอกาสดีที่สุด ที่เราจะแสดงออกถึงเป้าหมายของพระเจ้า ซึ่งแตกต่างจากเป้าหมายของโลกนี้ เปาโลเขียนไว้ว่า “แต่พระเจ้าได้ทรงเลือกคนที่โลกถือว่าโง่เขลา เพื่อทำให้คนมีปัญญาอับอาย และได้ทรงเลือกคนที่โลกถือว่าอ่อนแอ เพื่อทำให้คนที่แข็งแรงอับอาย” (1 คร.1:27)

การตั้งใจแน่วแน่ที่จะดำเนินชีวิตสอดคล้องกับคำสอนของพระเจ้าอาจทำให้เราดูเหมือนเป็นคนโง่ในสายตาของคนทั่วไป แต่นั่นเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้า – BC

ค่านิยมหลักจะไร้ความหมาย เว้นเสียแต่ว่าสะท้อนค่านิยมของพระเจ้า

แต่พระเจ้าได้ทรงเลือกคนโลกถือว่าโง่เขลา เพื่อทำให้คนมีปัญญาอับอาย – 1 โครินธ์ 1:27

อ่าน: 1 โครินธ์ 1:18-31

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สุภาษิต 27-29; 2 โครินธ์ 10

ในฤดูกาลแข่งขันปี 1945 นักกอล์ฟมืออาชีพ ไบรอน เนลสัน แสดงฝีมือได้อย่างสุดยอด จากการแข่งขัน 30 ครั้ง ไม่น่าเชื่อว่าเขาได้รับชัยชนะถึง 18 ครั้ง โดยชนะติดต่อกันถึง 11 ครั้ง เขาสามารถที่จะยึดอาชีพนี้ต่อและอาจจะได้เป็นที่หนึ่งในประวัติศาสตร์ แต่นั่นไม่ใช่เป้าหมายของเขา เป้าหมายของเขาคือการเล่นกอล์ฟ เพื่อให้ได้เงินมากพอที่จะซื้อฟาร์มปศุสัตว์และใช้ชีวิตในแบบที่เขารักอย่างแท้จริง ดังนั้น แทนที่จะที่ยึดอาชีพนี้ต่อไปในขณะที่ยังรุ่งเรืองอยู่ เนลสันกลับเลิกอาชีพเล่นกอล์ฟเมื่ออายุ 34 ปี เพื่อไปดูแลฟาร์มปศุสัตว์ เขามีเป้าหมายที่แตกต่าง

หลายคนอาจบอกว่านั่นเป็นความคิดโง่ๆ พวกเขาไม่เข้าใจคนที่แสวงหาความอิ่มเอมและความพอใจเที่ยงแท้ มากกว่าการเสาะหาทรัพย์สินหรือชื่อเสียง โดยเฉพาะเมื่อเราตัดสินใจจะดำเนินชีวิตเพื่อพระคริสต์ แต่ในท่ามกลางความเข้าใจของโลกที่โง่เขลานี้ อาจเป็นโอกาสดีที่สุด ที่เราจะแสดงออกถึงเป้าหมายของพระเจ้า ซึ่งแตกต่างจากเป้าหมายของโลกนี้ เปาโลเขียนไว้ว่า “แต่พระเจ้าได้ทรงเลือกคนที่โลกถือว่าโง่เขลา เพื่อทำให้คนมีปัญญาอับอาย และได้ทรงเลือกคนที่โลกถือว่าอ่อนแอ เพื่อทำให้คนที่แข็งแรงอับอาย” (1 คร.1:27)

การตั้งใจแน่วแน่ที่จะดำเนินชีวิตสอดคล้องกับคำสอนของพระเจ้าอาจทำให้เราดูเหมือนเป็นคนโง่ในสายตาของคนทั่วไป แต่นั่นเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้า – BC

ค่านิยมหลักจะไร้ความหมาย เว้นเสียแต่ว่าสะท้อนค่านิยมของพระเจ้า

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.