ช่องโหว่

วันที่ 3-9-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ข้าพระองค์ได้สะสมพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจของข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์ – สดุดี 119:11

อ่าน: มาระโก 7:1-13

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 140-142, 1 โครินธ์ 14:1-20

วันนั้นเด็กหญิงเจนน่าวัย 5 ขวบรู้สึกขัดใจไปหมด เธอพยายามทุกทางที่จะจัดแจงให้โลกเป็นไปตามใจชอบ แต่กลับได้ผลในทางตรงกันข้าม โต้เถียงไม่ได้ผล งอนก็ไม่ได้ผล ร้องไห้ก็ไม่ได้ผล สุดท้าย แม่เตือนเธอด้วยข้อพระคัมภีร์ที่เธอเคยเรียนรู้ว่า “ข้าพระองค์ได้สะสมพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจของข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์” (สดด.119:11)

เจนน่าตอบอย่างรวดเร็วว่า “แต่แม่คะ พระคัมภีร์บอกว่า เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์ แต่ไม่ได้บอกว่า เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปเลยนี่คะ”

เรามักสนใจช่องโหว่ของข้อห้าม และเรามักจะมองหามันเสมอหากเป็นคำสั่งที่เราไม่อยากทำตาม

เราคงคุ้นเคยกับคำพูดแบบนี้อยู่เหมือนกัน ฉันเองก็ได้ยินคำโต้แย้งทำนองนี้ในสมองของตัวเองอยู่บ่อยๆ เรามักสนใจช่องโหว่ของข้อห้าม และเรามักจะมองหามันเสมอหากเป็นคำสั่งที่เราไม่อยากทำตาม

พระเยซูตรัสถึงปัญหานี้กับพวกผู้นำศาสนาที่คิดว่าตนเองค้นพบช่องโหว่ของธรรมบัญญัติของพระเจ้า (มก.7:1-13) คือแทนที่จะให้เกียรติแก่บิดามารดาของตนโดยการดูแลท่านด้วยเงินทองและวัตถุสิ่งของ พวกเขากลับถวายทุกอย่างแด่พระเจ้า เพื่อจะได้ไม่ต้องให้แก่พ่อแม่ แม้ว่าการไม่เชื่อฟังของพวกเขาจะไม่เป็นที่เปิดเผย แต่พระเยซูทรงบอกว่าการกระทำของพวกเขาเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้

เมื่อใดที่เราเริ่มมองหาช่องโหว่ แสดงว่าเราเลิกเชื่อฟังแล้ว – JAL

แม้เราจะมีข้ออ้างในการฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้า
พระองค์ยังคงเรียกสิ่งนั้นว่าการไม่เชื่อฟัง

ข้าพระองค์ได้สะสมพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจของข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์ – สดุดี 119:11

อ่าน: มาระโก 7:1-13

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 140-142; 1 โครินธ์ 14:1-20

วันนั้นเด็กหญิงเจนน่าวัย 5 ขวบรู้สึกขัดใจไปหมด เธอพยายามทุกทางที่จะจัดแจง ให้โลกเป็นไปตามใจชอบ แต่กลับได้ผลในทางตรงกันข้าม โต้เถียงไม่ได้ผล งอนก็ไม่ได้ผล ร้องไห้ก็ไม่ได้ผล สุดท้าย แม่เตือนเธอด้วยข้อพระคัมภีร์ที่เธอเคยเรียนรู้ว่า “ข้าพระองค์ได้สะสมพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจของข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระ องค์” (สดด.119:11)

เจนน่าตอบอย่างรวดเร็วว่า “แต่แม่คะ พระคัมภีร์บอกว่า เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์ แต่ไม่ได้บอกว่า เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปเลยนี่คะ“

เราคงคุ้นเคยกับคำพูดแบบนี้อยู่เหมือนกัน ฉันเองก็ได้ยินคำโต้แย้งทำนองนี้ในสมองของ ตัวเองอยู่บ่อยๆเรามักสนใจช่องโหว่ของข้อห้าม และเรามักจะมองหามันเสมอหากเป็นคำสั่งที่เราไม่อยากทำตาม

พระเยซูตรัสถึงปัญหานี้กับพวกผู้นำศาสนาที่คิดว่าตนเองค้นพบช่องโหว่ของธรรมบัญญัติของพระเจ้า (มก.7:1-13) คือแทนที่จะให้เกียรติแก่บิดามารดาของตนโดยการดูแลท่านด้วยเงินทองและวัตถุสิ่งของ พวกเขากลับถวายทุกอย่างแด่พระเจ้า เพื่อจะได้ไม่ต้องให้แก่พ่อแม่ แม้ว่าการไม่เชื่อฟังของพวกเขาจะไม่เป็นที่เปิดเผย แต่พระเยซูทรงบอกว่าการกระทำของพวกเขาเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้

เมื่อใดที่เราเริ่มมองหาช่องโหว่ แสดงว่าเราเลิกเชื่อฟังแล้ว – JAL

แม้เราจะมีข้ออ้างในการฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้า พระองค์ยังคงเรียกสิ่งนั้นว่าการไม่เชื่อฟัง

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง