จริงหรือ?

วันที่ 22-9-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

เขามีใจเลื่อมใสรับพระวจนะของพระเจ้า และค้นดูพระคัมภีร์ทุกวัน หวังจะรู้ว่าข้อความเหล่านั้นจะจริงดังกล่าวหรือไม่ – กิจการ 17:11

อ่าน: กาลาเทีย 1:1-9

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ปัญญาจารย์ 10-12, กาลาเทีย 1

สามีของฉันนิยมชมชอบคำกล่าวของโรนัลด์ เรแกนที่บอกว่า “เชื่อ แต่ต้องพิสูจน์” ตลอดชีวิตการทำงานของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐผู้นี้ เขาอยากจะเชื่อทุกสิ่งที่มีคนบอกเขาในเรื่องที่เกี่ยวกับการเมือง แต่เพราะความมั่นคงของประเทศขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่เขาได้ยินมา เขาจึงพยายามอย่างยิ่งที่จะพิสูจน์ทุกสิ่ง

กิจการ 17:11 บอกกับเราว่า ชาวเมืองเบโรอามีท่าทีการรับรู้ความจริงที่คล้ายคลึงกัน “เขามีใจเลื่อมใสรับพระวจนะของพระเจ้า และค้นดูพระคัมภีร์ทุกวัน หวังจะรู้ว่าข้อความเหล่านั้นจะจริงดังกล่าวหรือไม่” พูดอีกอย่างหนึ่งคือ ชาวเมืองเบโรอาไม่เชื่อง่ายๆ ในสิ่งที่มีคนบอกกับพวกเขา พวกเขาพิสูจน์ด้วยตัวเองเป็นประจำทุกวัน

นี่เป็นเรื่องน่าคิดสำหรับเราด้วย ไม่ว่าเราจะได้ยินคำสอนมาจากคริสตจักร กลุ่มศึกษา พระคัมภีร์ วิทยุ หรือทีวี เราจำเป็นต้องทดสอบว่าสิ่งที่เราได้ยินนั้นขัดกับพระวจนะที่ได้รับการดลใจจากพระเจ้าหรือไม่ (2 ทธ.3:16-17) เราจะต้อง “อุตส่าห์สำแดงตนว่าได้ทรงพิสูจน์แล้ว…ใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้อง” (2:15) ถ้าเราทำอย่างนั้น เราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของคนที่สอน “พระกิตติคุณผิดๆ” และคนที่ “บิดเบือนข่าวประเสริฐของพระคริสต์” (กท. 1:6-7) ผู้เผยพระวจนะเท็จที่มาหาท่านนุ่งห่มดุจแกะ แต่ภายในเขาร้ายกาจดุจหมาป่า (มธ.7:15)

จงจำไว้ว่า เชื่อ แต่ต้องพิสูจน์! – CHK

การรู้ว่าสิ่งใดถูกต้อง คือก้าวแรกของการรู้ว่าสิ่งใดผิด

เขามีใจเลื่อมใสรับพระวจนะของพระเจ้า และค้นดูพระคัมภีร์ทุกวัน หวังจะรู้ว่าข้อความเหล่านั้นจะจริงดังกล่าวหรือไม่ – กิจการ 17:11

อ่าน: กาลาเทีย 1:1-9

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ปัญญาจารย์ 10-12; กาลาเทีย 1

สามีของฉันนิยมชมชอบคำกล่าวของโรนัลด์ เรแกนที่บอกว่า “เชื่อ แต่ต้องพิสูจน์” ตลอดชีวิตการทำงานของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐผู้นี้ เขาอยากจะเชื่อทุกสิ่งที่มีคนบอกเขาในเรื่องที่เกี่ยวกับการเมือง แต่เพราะความมั่นคงของประเทศขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่เขาได้ยินมา เขาจึงพยายามอย่างยิ่งที่จะพิสูจน์ทุกสิ่ง

กิจการ 17:11 บอกกับเราว่า ชาวเมืองเบโรอามีท่าทีการรับรู้ความจริงที่คล้ายคลึงกัน “เขามีใจเลื่อมใสรับพระวจนะของพระเจ้า และค้นดูพระคัมภีร์ทุกวัน หวังจะรู้ว่าข้อความเหล่านั้นจะจริงดังกล่าวหรือไม่” พูดอีกอย่างหนึ่งคือ ชาวเมืองเบโรอาไม่เชื่อง่ายๆ ในสิ่งที่มีคนบอกกับพวกเขา พวกเขาพิสูจน์ด้วยตัวเองเป็นประจำทุกวัน

นี่เป็นเรื่องน่าคิดสำหรับเราด้วย ไม่ว่าเราจะได้ยินคำสอนมาจากคริสตจักร กลุ่มศึกษา พระคัมภีร์ วิทยุ หรือทีวี เราจำเป็นต้องทดสอบว่าสิ่งที่เราได้ยินนั้นขัดกับพระวจนะที่ได้รับการดลใจจากพระเจ้าหรือไม่ (2 ทธ.3:16-17) เราจะต้อง “อุตส่าห์สำแดงตนว่าได้ทรงพิสูจน์แล้ว…ใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้อง” (2:15) ถ้าเราทำอย่างนั้น เราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของคนที่สอน “พระกิตติคุณผิดๆ” และคนที่ “บิดเบือนข่าวประเสริฐของพระคริสต์” (กท. 1:6-7) ผู้เผยพระวจนะเท็จที่มาหาท่านนุ่งห่มดุจแกะ แต่ภายในเขาร้ายกาจดุจหมาป่า (มธ.7:15)

จงจำไว้ว่า เชื่อ แต่ต้องพิสูจน์! – CHK

การรู้ว่าสิ่งใดถูกต้อง คือก้าวแรกของการรู้ว่าสิ่งใดผิด

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง