คำพูดที่เสียดแทง

วันที่ 23-9-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

มีบางคนที่คำพูดพล่อยๆ ของเขาเหมือนดาบแทง แต่ลิ้นของปราชญ์นำการรักษามาให้ – สุภาษิต 12:18

อ่าน: สุภาษิต 12:17-22

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : บทเพลงซาโลมอน 1-3, กาลาเทีย 2

ผู้เขียนพระธรรมสุภาษิตพูดถึงคนโง่เขลาว่า “คำพูดพล่อยๆของเขาเหมือนดาบแทง” (12:18) ลิ้นของคนเราสามารถเป็นเหมือนใบมีดเอนกประสงค์ ในแง่ที่สามารถตัดและทำร้ายซึ่งกันและกันได้อย่างหลากหลายวิธีการ

ท่าทีที่ไม่เหมาะสมเมื่อรู้สึกโกรธ หงุดหงิด ใจร้อน หรือแม้แต่เมื่อผิดหวัง เครียด รู้สึกผิด และหวั่นไหว ล้วนทำให้เราใช้คำพูดที่บ่อนทำลาย และในขณะที่เรากรีดคนอื่นด้วยคำพูด เราได้สร้างบาดแผลและก่อให้เกิดรอยร้าวในมิตรภาพและความสัมพันธ์ ไม่น่าแปลกใจเลยที่ คนที่ “หว่านความแตกร้าวท่ามกลางพวกพี่น้อง” (สภษ.6:16-19) เป็นหนึ่งใน 7 สิ่งที่เป็นที่น่าเกลียดน่าชังสำหรับพระเจ้า

ทำอย่างไรเราจึงจะไม่เกี่ยวข้องกับ 7 สิ่งนั้น? ให้เราเริ่มต้นด้วยการระมัดระวังสิ่งที่เราพูด ไม่นินทาหรือให้ร้าย และไม่พูดสิ่งที่ทำ ให้คนอื่นเสียใจ ต้องเลิกคุยโว โกหก และแทนที่คำพูดเพื่อทำร้ายและทำให้แตกแยก ด้วยคำพูดที่แสดงความรักและสำแดงฤทธิ์อำนาจแห่งการรักษาที่เกิดจากการให้อภัย ความกรุณา และความจริง สิ่งเหล่านี้ควรจะเป็นตัวกำหนดคำพูดและความสัมพันธ์ของเรา และยิ่งไปกว่านั้น หากพระเยซูไม่ได้ทรงพูดกับเราด้วยพระดำรัสอันเปี่ยมไปด้วยความรัก การให้อภัยและพระคุณแล้ว ป่านนี้เราจะไปอยู่ที่ไหน?

ดังนั้นจงวาง “มีด” ลง แล้วใช้ถ้อยคำของเราเพื่อช่วยเหลือและรักษา – JS

คำพูดของเรามีอำนาจ ทั้งสร้างสรรค์และทำลาย

มีบางคนที่คำพูดพล่อยๆของเขาเหมือนดาบแทง แต่ลิ้นของปราชญ์นำการรักษามาให้ – สุภาษิต 12:18

อ่าน: สุภาษิต 12:17-22

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : บทเพลงซาโลมอน 1-3; กาลาเทีย 2

ผู้เขียนพระธรรมสุภาษิตพูดถึงคนโง่เขลาว่า “คำพูดพล่อยๆของเขาเหมือนดาบแทง” (12:18) ลิ้นของคนเราสามารถเป็นเหมือนใบมีดเอนกประสงค์ ในแง่ที่สามารถตัดและทำร้ายซึ่งกันและกันได้อย่างหลากหลายวิธีการ

ท่าทีที่ไม่เหมาะสมเมื่อรู้สึกโกรธ หงุดหงิด ใจร้อน หรือแม้แต่เมื่อผิดหวัง เครียด รู้สึกผิด และหวั่นไหว ล้วนทำให้เราใช้คำพูดที่บ่อนทำลาย และในขณะที่เรากรีดคนอื่นด้วยคำพูด เราได้สร้างบาดแผลและก่อให้เกิดรอยร้าวในมิตรภาพและความสัมพันธ์ ไม่น่าแปลกใจเลยที่ คนที่ “หว่านความแตกร้าวท่ามกลางพวกพี่น้อง” (สภษ.6:16-19) เป็นหนึ่งใน 7 สิ่งที่เป็นที่น่าเกลียดน่าชังสำหรับพระเจ้า

ทำอย่างไรเราจึงจะไม่เกี่ยวข้องกับ 7 สิ่งนั้น? ให้เราเริ่มต้นด้วยการระมัดระวังสิ่งที่เราพูด ไม่นินทาหรือให้ร้าย และไม่พูดสิ่งที่ทำ ให้คนอื่นเสียใจ ต้องเลิกคุยโว โกหก และแทนที่คำพูดเพื่อทำร้ายและทำให้แตกแยก ด้วยคำพูดที่แสดงความรักและสำแดงฤทธิ์อำนาจแห่งการรักษาที่เกิดจากการให้อภัย ความกรุณา และความจริง สิ่งเหล่านี้ควรจะเป็นตัวกำหนดคำพูดและความสัมพันธ์ของเรา และยิ่งไปกว่านั้น หากพระเยซูไม่ได้ทรงพูดกับเราด้วยพระดำรัสอันเปี่ยมไปด้วยความรัก การให้อภัยและพระคุณแล้ว ป่านนี้เราจะไปอยู่ที่ไหน?

ดังนั้นจงวาง “มีด” ลง แล้วใช้ถ้อยคำของเราเพื่อช่วยเหลือและรักษา – JS

คำพูดของเรามีอำนาจ ทั้งสร้างสรรค์และทำลาย

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง