มองย้อนหลัง

วันที่ 25-9-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

คนเหล่านั้นได้ตายไปขณะที่มีความเชื่อเต็มที่ และไม่ได้รับสิ่งที่ได้ทรงสัญญาไว้ แต่เขาก็ได้เห็นและได้เตรียมรับไว้ตั้งแต่ไกล – ฮีบรู 11:13

อ่าน: ฮีบรู 11:13-16,23-27

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : บทเพลงซาโลมอน 6-8, กาลาเทีย 4

ฉันกับสามีนั่งรถไฟจากแกรนด์แรพพิดส์ ไปชิคาโกเมื่อฤดูร้อนที่แล้ว เรานั่งหันหน้าไปทางปลายขบวน ทำให้มองเห็นได้แต่ทิวทัศน์ ที่เราผ่านมาแล้ว ไม่ใช่ทิวทัศน์ที่เรากำลังมุ่งหน้าไป ภาพตึก ทะเลสาบ และต้นไม้ปรากฏขึ้น เมื่อเราผ่านมันไปแล้ว ฉันไม่ชอบเลย ฉันอยากมองไปข้างหน้ามากกว่า

บางครั้งในชีวิตเราก็รู้สึกอย่างนั้นด้วย คืออยากจะเห็นอนาคต อยากรู้ว่าเหตุการณ์บางอย่างจะเป็นไปอย่างไร พระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานอย่างไร แต่สิ่งที่เราจะรู้ได้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเท่านั้น นอกจากนั้นต้องอาศัยความเชื่อ

ฮีบรู 11 ซึ่งเป็น “ข้อพระธรรมเกี่ยวกับความเชื่อ” ได้บอกกับเราถึงความจริงสองประการที่บางคนในสมัยพระคัมภีร์เดิมสามารถมองเห็น ได้ด้วยความเชื่อ มีการบันทึกถึงโนอาห์ อับราฮัม และซาราห์ ผู้ที่ตายไปขณะที่มีความเชื่อ “ได้เห็น (พระสัญญา) ตั้งแต่ไกล” เขาเหล่านั้น “ได้เตรียมรับไว้” และปรารถนาที่จะอยู่ใน “เมืองที่ประเสริฐกว่านั้น คือเมืองสวรรค์” (ข้อ 13,16) นอกจากพระสัญญาเรื่องเมืองสวรรค์แล้ว ในข้อ 27 ยังได้บอกกับเราด้วยว่า โดยความเชื่อทำให้โมเสสได้เห็น “พระองค์ผู้ไม่ทรงปรากฏแก่ตา” คือพระคริสต์อีกด้วย

ในขณะที่เราไม่รู้ผลสรุปของความยากลำบากที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ แต่ผู้ที่เชื่อในพระเยซูสามารถมองไปข้างหน้าและเห็นด้วยความเชื่อว่า เราจะมีบ้านอยู่ที่เมืองสวรรค์ ที่ที่เราจะอยู่กับพระเยซูตลอดไป – AMC

พระสัญญาเรื่องสวรรค์ คือความหวังนิรันดร์ของเรา

คนเหล่านั้นได้ตายไปขณะที่มีความเชื่อเต็มที่ และไม่ได้รับสิ่งที่ได้ทรงสัญญาไว้ แต่เขาก็ได้เห็นและได้เตรียมรับไว้ตั้งแต่ไกล – ฮีบรู 11:13

อ่าน: ฮีบรู 11:13-16,23-27

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : บทเพลงซาโลมอน 6-8; กาลาเทีย 4

ฉันกับสามีนั่งรถไฟจากแกรนด์แรพพิดส์ ไปชิคาโกเมื่อฤดูร้อนที่แล้ว เรานั่งหันหน้าไปทางปลายขบวน ทำให้มองเห็นได้แต่ทิวทัศน์ ที่เราผ่านมาแล้ว ไม่ใช่ทิวทัศน์ที่เรากำลังมุ่งหน้าไป ภาพตึก ทะเลสาบ และต้นไม้ปรากฏขึ้น เมื่อเราผ่านมันไปแล้ว ฉันไม่ชอบเลย ฉันอยากมองไปข้างหน้ามากกว่า

บางครั้งในชีวิตเราก็รู้สึกอย่างนั้นด้วย คืออยากจะเห็นอนาคต อยากรู้ว่าเหตุการณ์บางอย่างจะเป็นไปอย่างไร พระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานอย่างไร แต่สิ่งที่เราจะรู้ได้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเท่านั้น นอกจากนั้นต้องอาศัยความเชื่อ

ฮีบรู 11 ซึ่งเป็น “ข้อพระธรรมเกี่ยวกับความเชื่อ” ได้บอกกับเราถึงความจริงสองประการที่บางคนในสมัยพระคัมภีร์เดิมสามารถมองเห็น ได้ด้วยความเชื่อ มีการบันทึกถึงโนอาห์ อับราฮัม และซาราห์ ผู้ที่ตายไปขณะที่มีความเชื่อ “ได้เห็น (พระสัญญา) ตั้งแต่ไกล” เขาเหล่านั้น “ได้เตรียมรับไว้” และปรารถนาที่จะอยู่ใน “เมืองที่ประเสริฐกว่านั้น คือเมืองสวรรค์” (ข้อ 13,16) นอกจากพระสัญญาเรื่องเมืองสวรรค์แล้ว ในข้อ 27 ยังได้บอกกับเราด้วยว่า โดยความเชื่อทำให้โมเสสได้เห็น “พระองค์ผู้ไม่ทรงปรากฏแก่ตา” คือพระคริสต์อีกด้วย

ในขณะที่เราไม่รู้ผลสรุปของความยากลำบากที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ แต่ผู้ที่เชื่อในพระเยซูสามารถมองไปข้างหน้าและเห็นด้วยความเชื่อว่า เราจะมีบ้านอยู่ที่เมืองสวรรค์ ที่ที่เราจะอยู่กับพระเยซูตลอดไป – AMC

พระสัญญาเรื่องสวรรค์ คือความหวังนิรันดร์ของเรา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.