จงรักภักดีอย่างแน่วแน่

วันที่ 20-9-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • 2 ความคิดเห็น »

ต่อพระพักตร์พระองค์มีความชื่นบานอย่างเปี่ยมล้น- สดุดี 16:11

อ่าน: ยอห์น 15:9-17

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ปัญญาจารย์ 4-6, 2 โครินธ์ 12

แม็กกี้ไม่ค่อยจะสนใจทีวีสักเท่าไหร่ มันชอบมองออกไปนอกหน้าต่างมากกว่าจะมานั่งจ้องจอสี่เหลี่ยมเล็กๆ มันไม่สนใจอ่านหนังสือ จะมีก็แต่ “เคี้ยว” หนังสือ หมายถึงกัดและเคี้ยวจริงๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อเจย์กับฉันอ่านหนังสือหรือดูทีวี แม็กกี้จะมาร่วมวงด้วยเสมอ แม้มันจะไม่สนุกกับสิ่งที่เราทำ แต่มันชอบที่จะอยู่กับเรา แม็กกี้เป็นสุนัขที่ซื่อสัตย์กับเรามาก และที่ยิ่ง กว่าสิ่งอื่นใด มันอยากที่จะอยู่ใกล้เรา

คำภาษาอังกฤษว่า “dogged” หมายถึงมุ่งมั่น ไม่ลดละ คำพวกนี้อธิบายนิสัยของแม็กกี้ แต่มันควรจะเป็นคำอธิบายนิสัยของเราเช่นกัน เมื่อเราอุทิศทุ่มเทเพื่อพระเจ้า เราต้องการอยู่กับพระองค์แม้ในเวลาที่พระองค์ทรงทำสิ่งที่เรารู้สึกว่าไม่สมเหตุผล เราอาจถามพระองค์ว่า “ทำไม?” เวลาที่ดูเหมือนพระองค์กำลังโมโห (สดด.88:14) หรือเวลาที่ดูเหมือนพระองค์กำลังนอนหลับ (สดด.44:23) หรือ เวลาที่คนอธรรมจำเริญขึ้น (ยรม.12:1) แต่เมื่อเรายังคงศรัทธาในพระองค์ แม้จะมีคำถามเหล่านั้น เราจะได้พบกับความชื่นบานอย่างเปี่ยมล้นต่อ พระพักตร์ของพระองค์ (สดด.16:11)

พระเยซูทรงทราบว่าเราจะต้องสงสัย พระองค์จึงทรงเตรียมเราให้พร้อมรับมือกับคำถามเหล่านั้น โดยการเรียกให้เราอยู่ในความรักของพระองค์ (ยน.15:9-10) แม้วิถีของพระเจ้าจะล้ำลึกเกินอธิบายได้ แต่ความรักของพระองค์นั้นเชื่อถือได้ เราจึงจงรักภักดีต่อพระองค์อย่างแน่วแน่ – JAL

เราพบความยินดีเมื่อเรารู้จักที่จะอยู่ในความรักของพระเยซู

ต่อพระพักตร์พระองค์มีความชื่นบานอย่างเปี่ยมล้น- สดุดี 16:11

อ่าน: ยอห์น 15:9-17

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ปัญญาจารย์ 4-6; 2 โครินธ์ 12

แม็กกี้ไม่ค่อยจะสนใจทีวีสักเท่าไหร่ มันชอบมองออกไปนอกหน้าต่างมากกว่าจะมานั่งจ้องจอสี่เหลี่ยมเล็กๆ มันไม่สนใจอ่านหนังสือ จะมีก็แต่ “เคี้ยว” หนังสือ หมายถึงกัดและเคี้ยวจริงๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อเจย์กับฉันอ่านหนังสือหรือดูทีวี แม็กกี้จะมาร่วมวงด้วยเสมอ แม้มันจะไม่สนุกกับสิ่งที่เราทำ แต่มันชอบที่จะอยู่กับเรา แม็กกี้เป็นสุนัขที่ซื่อสัตย์กับเรามาก และที่ยิ่ง กว่าสิ่งอื่นใด มันอยากที่จะอยู่ใกล้เรา

คำภาษาอังกฤษว่า “dogged” หมายถึงมุ่งมั่น ไม่ลดละ คำพวกนี้อธิบายนิสัยของแม็กกี้ แต่มันควรจะเป็นคำอธิบายนิสัยของเราเช่นกัน เมื่อเราอุทิศทุ่มเทเพื่อพระเจ้า เราต้องการอยู่กับพระองค์แม้ในเวลาที่พระองค์ทรงทำสิ่งที่เรารู้สึกว่าไม่สมเหตุผล เราอาจถามพระองค์ว่า “ทำไม?” เวลาที่ดูเหมือนพระองค์กำลังโมโห (สดด.88:14) หรือเวลาที่ดูเหมือนพระองค์กำลังนอนหลับ (44:23) หรือ เวลาที่คนอธรรมจำเริญขึ้น (ยรม.12:1) แต่เมื่อเรายังคงศรัทธาในพระองค์ แม้จะมีคำถามเหล่านั้น เราจะได้พบกับความชื่นบานอย่างเปี่ยมล้นต่อ พระพักตร์ของพระองค์ (สดด.16:11)

พระเยซูทรงทราบว่าเราจะต้องสงสัย พระองค์จึงทรงเตรียมเราให้พร้อมรับมือกับคำถามเหล่านั้น โดยการเรียกให้เราอยู่ในความรักของพระองค์ (ยน.15:9-10) แม้วิถีของพระเจ้าจะล้ำลึกเกินอธิบายได้ แต่ความรักของพระองค์นั้นเชื่อถือได้ เราจึงจงรักภักดีต่อพระองค์อย่างแน่วแน่ – JAL

เราพบความยินดีเมื่อเรารู้จักที่จะอยู่ในความรักของพระเยซู

2 Responses

  1. LINDA

    ดิฉันเห็นด้วยกับคำหนุนใจทั้งหมดนี้ค่ะ แต่บางคนอาจจะไม่ชอบให้เปรียบเปรยมนุษย์กับสุนัขค่ะ

    • mnsc

      ขอบคุณค่ะสำหรับความคิดเห็น เราจะแจ้งให้ผู้ผลิตต้นฉบับทราบถึงความละเอียดอ่อนของวัฒนธรรมเราในเรื่องนี้นะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.