คำพูดที่ดีงาม

วันที่ 8-9-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

อย่าให้คำหยาบคายออกมาจากปากท่านเลย แต่จงกล่าวคำที่ดีและเป็นประโยชน์ให้เหมาะสมกับความต้องการ เพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยินได้ฟัง – เอเฟซัส 4:29

อ่าน: เอเฟซัส 4:25-32

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สุภาษิต 3-5, 2 โครินธ์ 1

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2008 ศาลสูงสุดแห่งสหรัฐได้อภิปรายถึงข้อจำกัดในรัฐธรรมนูญว่าด้วยการใช้คำหยาบคาย คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารได้กล่าวอ้างถึงนักแสดง 2 คนของบริษัทกระจายเสียงแห่งหนึ่งที่พูดคำหยาบคายออกอากาศ ทางบริษัทกระจายเสียงโต้ว่าการใช้คำหยาบเพียง “แวบเดียว” ที่ไม่ใช่คำสัปดนที่โจ่งแจ้งไม่ควรถูกลงโทษ ขณะที่มีฝ่ายอื่นแย้งว่าพวกเราทุกคนมีหน้าที่ปกป้องเด็กๆ จากภาษาแบบนั้น

วิธีหนึ่งที่พวกเขาจะตอบสนองต่อพระพรแห่งการไถ่และการมีชีวิตใหม่ในพระคริสต์คือ การระมัดระวังคำพูดของตน

คริสตจักรเมืองเอเฟซัสไม่มีปัญหาเรื่องการใช้ภาษาไม่หมาะสม เปาโลสอนผู้เชื่อว่า วิธีหนึ่งที่พวกเขาจะตอบสนองต่อพระพรแห่งการไถ่และการมีชีวิตใหม่ในพระคริสต์คือ การระมัดระวังคำพูดของตน (อฟ.4:29)

เปาโลไม่ต้องการให้พวกเขาประพฤติตัวตามวิถีชีวิตเก่า อันได้แก่ การพูดคำหยาบคายให้โทษ การพูดดูหมิ่น พูดซุบซิบนินทามุ่งร้าย กล่าวร้าย หรืออะไรก็ตามที่ทำร้ายคนอื่นและ จุดชนวนความขัดแย้ง แต่ท่านต้องการให้คำพูดของชาวเมืองเอเฟซัส “เป็นคุณ” และเป็นที่หนุนจิตชูใจสำหรับผู้ที่ต้องการ

ในฐานะผู้ติดตามพระเยซูคริสต์ เราต้องการให้คำพูดที่มาจากใจและออกจากปากของเราเป็นน้ำพุแห่งชีวิต ขอให้ทุกคนที่ได้ยินคำพูดของเราได้รับพร – MW

พระคำของพระเจ้าเป็นสิ่งกำหนดคำพูดของเรา

อย่าให้คำหยาบคายออกมาจากปากท่านเลย แต่จงกล่าวคำที่ดีและเป็นประโยชน์ให้เหมาะสมกับความต้องการ เพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยินได้ฟัง – เอเฟซัส 4:29

อ่าน: เอเฟซัส 4:25-32

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สุภาษิต 3-5; 2 โครินธ์ 1

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2008 ศาลสูงสุดแห่งสหรัฐได้อภิปรายถึงข้อจำกัดในรัฐธรรมนูญว่าด้วยการใช้คำหยาบคาย คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารได้กล่าวอ้างถึงนักแสดง 2 คนของบริษัทกระจายเสียงแห่งหนึ่งที่พูดคำหยาบคายออกอากาศ ทางบริษัทกระจายเสียงโต้ว่าการใช้คำหยาบเพียง “แวบเดียว” ที่ไม่ใช่คำสัปดนที่โจ่งแจ้งไม่ควรถูกลงโทษ ขณะที่มีฝ่ายอื่นแย้งว่าพวกเราทุกคนมีหน้าที่ปกป้องเด็กๆ จากภาษาแบบนั้น

คริสตจักรเมืองเอเฟซัสไม่มีปัญหาเรื่องการใช้ภาษาไม่หมาะสม เปาโลสอนผู้เชื่อว่า วิธีหนึ่งที่พวกเขาจะตอบสนองต่อพระพรแห่งการไถ่และการมีชีวิตใหม่ในพระคริสต์คือ การระมัดระวังคำพูดของตน (4:29)

เปาโลไม่ต้องการให้พวกเขาประพฤติตัวตามวิถีชีวิตเก่า อันได้แก่ การพูดคำหยาบคายให้โทษ การพูดดูหมิ่น พูดซุบซิบนินทามุ่งร้าย กล่าวร้าย หรืออะไรก็ตามที่ทำร้ายคนอื่นและ จุดชนวนความขัดแย้ง แต่ท่านต้องการให้คำพูดของชาวเมืองเอเฟซัส “เป็นคุณ” และเป็นที่หนุนจิตชูใจสำหรับผู้ที่ต้องการ

ในฐานะผู้ติดตามพระเยซูคริสต์ เราต้องการให้คำพูดที่มาจากใจและออกจากปากของเราเป็นน้ำพุแห่งชีวิต ขอให้ทุกคนที่ได้ยินคำพูดของเราได้รับพร – MW

พระคำของพระเจ้าเป็นสิ่งกำหนดคำพูดของเรา

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง