อยู่ด้วยเสมอ

วันที่ 5-9-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ทั้งเวลาเช้า เวลาเย็น และ เวลาเที่ยง ข้าพเจ้าร้องทุกข์และคร่ำครวญ และพระองค์จะทรงฟังเสียงของข้าพเจ้า – สดุดี 55:17

อ่าน: สดุดี 55:16-23

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 146-147, 1 โครินธ์ 15:1-28

เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายการวิทยุของพันธกิจอาร์บีซีกำลังเตรียมตัวกระจายเสียงรายการผ่านสัญญาณดาวเทียม พวกเขาเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้ว รวมทั้งการเชื่อมต่อสัญญาณดาวเทียมด้วย แต่เมื่อกำลังจะถ่ายโอนข้อมูลเพื่อออกอากาศนั้นเอง สัญญาณเชื่อมต่อดาวเทียมเกิดขาดหายไป เจ้าหน้าที่รู้สึกแปลกใจและพยายามทุกวิถีทางที่จะเชื่อมต่อสัญญาณอีกครั้ง แต่ก็ไม่สำเร็จ จนกระทั่งพวกเขาได้ทราบข่าวว่า ไม่มีดาวเทียมดวงนั้นแล้ว คือ จู่ๆ ดาวเทียมก็ตกลงมาจากฟ้าอย่างที่ไม่มีใครคาดคิด มันไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้ว

จู่ๆ ดาวเทียมก็ตกลงมาจากฟ้าอย่างที่ไม่มีใครคาดคิด มันไม่ได้อยู่ตรงนั้นอีกแล้ว

ผมคิดว่าบางทีเวลาที่เราอธิษฐาน เราอาจคิดว่าพระเจ้าทรงเป็นอย่างดาวเทียมดวงนั้น คือพระองค์ไม่ได้อยู่กับเราแล้ว แต่พระคัมภีร์บอกให้เราอุ่นใจและมั่นใจว่าพระเจ้าไม่ได้ทรง “ตกจากฟ้า” พระองค์ทรงอยู่กับเราเสมอ ทรงได้ยิน และทรงห่วงใย

ในยามที่ท้อถอยหมดหวัง ดาวิดบันทึกไว้ว่า “ทั้งเวลาเช้า เวลาเย็น และเวลาเที่ยง ข้าพเจ้าร้องทุกข์และคร่ำครวญ และพระองค์จะทรงฟังเสียงของข้าพเจ้า” (สดด.55:17) เมื่อใดก็ตามที่เราเรียกหาพระเจ้า พระองค์ทรงได้ยินเสียงของลูกของพระองค์ ถ้าเช่นนั้นเราก็ควรมีกำลังใจ ดาวิดตอบสนองต่อการมีพระเจ้าที่ทรงได้ยินคำอธิษฐานของเขาอย่างไร? “จงมอบภาระของท่านไว้กับพระเจ้า และพระองค์จะทรงค้ำจุนท่าน” (สดด.55:22) แม้ว่าพระเจ้าจะไม่ได้ทรงตอบเราในแบบหรือเวลาที่เราต้องการ แต่เราก็รู้ว่า “ทั้งเวลาเช้า เวลาเย็น และเวลาเที่ยง” พระองค์ทรงอยู่ด้วยเสมอ – BC

พระเจ้าทรงได้ยินคำอธิษฐานของลูกของพระองค์เสมอ

ทั้งเวลาเช้า เวลาเย็น และ เวลาเที่ยง ข้าพเจ้าร้องทุกข์และคร่ำครวญ และพระองค์จะทรงฟังเสียงของข้าพเจ้า – สดุดี 55:17

อ่าน: สดุดี 55:16-23

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 146-147; 1 โครินธ์ 15:1-28

เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายการวิทยุของพันธกิจอาร์บีซีกำลังเตรียมตัวกระจายเสียงรายการผ่านสัญญาณดาวเทียม พวกเขาเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้ว รวมทั้งการเชื่อมต่อสัญญาณดาวเทียมด้วย แต่เมื่อกำลังจะถ่ายโอนข้อมูลเพื่อออกอากาศนั้นเอง สัญญาณเชื่อมต่อดาวเทียมเกิดขาดหายไป เจ้าหน้าที่รู้สึกแปลกใจและพยายามทุกวิถีทางที่จะเชื่อมต่อสัญญาณอีกครั้ง แต่ก็ไม่สำเร็จ จนกระทั่งพวกเขาได้ทราบข่าวว่า ไม่มีดาวเทียมดวงนั้นแล้ว คือ จู่ๆ ดาวเทียมก็ตกลงมาจากฟ้าอย่างที่ไม่มีใครคาดคิด มันไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้ว

ผมคิดว่าบางทีเวลาที่เราอธิษฐาน เราอาจคิดว่าพระเจ้าทรงเป็นอย่างดาวเทียมดวงนั้น คือพระองค์ไม่ได้อยู่กับเราแล้ว แต่พระคัมภีร์บอกให้เราอุ่นใจและมั่นใจว่าพระเจ้าไม่ได้ทรง “ตกจากฟ้า” พระองค์ทรงอยู่กับเราเสมอ ทรงได้ยิน และทรงห่วงใย

ในยามที่ท้อถอยหมดหวัง ดาวิดบันทึกไว้ว่า “ทั้งเวลาเช้า เวลาเย็น และเวลาเที่ยง ข้าพเจ้าร้องทุกข์และคร่ำครวญ และพระองค์จะทรงฟังเสียงของข้าพเจ้า” (สดด.55:17) เมื่อใดก็ตามที่เราเรียกหาพระเจ้า พระองค์ทรงได้ยินเสียงของลูกของพระองค์ ถ้าเช่นนั้นเราก็ควรมีกำลังใจ ดาวิดตอบสนองต่อการมีพระเจ้าที่ทรงได้ยินคำอธิษฐานของเขาอย่างไร? “จงมอบภาระของท่านไว้กับพระเจ้า และพระองค์จะทรงค้ำจุนท่าน” (ข้อ 22) แม้ว่าพระเจ้าจะไม่ได้ทรงตอบเราในแบบหรือเวลาที่เราต้องการ แต่เราก็รู้ว่า “ทั้งเวลาเช้า เวลาเย็น และเวลาเที่ยง” พระองค์ทรงอยู่ด้วยเสมอ – BC

พระเจ้าทรงได้ยินคำอธิษฐานของลูกของพระองค์เสมอ

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง