เชื่อฟังการทรงเรียก

วันที่ 24-9-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

เขาก็ละแหตามพระองค์ไปทันที – มาระโก 1:18

อ่าน: มาระโก 1:16-20

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : บทเพลงซาโลมอน 4-5, กาลาเทีย 3

ผมเคยอ่านเรื่องของกัปตันเรย์ เบเกอร์ ที่ร่วมในปฏิบัติการทางอากาศในสงครามเวียดนาม กองทัพอากาศได้ฝึกให้เขาและเพื่อนนักบินคนอื่นๆ ต้องวิ่งออกจากที่พักเพื่อไปยังเครื่องบินเมื่อได้ยินเสียงกริ่ง หลายครั้งขณะที่กำลังกินอาหารเย็น เขาต้องทิ้งช้อนส้อมแล้วพุ่งออกไปขับเครื่องบินทิ้งระเบิดประจำตัว เขาได้รับการฝึกให้ตอบสนองต่อเสียงสัญญาณด้วยความเชื่อฟังอย่างฉับพลัน เขาถูกฝึกมาดีเสียจนวันหนึ่งในระหว่างที่ลาพักงาน เขาวิ่งออกมาจากร้านอาหารเมื่อได้ยินเสียงกริ่ง

เมื่อพระเยซูทรงเรียกสาวกคนแรกๆ พวกเขาตอบสนองต่อพระองค์ในทันที การทรงเรียกชาวประมงเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน แต่ “เขาก็ละแหตามพระองค์ไปทันที” (มก.1:18) มาระโก ผู้เขียนพระธรรมเล่มนี้อาจต้องการที่จะเน้นให้ผู้อ่านเห็นถึงสิทธิอำนาจของพระเยซู เมื่อพระองค์ทรงเรียกชายเหล่านั้นเชื่อฟังในทันที เพราะการช่วยให้คนมาถึงแผ่นดินของพระเจ้าเป็นการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่กว่าการจับปลา

เมื่อพระเยซูทรงเรียกให้เราติดตามพระองค์ พระองค์ไม่อยากให้เราชักช้า เมื่อพระองค์ทรงเรียกเราให้เล่าข่าวประเสริฐให้คนอื่นได้รู้ พระองค์ทรงคาดหวังการเชื่อฟังอย่างฉับพลัน จงเล่าเรื่องความรอดให้ใครสักคนฟังเดี๋ยวนี้! – MW

รับสมัครคนส่งข่าวดี

เขาก็ละแหตามพระองค์ไปทันที – มาระโก 1:18

อ่าน: มาระโก 1:16-20

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : บทเพลงซาโลมอน 4-5; กาลาเทีย 3

ผมเคยอ่านเรื่องของกัปตันเรย์ เบเกอร์ ที่ร่วมในปฏิบัติการทางอากาศในสงครามเวียดนาม กองทัพอากาศได้ฝึกให้เขาและเพื่อนนักบินคนอื่นๆ ต้องวิ่งออกจากที่พักเพื่อไปยังเครื่องบินเมื่อได้ยินเสียงกริ่ง หลายครั้งขณะที่กำลังกินอาหารเย็น เขาต้องทิ้งช้อนส้อมแล้วพุ่งออกไปขับเครื่องบินทิ้งระเบิดประจำตัว เขาได้รับการฝึกให้ตอบสนองต่อเสียงสัญญาณด้วยความเชื่อฟังอย่างฉับพลัน เขาถูกฝึกมาดีเสียจนวันหนึ่งในระหว่างที่ลาพักงาน เขาวิ่งออกมาจากร้านอาหารเมื่อได้ยินเสียงกริ่ง

เมื่อพระเยซูทรงเรียกสาวกคนแรกๆ พวกเขาตอบสนองต่อพระองค์ในทันที การทรงเรียกชาวประมงเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน แต่ “เขาก็ละแหตามพระองค์ไปทันที” (มก.1:18) มาระโก ผู้เขียนพระธรรมเล่มนี้อาจต้องการที่จะเน้นให้ผู้อ่านเห็นถึงสิทธิอำนาจของพระเยซู เมื่อพระองค์ทรงเรียกชายเหล่านั้นเชื่อฟังในทันที เพราะการช่วยให้คนมาถึงแผ่นดินของพระเจ้าเป็นการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่กว่าการจับปลา

เมื่อพระเยซูทรงเรียกให้เราติดตามพระองค์ พระองค์ไม่อยากให้เราชักช้า เมื่อพระองค์ทรงเรียกเราให้เล่าข่าวประเสริฐให้คนอื่นได้รู้ พระองค์ทรงคาดหวังการเชื่อฟังอย่างฉับพลัน จงเล่าเรื่องความรอดให้ใครสักคนฟังเดี๋ยวนี้! – MW

รับสมัครคนส่งข่าวดี

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง