ทำตามคำแนะนำ

วันที่ 7-9-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ผู้ใดที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและประพฤติตาม เขาก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีสติปัญญาสร้างเรือนของตนไว้บนศิลา – มัทธิว 7:24

อ่าน: มัทธิว 7:24-29

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สุภาษิต 1-2, 1 โครินธ์ 16

งานอดิเรกอย่างหนึ่งในสมัยที่ผมยังเป็นเด็ก คือการสร้างเครื่องบินจำลอง ทุกครั้งที่แกะกล่องเครื่องบินจำลองลำใหม่ สิ่งแรกที่ผมจะดูคือคำแนะนำวิธีทำ แต่ผมไม่ได้คิดว่าจะต้องทำตามนั้น ในสมองผมรู้ดีว่าจะประกอบเครื่องบินเข้าด้วยกันได้อย่างไร แต่เมื่อได้เอาชิ้นส่วน 2-3 ชิ้นติดกาวเข้าด้วยกันแล้ว ผมจึงรู้ตัวว่าได้ข้ามขั้นตอนสำคัญไป เช่น ลืมเอานักบินใส่ไว้ตรงที่นั่งคนขับ

คนเรามักจะคิดว่าเราไม่ต้องการคำแนะนำในการดำเนินชีวิตและมักจะมารู้ตัวทีหลังเมื่อเราก่อเรื่องยุ่งขึ้นเสียแล้ว

เรามักจะคิดว่าเราไม่ต้องการคำแนะนำในการดำเนินชีวิตและมักจะมารู้ตัวทีหลังว่าเราก่อเรื่องยุ่งขึ้นเสียแล้ว ด้วยเหตุนี้พระเยซูจึงทรงบอกว่า การปฏิบัติตามคำแนะนำของพระองค์เป็นวิธีของคนฉลาดในการสร้างชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง และมีคุณค่า (มธ.7:24-29) ก่อนหน้านี้ พระองค์เพิ่งจะทรงสอนประชาชนที่มาฟังพระองค์เรื่องการหันแก้มซ้ายให้ตบ การเดินเลยไปอีกหนึ่งกิโลเมตร การยกโทษให้ศัตรู และการขายทรัพย์สมบัติเพื่อนำไปช่วยเหลือคนยากจน (มธ.5:39-44) แต่การรับฟังคำสอนเท่านั้นยังไม่พอ สิ่งสำคัญคือการปฏิบัติตาม “เหตุฉะนั้นผู้ใดที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและประพฤติตาม เขาก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีสติปัญญาสร้างเรือนของตนไว้บนศิลา” (มธ.7:24)

พระเยซูทรงเรียกคนที่ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำว่า “ผู้ที่โง่เขลา” (มธ.7:26) สำหรับคนทั่วไป การยกโทษให้กับศัตรูและการบริจาคแก่คนยากจนอาจดูเป็นเรื่องโง่ แต่จงเชื่อพระเยซูเถิดว่า นี่เป็นวิธีที่ฉลาด – JS

หากจะสร้างชีวิตบนศิลาอันแข็งแกร่งต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระเยซู

ผู้ใดที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและประพฤติตาม เขาก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีสติปัญญาสร้างเรือนของตนไว้บนศิลา – มัทธิว 7:24

อ่าน: มัทธิว 7:24-29

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สุภาษิต 1-2; 1 โครินธ์ 16

งานอดิเรกอย่างหนึ่งในสมัยที่ผมยังเป็นเด็ก คือการสร้างเครื่องบินจำลอง ทุกครั้งที่แกะกล่องเครื่องบินจำลองลำใหม่ สิ่งแรกที่ผมจะดูคือคำแนะนำวิธีทำ แต่ผมไม่ได้คิดว่าจะต้องทำตามนั้น ในสมองผมรู้ดีว่าจะประกอบเครื่องบินเข้าด้วยกันได้อย่างไร แต่เมื่อได้เอาชิ้นส่วน 2-3 ชิ้นติดกาวเข้าด้วยกันแล้ว ผมจึงรู้ตัวว่าได้ข้ามขั้นตอนสำคัญไป เช่น ลืมเอานักบินใส่ไว้ตรงที่นั่งคนขับ

เรามักจะคิดว่าเราไม่ต้องการคำแนะนำในการดำเนินชีวิตและมักจะมารู้ตัวทีหลังว่าเราก่อเรื่องยุ่งขึ้นเสียแล้ว ด้วยเหตุนี้พระเยซูจึงทรงบอกว่า การปฏิบัติตามคำแนะนำของพระองค์เป็นวิธีของคนฉลาดในการสร้างชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง และมีคุณค่า (มธ.7:24-29) ก่อนหน้านี้ พระองค์เพิ่งจะทรงสอนประชาชนที่มาฟังพระองค์เรื่องการหันแก้มซ้ายให้ตบ การเดินเลยไปอีกหนึ่งกิโลเมตร การยกโทษให้ศัตรู และการขายทรัพย์สมบัติเพื่อนำไปช่วยเหลือคนยากจน (5:39-44) แต่การรับฟังคำสอนเท่านั้นยังไม่พอ สิ่งสำคัญคือการปฏิบัติตาม “เหตุฉะนั้นผู้ใดที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและประพฤติตาม เขาก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีสติปัญญาสร้างเรือนของตนไว้บนศิลา” (7:24)

พระเยซูทรงเรียกคนที่ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำว่า “ผู้ที่โง่เขลา” (ข้อ 26) สำหรับคนทั่วไป การยกโทษให้กับศัตรูและการบริจาคแก่คนยากจนอาจดูเป็นเรื่องโง่ แต่จงเชื่อพระเยซูเถิดว่า นี่เป็นวิธีที่ฉลาด – JS

หากจะสร้างชีวิตบนศิลาอันแข็งแกร่งต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระเยซู

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง