ความโกรธ

วันที่ 13-9-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

บุคคลผู้โกรธช้า ก็ดีกว่าคนมีกำลังมาก – สุภาษิต 16:32

อ่าน: สุภาษิต 16:21-33

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สุภาษิต 16-18; 2 โครินธ์ 6

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 1944 ดไวท์ ดี ไอเซ็นฮาวร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองกำลังรบของประเทศสัมพันธมิตร เป็นบุคคลที่มีอำนาจมากที่สุดในโลก ภายใต้อำนาจการสั่งการของเขา กองทัพสะเทินน้ำสะเทินบกที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีได้ระดมกำลังเตรียมพร้อมที่จะปลดปล่อยทวีปยุโรปให้พ้นจากการปกครองของลัทธินาซี ไอเซ็นฮาวร์สามารถนำกองทัพขนาดมหึมานั้นได้อย่างไร? ส่วนหนึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับความสามารถอันโดดเด่นของเขาในการทำงานร่วมกับผู้คนที่มีลักษณะนิสัยแตกต่างกัน

บุคคลผู้โกรธช้าก็ดีกว่าคนมีกำลังมาก และบุคคลผู้ปกครองจิตใจของตนเองก็ดีกว่าผู้ที่ตีเมืองได้

แต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้ก็คือ ในสมัยก่อน ไอเซ็นฮาวร์ไม่ใช่คนที่เข้ากับคนอื่นได้ดีนัก เมื่อเป็นเด็ก เขามักจะมีเรื่องชกต่อยที่โรงเรียน แต่ยังดีที่เขามีแม่ที่รักและสอนพระคำของพระเจ้าให้ ครั้งหนึ่ง ขณะที่แม่กำลังพันแผลที่มือของเขาให้หลังจากที่มีเรื่องชกต่อยมา ท่านหยิบยกสุภาษิต 16:32 ที่บอกว่า “บุคคลผู้โกรธช้าก็ดีกว่าคนมีกำลังมาก และบุคคลผู้ปกครองจิตใจของตนเองก็ดีกว่าผู้ที่ตีเมืองได้” หลายปีต่อมา ไอเซ็นฮาวร์ได้บันทึกไว้อย่างนี้ว่า “ข้าพเจ้ามองย้อนไปและคิดว่าการสนทนาในวันนั้น เป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตของข้าพเจ้า” เป็นเพราะไอเซ็นฮาวร์ได้เรียนรู้ที่จะควบคุมความโกรธของตนเอง เขาจึงสามารถทำงานกับคนอื่นได้เป็นอย่างดี

เราแต่ละคนย่อมต้องเคยถูกยั่วให้ระเบิดอารมณ์โกรธ แต่โดยการทำงานของพระเจ้าในชีวิตของเรา เราสามารถเรียนรู้ที่จะควบคุมความโกรธ จะมีวิธีไหนที่จะเอาชนะใจคนอื่นได้ดีไปกว่าการมีใจอ่อนสุภาพ – HDF

ผู้ที่ชนะความโกรธของตนก็ชนะศัตรูที่เข้มแข็ง

บุคคลผู้โกรธช้า ก็ดีกว่าคนมีกำลังมาก – สุภาษิต 16:32

อ่าน: สุภาษิต 16:21-33

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สุภาษิต 16-18; 2 โครินธ์ 6

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 1944 ดไวท์ ดี ไอเซ็นฮาวร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองกำลังรบของประเทศสัมพันธมิตร เป็นบุคคลที่มีอำนาจมากที่สุดในโลก ภายใต้อำนาจการสั่งการของเขา กองทัพสะเทินน้ำสะเทินบกที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีได้ระดมกำลังเตรียมพร้อมที่จะปลดปล่อยทวีปยุโรปให้พ้นจากการปกครองของลัทธินาซี ไอเซ็นฮาวร์สามารถนำกองทัพขนาดมหึมานั้นได้อย่างไร? ส่วนหนึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับความสามารถอันโดดเด่นของเขาในการทำงานร่วมกับผู้คนที่มีลักษณะนิสัยแตกต่างกัน

แต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้ก็คือ ในสมัยก่อน ไอเซ็นฮาวร์ไม่ใช่คนที่เข้ากับคนอื่นได้ดีนัก เมื่อเป็นเด็ก เขามักจะมีเรื่องชกต่อยที่โรงเรียน แต่ยังดีที่เขามีแม่ที่รักและสอนพระคำของพระเจ้าให้ ครั้งหนึ่ง ขณะที่แม่กำลังพันแผลที่มือของเขาให้หลังจากที่มีเรื่องชกต่อยมา ท่านหยิบยกสุภาษิต 16:32 ที่บอกว่า “บุคคลผู้โกรธช้าก็ดีกว่าคนมีกำลังมาก และบุคคลผู้ปกครองจิตใจของตนเองก็ดีกว่าผู้ที่ตีเมืองได้” หลายปีต่อมา ไอเซ็นฮาวร์ได้บันทึกไว้อย่างนี้ว่า “ข้าพเจ้ามองย้อนไปและคิดว่าการสนทนาในวันนั้น เป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตของข้าพเจ้า” เป็นเพราะไอเซ็นฮาวร์ได้เรียนรู้ที่จะควบคุมความโกรธของตนเอง เขาจึงสามารถทำงานกับคนอื่นได้เป็นอย่างดี

เราแต่ละคนย่อมต้องเคยถูกยั่วให้ระเบิดอารมณ์โกรธ แต่โดยการทำงานของพระเจ้าในชีวิตของเรา เราสามารถเรียนรู้ที่จะควบคุมความโกรธ จะมีวิธีไหนที่จะเอาชนะใจคนอื่นได้ดีไปกว่าการมีใจอ่อนสุภาพ – HDF

ผู้ที่ชนะความโกรธของตนก็ชนะศัตรูที่เข้มแข็ง

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง