ก็แค่วันอาทิตย์?

วันที่ 12-9-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

เขาทั้งหลายได้ขะมักเขม้นฟังคำสอนของจำพวกอัครทูต – กิจการ 2:42

อ่าน: กิจการ 2:41-47

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สุภาษิต 13-15, 2 โครินธ์ 5

ในตอนบ่ายวันอาทิตย์ที่อากาศสดใสหลังจากเลิกโบสถ์ ฉันออกไปเดินเล่นละแวกบ้าน มีผู้ชายคนหนึ่งกำลังตัดหญ้าที่หน้าบ้านของเขา ฉันทักทายเขาตามปกติว่า “สวัสดี สบายดีไหม?” แต่ชายคนนั้นตอบเนือยๆ ว่า “ก็แค่วันอาทิตย์อีกวัน” ฉันนึกสงสัยว่าคำพูดของเขาหมายความว่าอย่างไร เขากำลังบอกว่า “ผมก็แค่กำลังทำงานบ้าน ทำไปยังงั้นเอง” ใช่หรือเปล่า?

บางครั้ง แม้แต่การไปนมัสการที่คริสตจักรก็อาจกลายเป็นสิ่งที่เราทำเพียงเพื่อให้ผ่านวันอาทิตย์ไปเท่านั้น แต่สำหรับผู้เชื่อในคริสตจักรยุคแรก (กจ.2:41-47) การได้อยู่ร่วมกับเพื่อนผู้เชื่อ ทำให้พวกเขาตื่นเต้น ขณะนั้นคริสตจักรเพิ่งเริ่มตั้งใหม่ ทุกคนเป็นผู้เชื่อใหม่ พวกเขาจึงมีความกระตือรือร้น แล้วพวกเราล่ะ? เราจะทำอย่างไรให้ทุกวันอาทิตย์เป็นวันพิเศษ?

บางครั้ง แม้แต่การไปนมัสการที่คริสตจักรก็อาจกลายเป็นสิ่งที่เราทำเพียงเพื่อให้ผ่านวันอาทิตย์ไปเท่านั้น

ไปคริสตจักรด้วยความคาดหวังที่จะได้พบกับพระเจ้า แม้ว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราตลอดเวลา (ฮบ.13:5) แต่พระองค์จะทรงสำแดงกับเราในแบบที่แตกต่างออกไป เมื่อเราอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่รู้จักพระองค์ (มธ.18:20; ยก.4:8) จงนำเอาภาระและคำสรรเสริญของคุณมาถวายแด่พระองค์

ไปเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้า เราอาจไม่ได้รู้สิ่งใหม่ทุกสัปดาห์ แต่เราจะได้รับการหนุนใจด้วยความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าเสมอ (สดด. 119:105) จงคาดหวังที่จะได้ยินพระองค์ตรัสกับคุณ

ไปสามัคคีธรรมกับคนอื่น ในการดำเนินชีวิตคริสเตียน เราต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน จงหนุนใจผู้อื่น ท้าทายพวกเขาในเรื่องความเชื่อ และอธิษฐานเผื่อเขา (ฮบ.10:24-25)

ข้าแต่พระเจ้า โปรดฟื้นฟูความกระตือรือร้นแห่งจิตใจให้แก่พวกเราในการไปคริสตจักร เพื่อจะไม่เป็นเพียงวันอาทิตย์อีกวันหนึ่งเท่านั้น – AMC

หากคุณต้องการรับอาหารฝ่ายวิญญาณ จงไปคริสตจักรด้วยความหิวกระหายพระวจนะ

เขาทั้งหลายได้ขะมักเขม้นฟังคำสอนของจำพวกอัครทูต – กิจการ 2:42

อ่าน: กิจการ 2:41-47

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สุภาษิต 13-15; 2 โครินธ์ 5

ในตอนบ่ายวันอาทิตย์ที่อากาศสดใสหลังจากเลิกโบสถ์ ฉันออกไปเดินเล่นละแวกบ้าน มีผู้ชายคนหนึ่งกำลังตัดหญ้าที่หน้าบ้านของเขา ฉันทักทายเขาตามปกติว่า “สวัสดี สบายดีไหม?” แต่ชายคนนั้นตอบเนือยๆ ว่า “ก็แค่วันอาทิตย์อีกวัน” ฉันนึกสงสัยว่าคำพูดของเขาหมายความว่าอย่างไร เขากำลังบอกว่า “ผมก็แค่กำลังทำงานบ้าน ทำไปยังงั้นเอง” ใช่หรือเปล่า?

บางครั้ง แม้แต่การไปนมัสการที่คริสตจักรก็อาจกลายเป็นสิ่งที่เราทำเพียงเพื่อให้ผ่านวันอาทิตย์ไปเท่านั้น แต่สำหรับผู้เชื่อในคริสตจักรยุคแรก (กจ.2:41-47) การได้อยู่ร่วมกับเพื่อนผู้เชื่อ ทำให้พวกเขาตื่นเต้น ขณะนั้นคริสตจักรเพิ่งเริ่มตั้งใหม่ ทุกคนเป็นผู้เชื่อใหม่ พวกเขาจึงมีความกระตือรือร้น แล้วพวกเราล่ะ? เราจะทำอย่างไรให้ทุกวันอาทิตย์เป็นวันพิเศษ?

ไปคริสตจักรด้วยความคาดหวังที่จะได้พบกับพระเจ้า แม้ว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราตลอดเวลา (ฮบ.13:5) แต่พระองค์จะทรงสำแดงกับเราในแบบที่แตกต่างออกไป เมื่อเราอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่รู้จักพระองค์ (มธ.18:20; ยก.4:8) จงนำเอาภาระและคำสรรเสริญของคุณมาถวายแด่พระองค์

ไปเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้า เราอาจไม่ได้รู้สิ่งใหม่ทุกสัปดาห์ แต่เราจะได้รับการหนุนใจด้วยความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าเสมอ (สดด. 119:105) จงคาดหวังที่จะได้ยินพระองค์ตรัสกับคุณ

ไปสามัคคีธรรมกับคนอื่น ในการดำเนินชีวิตคริสเตียน เราต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน จงหนุนใจผู้อื่น ท้าทายพวกเขาในเรื่องความเชื่อ และอธิษฐานเผื่อเขา (ฮบ.10:24-25)

ข้าแต่พระเจ้า โปรดฟื้นฟูความกระตือรือร้นแห่งจิตใจให้แก่พวกเราในการไปคริสตจักร เพื่อจะไม่เป็นเพียงวันอาทิตย์อีกวันหนึ่งเท่านั้น – AMC

หากคุณต้องการรับอาหารฝ่ายวิญญาณ จงไปคริสตจักรด้วยความหิวกระหายพระวจนะ

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง