นกกระจอก

วันที่ 14-9-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ถ้าพระบิดาของท่านไม่ทรงเห็นชอบ นกนั้นแม้สักตัวเดียวจะตกลงถึงดินก็ไม่ได้ – มัทธิว 10:29

อ่าน: มัทธิว 10:27-33

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สุภาษิต 19-21, 2 โครินธ์ 7

วันหนึ่งหลังจากอาหารเย็น มีนกกระจอกสีน้ำตาลตัวเล็กๆ บินเข้ามาทางประตูหน้าบ้านของเรา การไล่จับจึงเกิดขึ้น ทุกครั้งที่สามีของฉันเข้าไปใกล้มัน เจ้าผู้บุกรุกตัวจ้อยก็จะบินหนีหาทางออกอย่างหัวซุกหัวซุน กว่าที่เราจะสามารถต้อนเจ้านกออกไปจากบ้านได้อย่างปลอดภัย เจ้านกก็บินไปมาทั่วบ้านอย่างตื่นตระหนก เรามองเห็นหน้าอกของมันกระเพื่อมขึ้นลงตามจังหวะหัวใจที่เต้นรัว

บางครั้งเราก็เป็นเหมือนนกตัวนั้นที่ตื่นตระหนก ฟุ้งซ่านและหวาดกลัวสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น

บางครั้งเราก็เป็นเหมือนนกตัวนั้นที่ตื่นตระหนก ฟุ้งซ่านและหวาดกลัวสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น ฉันรู้สึกอุ่นใจเมื่อคิดได้ว่า “นกนั้นแม้สักตัวเดียวจะตกลงถึงดินก็ไม่ได้” โดยที่พระเจ้าไม่ทรงทราบ (มธ.10:29) พระองค์ทรงเห็นและทรงทราบทุกอย่างในโลกนี้ “พระเนตรของพระเจ้าอยู่ในทุกแห่งหน” (สภษ.15:3) และไม่มีสิ่งใดที่จะหลบซ่อนพ้นจากความสนพระทัยของพระองค์ได้ รวมทั้งคุณและฉัน พระเจ้าทรงเข้าใจ และเห็นคุณค่าของสิ่งที่เล็กน้อยที่สุดในตัวเรา พระเยซูตรัสว่า “ถึงผมของท่านทั้งหลายก็ทรงนับไว้แล้วทุกเส้น” (มธ.10:30)

ช่างน่าอัศจรรย์ใจที่พระเจ้าทรงจดจำสิ่งเล็กน้อยเกี่ยวกับตัวเรา และทรงทราบกระทั่งความเป็นไปของนก เพราะพระองค์ทรงทราบรายละเอียดเล็กๆ เหล่านี้ เราจึงสามารถเชื่อวางใจว่าพระองค์ทรงเห็นและสนพระทัยในปัญหาใหญ่ที่รบกวนเรา เมื่อเราร้องขอให้พระองค์ช่วย การตอบสนองของพระองค์จะมาจากความรู้อันสมบูรณ์ที่พระองค์ทรงมีเกี่ยวกับเราและสถานการณ์ของเรา ให้เราวางความวิตกกังวลของเราไว้กับพระองค์ – JBS

พระองค์ทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่ ข้าจึงรู้ทรงเลี้ยงข้าด้วย

ถ้าพระบิดาของท่านไม่ทรงเห็นชอบ นกนั้นแม้สักตัวเดียวจะตกลงถึงดินก็ไม่ได้ – มัทธิว 10:29

อ่าน: มัทธิว 10:27-33

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สุภาษิต 19-21; 2 โครินธ์ 7

วันหนึ่งหลังจากอาหารเย็น มีนกกระจอกสีน้ำตาลตัวเล็กๆ บินเข้ามาทางประตูหน้าบ้านของเรา การไล่จับจึงเกิดขึ้น ทุกครั้งที่สามีของฉันเข้าไปใกล้มัน เจ้าผู้บุกรุกตัวจ้อยก็จะบินหนีหาทางออกอย่างหัวซุกหัวซุน กว่าที่เราจะสามารถต้อนเจ้านกออกไปจากบ้านได้อย่างปลอดภัย เจ้านกก็บินไปมาทั่วบ้านอย่างตื่นตระหนก เรามองเห็นหน้าอกของมันกระเพื่อมขึ้นลงตามจังหวะหัวใจที่เต้นรัว

บางครั้งเราก็เป็นเหมือนนกตัวนั้นที่ตื่นตระหนก ฟุ้งซ่านและหวาดกลัวสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น ฉันรู้สึกอุ่นใจเมื่อคิดได้ว่า “นกนั้นแม้สักตัวเดียวจะตกลงถึงดินก็ไม่ได้” โดยที่พระเจ้าไม่ทรงทราบ (มธ.10:29) พระองค์ทรงเห็นและทรงทราบทุกอย่างในโลกนี้ “พระเนตรของพระเจ้าอยู่ในทุกแห่งหน” (สภษ.15:3) และไม่มีสิ่งใดที่จะหลบซ่อนพ้นจากความสนพระทัยของพระองค์ได้ รวมทั้งคุณและฉัน พระเจ้าทรงเข้าใจ และเห็นคุณค่าของสิ่งที่เล็กน้อยที่สุดในตัวเรา พระเยซูตรัสว่า “ถึงผมของท่านทั้งหลายก็ทรงนับไว้แล้วทุกเส้น” (มธ.10:30)

ช่างน่าอัศจรรย์ใจที่พระเจ้าทรงจดจำสิ่งเล็กน้อยเกี่ยวกับตัวเรา และทรงทราบกระทั่งความเป็นไปของนก เพราะพระองค์ทรงทราบรายละเอียดเล็กๆ เหล่านี้ เราจึงสามารถเชื่อวางใจว่าพระองค์ทรงเห็นและสนพระทัยในปัญหาใหญ่ที่รบกวนเรา เมื่อเราร้องขอให้พระองค์ช่วย การตอบสนองของพระองค์จะมาจากความรู้อันสมบูรณ์ที่พระองค์ทรงมีเกี่ยวกับเราและสถานการณ์ของเรา ให้เราวางความวิตกกังวลของเราไว้กับพระองค์ – JBS

พระองค์ทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่ ข้าจึงรู้ทรงเลี้ยงข้าด้วย

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง