ความช่วยเหลือจากพระเจ้า

วันที่ 19-9-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

พระเจ้าทรงช่วยพวกเราจนบัดนี้ – 1 ซามูเอล 7:12

อ่าน: 1 ซามูเอล 7:2-12

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ปัญญาจารย์ 1-3, 2 โครินธ์ 11:16-33

คำว่า เอเบนเอเซอร์ ในบทเพลง “ขอพระพรจากเบื้องบนลงมา” ฉบับภาษาอังกฤษพูดถึงตอนที่ประชากรอิสราเอลกำลังพยายามที่จะกลับไปสู่ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้าอีกครั้งเหมือนเมื่อในอดีต ซามูเอลผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณของพวกเขาบอกว่า ถ้าพวกเขาละทิ้งพระต่างด้าวแล้วหันกลับมาหาพระเจ้าอย่างสิ้นสุดใจ พระองค์จะช่วยกู้พวกเขาจากการถูกศัตรูชาวฟิลิสเตียกดขี่ข่มเหง (1 ซมอ.7:2-3)

เมื่อประชาชนหันหลังให้ความชั่ว พระเจ้าก็ประทานชัยชนะให้พวกเขา ด้วยเหตุนี้ ”ซามูเอลก็เอาศิลาก้อนหนึ่งตั้งไว้ระหว่างเมืองมิสปาห์และเมืองเชน เรียกชื่อศิลานั้นว่า เอเบนเอเซอร์ เพราะท่านกล่าวว่า ‘พระเจ้าทรงช่วยพวกเราจนบัดนี้’” (ข้อ 12)

เมื่อเราร้องว่า “ในอดีตทรงช่วยให้มีชัย เดี๋ยวนี้ข้าจึงพึ่งอาศัย ขอทรงเมตตาข้าเสมอไป ทั้งทรงช่วยจนถึงวันตาย” เราก็ได้รับการเตือนใจว่า ในเวลาที่เรามีปัญหา เราสามารถหันมาหาและขอการอภัยโทษและความช่วยเหลือจากพระเจ้าได้เสมอ ไม่ว่าเราจะเคยทำอะไร ไม่ว่าเราจะหลงเจิ่นไปถึงไหน พระองค์จะต้อนรับเราและฟื้นฟูเราขึ้นใหม่ด้วยพระคุณของพระองค์

หินก้อนเล็กๆ ที่เราวางไว้บนโต๊ะหรือชั้นหนังสืออาจเป็นเอเบนเอเซอร์ของเรา คือ เครื่องเตือนใจที่มีฤทธิ์อำนาจและมองเห็นได้ ที่บอกกับเราว่า พระเจ้าทรงช่วยเรามาจนบัดนี้ และพระองค์จะดูแลเราตลอดไปจนสุดทาง – DCM

เพราะพระเจ้าทรงอยู่กับเรา เราจึงไม่จำเป็นต้องกลัวสิ่งที่อยู่ข้างหน้า

พระเจ้าทรงช่วยพวกเราจนบัดนี้ – 1 ซามูเอล 7:12

อ่าน: 1 ซามูเอล 7:2-12

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ปัญญาจารย์ 1-3; 2 โครินธ์ 11:16-33

คำว่า เอเบนเอเซอร์ ในบทเพลง “ขอพระพรจากเบื้องบนลงมา” ฉบับภาษาอังกฤษพูดถึงตอนที่ประชากรอิสราเอลกำลังพยายามที่จะกลับไปสู่ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้าอีกครั้งเหมือนเมื่อในอดีต ซามูเอลผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณของพวกเขาบอกว่า ถ้าพวกเขาละทิ้งพระต่างด้าวแล้วหันกลับมาหาพระเจ้าอย่างสิ้นสุดใจ พระองค์จะช่วยกู้พวกเขาจากการถูกศัตรูชาวฟิลิสเตียกดขี่ข่มเหง (1 ซมอ.7:2-3)

เมื่อประชาชนหันหลังให้ความชั่ว พระเจ้าก็ประทานชัยชนะให้พวกเขา ด้วยเหตุนี้ ”ซามูเอลก็เอาศิลาก้อนหนึ่งตั้งไว้ระหว่างเมืองมิสปาห์และเมืองเชน เรียกชื่อศิลานั้นว่า เอเบนเอเซอร์ เพราะท่านกล่าวว่า ‘พระเจ้าทรงช่วยพวกเราจนบัดนี้’” (ข้อ 12)

เมื่อเราร้องว่า “ในอดีตทรงช่วยให้มีชัย เดี๋ยวนี้ข้าจึงพึ่งอาศัย ขอทรงเมตตาข้าเสมอไป ทั้งทรงช่วยจนถึงวันตาย” เราก็ได้รับการเตือนใจว่า ในเวลาที่เรามีปัญหา เราสามารถหันมาหาและขอการอภัยโทษและความช่วยเหลือจากพระเจ้าได้เสมอ ไม่ว่าเราจะเคยทำอะไร ไม่ว่าเราจะหลงเจิ่นไปถึงไหน พระองค์จะต้อนรับเราและฟื้นฟูเราขึ้นใหม่ด้วยพระคุณของพระองค์

หินก้อนเล็กๆที่เราวางไว้บนโต๊ะหรือชั้นหนังสืออาจเป็นเอเบนเอเซอร์ของเรา คือ เครื่องเตือนใจที่มีฤทธิ์อำนาจและมองเห็นได้ ที่บอกกับเราว่า พระเจ้าทรงช่วยเรามาจนบัดนี้ และพระองค์จะดูแลเราตลอดไปจนสุดทาง – DCM

เพราะพระเจ้าทรงอยู่กับเรา เราจึงไม่จำเป็นต้องกลัวสิ่งที่อยู่ข้างหน้า

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง